Indbrud i klubben

Natten til onsdag den 27. november har vi desværre har indbrud i klubhuset. 

Vedkommende har ødelagt alle lys sensorer, knust et vindue til dameomklædning og brækket døren op til teknikrummet.

Der er mistanke om, at vedkommende har været ude for at kigge i dagtimerne, da personen helt nøjagtigt vidste, hvor vores kameraer sad og hvorledes man kunne bevæge sig i klubhuset uden alarmen gik i gang. 

Udover indbrudsskaderne er der heldigvis ikke sket det store, men vedkommende har nok i frustration over ikke at finde noget af værdi overhældt gulvet i gang og omklædning med de rengøringsmidler, der fandtes i teknikrummet.

Skulle nogen have bemærket noget usædvanligt må man gerne melde sig på kontoret eller på mail info@aabenraagolf.dk.

3 Jerns Juleturnering 2019

Vi har i dag spillet klubbens sidste turnering i dette år, det var 3-jerns-turneringen, og vi var 52 deltagere i blæsende – men tørt vejr.

Selvom det var en turnering hvor der kun måtte bruges 3 jern/køller – og da vi naturligvis spillede til sommergreens skulle en af dem være en putter – så kom der rigtig mange gode scores ind.

Det viser måske meget godt, at det nogle gange kan være en god ide i golf, bare at spille med de jern/køller man mestre og føler sig tryg ved.

De 3 rækker – A, B og C – blev nemlig vundet med henholdsvis 35, 33 og 32 point hvilket må siges at være meget flot. 

Abena var dagens gavesponsor, og Jytte og Arne stod for det praktiske. Arne pyntede juletræ og sørgede for æbleskiver og gløgg, Jytte stod for det administrative.

En stor tak skal lyde til både til sponsor og til familien Kock for en som altid gennemført juleturnering. 

Bestyrelsesmøde 12. november 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 12. november 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC)

Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Sponsorudvalget har via EY undersøgt, hvorvidt et medlemskontingent i AAGK kan inkluderes i et sponsorat. Dette er ifølge EY OK, hvis det på fakturaen specificeres, hvad der er kontingent og hvad der er sponsorat. Bestyrelsen accepterer metoden.

Alle gamle golf carts er nu solgt.

Medlemsmøde. De indkomne forslag blev gennemgået og diskuteret.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes stadig et underskud i år i forhold til budgettet. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste måned. OH starter budgetlægningen for 2020 i løbet af en uges tid.

Gaveindsamlingen er stadig lidt træg, indtil nu har 59 personer givet gave. 100 er nødvendig for at kunne få del i udlodningen.

Medlemssituationen:

Pt. 633 medlemmer. Vi har modtaget 54 udmeldinger per 31/10, hvilket er på linje med tidligere år.

Ad 4:

Baneudvalg:

Det våde vejr har drillet i efteråret og udskudt forskellige ting.

Der overvejes alternative Tee steder på visse huller over vinteren for at skåne nogle af de permanente Tee steder.

Indoor golf. Ansøgning er sendt til kommune og afventer nabohøring. 1 december kommer til at knibe.

Hverveudvalg:

Vi har modtaget oplæg på hvervekampagne fra Funnel First via Facebook. Forslaget blev diskuteret og overvejes.

Sponsorudvalg:

Sponsorlister er blevet revideret og salget for 2020 er gået i gang

Ad 5:

Intet.

Ad 6:

Intet.

 

Referent

Torben Petersen

Klubbens registrering som gavemodtager

LÆS VIDERE – DET ER VIGTIGT FOR KLUBBEN!

Vi har tidligere udsendt nyheden om, at Aabenraa Golfklub er registreret som gavemodtager og i 2018 også blev godkendt, hvorfor klubben for 2018 får pæn moms-kompensation.

Såfremt klubben i 2019 ikke får 101 gaver på minimum kr. 200,- – så får vi ingen moms-kompensation for 2019.

Vi vil således opfordre jer til at være generøse og yde en gave på 200 kr., som i øvrigt er være fradragsberettiget uden du selv skal gøre noget.

Ved betalingen skal navn, adresse og cpr.nr. opgives, så vi kan indberette det til skat, hvorved I får det skattemæssige fradrag.

Da vi er et stykke henne på året, skulle vi gerne have indbetalingen hurtigst muligt og gerne inden 1. november.

Gaven indbetales til Aabenraa Golfklub på reg. nr. 7910 konto nr. 1642175 eller MobilePay nr. 23976 med teksten “Gave” samt oplysning om enten medlemsnummer eller cpr. nr.

Mvh

Bestyrelsen

Ups – vi har to ECCO tour spillere….

Ja – nogle gange går det lidt stærkt med at få nyheder ud og samtidig kan det være svært at finde rundt i alle de regler der er angående kvalifikationer, kategorier mv. på diverse tours. 

Men skribenten her skal beklage, at det i første omgang er undsluppet ham, at vi faktisk har 2 spillere i Aabenraa Golfklub der er kvalificeret til at spille på ECCO Touren i 2020. Og det er STORT !! 

I første artikel blev skrevet, at Jacob Plambeck – vores Klubmester i Slagspil og Hulspil i 2019 – desværre ikke kom igennem nåleøjet til ECCO Touren i 2020. Efter nærmere undersøgelse og info fra forskellig side står det dog klart, at Jacob Plambeck med sin deltagelse på Rømø har sikret sig en kategori 14 til ECCO Touren i 2020. 

Kategori 14 giver mulighed for at spille ECCO Tour turneringer såfremt turneringerne ikke er fyldt om med spillere i højere kategorier. Og som oftest giver kat. 14 plads i en del turneringer i løbet af året for disse spillere. Så vi vil altså også se Jacob Plambeck på ECCO Touren i 2020 – og også han kan naturligvis bruge al den støtte det er muligt for at få enderne til at hænge sammen i en hård branche.

Før har vi skrevet om, at Søren Frosch via en plads i top 25 i ECCO Tour Qualifier Final Stage sikrede sig en kat. 7 adgang til ECCO Touren i 2020. En kategori der giver adgang til alle turneringer på ECCO Touren. 

Nye teested skilte på vej….

Tilbage i 2005 var alle vores teested skilte naturligvis helt nye og meget flotte for den tidsperiode med oversigtskort, længder på hullerne, sponsor logo og meget mere. Men nu har de stået ude i vejr og vind i 15 år på Aabenraa Golfklubs bane og trænger derfor efterhånden til en udskiftning. 

De nye teested skilte er på vej i 2020 og en første test er allerede sat op på herretee på hul 1. 

De nye skilte består af en flot træbeklædning hvorpå der sættes en plastplade påklædt et folieprint med information omkring hullet. Selve hul forløbet er nu angivet ved et fugleflugts billede med længdeangivelser på og plads til sponsorlogo. 

Samtidig er det via en QR kode på folket muligt at tilgå en fly-by video af hullet, så alle har mulighed for at se hele hullet i sin udstrækning inden teeoff. 

Vi håber, at alle vil tage vel imod de nye teestedskilte der i løbet af foråret bliver sat op på alle teesteder. 

Bestyrelsesmøde 17. oktober 2019

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 17. oktober 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH)

Fraværende: Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt
 • Medlemsmøde november 2019
 • Bestyrelsens fremtidige arbejde

 

Ad 1:

Godkendt

 

Ad 2:

Gruppen som står for rengøring på driving range har gjort opmærksom på, at der ikke længere er kopper til tee’s ved måtterne under halvtaget. Dette undersøges gennem greenkeeperne og tages op på næste baneudvalgsmøde.

KM gennemgik de seneste resultater fra ”golfspilleren i centrum”. Det er stadig vigtigt at medlemmerne bruger tid på at besvare spørgeskemaet, hvilket er med til at give bestyrelsen et overblik over ”tilstanden” i klubben.

 

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes et underskud i år i forhold til budgettet. Underskuddet skyldes primært manglende kontingentindtægter grundet en ”budgetfejl”, samt skift af greenkeeper. Der er også manglende greenfee indtægter, men de opvejes af besparelser og indtægter andre steder.

Indtil videre har der været en træg start på gaveindsamlingen. Emnet tages op på medlemsmødet i november.

Medlemssituationen:

Pt. 633 medlemmer. Der er først overblik over udmeldte medlemmer den 31/10, indtil videre er der intet alarmerende.

 

Ad 4:

Baneudvalg:

Intet nyt om tredje shelter.

En bredere ”efterløber” overvejes, vil give både tidsmæssige og driftsmæssige besparelser på sigt.

Indoor golf er endnu ikke fuldt afklaret. Der er fundet en egnet lokalitet, men ejer mangler at underskrive og der skal også ske beboerhøring. Indoor golf kunne være med til at reducere dette års underskud.

Der overvejes renovering af skraldespande, boldvaskere og bænke op på en sådan måde, at det bliver lettere at klippe uden brug at buskrydder.

Hverveudvalg:

Golfens dag den 26. april 2020 og Spil med en ven den 23. august 2020.

Sponsorudvalg:

Har startet sine aktiviteter og mange sponsorater skal gentegnes for 2020/21, hvilket kan bringe lidt usikkerhed for budgettet for 2020.

 

Ad 5:

Henvendelse vedr. brug af golf cart under turneringer. Formuleringen på klubbens hjemmeside fastholdes.

 

Ad 6:

Medlemsmøde november. Vi planlægger at lave en uformel tilmelding for at kende et ca. deltagerantal. Per og Ronni deltager på mødet og har hver en indlæg. Indtil videre er der indkommet 2 spørgsmål.

Jonna træder tilbage som formand på næste generalforsamling, men fortsætter endnu et år i bestyrelsen. Dette giver anledning til ændring og uddelegering af en række arbejdsopgaver, hvilket også kommer til at betyde behov for mere hjælp fra vores store ”frivillige Korps”. Bestyrelsen planlægger en ”arbejdssøndag” i starten af januar 2020, for at få struktureret arbejdsopgaver, redskaber og forretningsgange.

 

Referent

Torben Petersen

Husk tilmelding til Pink Cup Lottospil….

Tirsdag den 19. november kl. 19:00 afholder Pink Cup udvalget i Aabenraa Golfklub igen Lottospil til fordel for Pink Cup.

Denne aften er et must for alle der ønsker at støtte op omkring Pink Cup og Støt Brysterne igennem Kræftens Bekæmpelse. Og vi ved af erfaring, at det er en rigtig hyggeaften, hvor alle deltagere altid møder op i godt humør.

At der så samtidig er rigtig mange flotte gevinster at vinde i Lottospillet – det gør jo ikke aftenen mindre hyggelig, sjov og spændende.

På aftenen kan der købes kaffe og kage, som bliver lavet af frivillige – derfor vil det naturligvis være rart at vide, hvor mange der kommer denne aften. Derfor er bedes alle der ønsker at deltage i Pink Cup Lottospil tilmelde sig hos Marente på mobil 51 24 14 60 eller mail marenteand@gmail.com. 

Skulle man i sidste øjeblik beslutte, at man gerne vil støtte denne gode sag så er det naturligvis også muligt, men Pink Cup udvalget beder alle der ved det i god tid om at tilmelde sig, så aftenen kan planlægges.  

Pink Cup udvalget i Aabenraa Golfklub indsamler årligt over kr. 50.000,- til Støt Brysterne og Kræftens Bekæmpelse via diverse aktiviteter i klubben som netop Lottospil og naturligvis også turneringen Pink Cup. I 2019 fik Aabenraa Golfklub som en cadeau for deres store arbejde tildelt afholdelsen af den store Pink Cup Landsfinale, som Pink Cup udvalget naturligvis også gennemførte til perfektion. 

Greenkeeperens Hævn 2019 v/Peter Riggelsen

Søndag den 20. oktober blev der spillet Greenkeeperens Hævn 2019 v/Peter Riggelsen i Aabenraa Golfklub. Her nød hele 74 spillere, at der var tørvejr hele dagen og ingen skulle have regntøj eller paraplyer op. En rigtig flot tilslutning til en turnering så sent i oktober måned, men turneringen er også blevet eftertragtet og alle glæder sig til at se, hvad greenkeeperne nu har fundet på i år. 

Og der var en del drillerier fra greenkeepernes side så vi medlemmer må jo “have trådt dem over tæerne” på et eller andet tidspunkt, for der var ikke ret mange flag placeret på vandrette steder på banen. Dette var så krydret med gummistøvler på greens, flytning af teesteder på visse huller, obligatoriske slag med “forkerte jern” i forhold til om du var højre-/venstrehåndet og meget mere.

Alle deltagere var enige om, at det var nogle fantastiske udfordring spillerne fik i år og måske var det også derfor chefgreenkeeper Per Ditlev, som selv deltog, sad med et lumsk smil på under hele præmieoverrækkelsen – eller også havde smilet noget med hans flights 1. plads at gøre.

Du kan se alle resultater her

Tættest på hullet blev vundet af følgende dygtige spillere:

Hul 5 : Dagmar Povlsen – 3,08 m

Hul 7 : Kurt Ottesen – 2,17 m

Hul 11: Andreas Lund-Lauritsen – 3,06 m (her blev der raflet om hvilket jern hele flighten skulle bruge)

Hul 15: Henrik Magnussen – 16,43 m (her skulle der slås med “et forkert 7-jern” i forhold til hvad hvad man selv spiller med) 

Hul 18: Jesper Ellegaard – 1,59 (her blev der slået fra måtten ved terrassen)

Efter matchen var der pølser mv. til alle deltagerne og der faldt mange rosende ord til greenkeeperne for årets opfindsomheder. Der skal udover til greenkeeperne også lyde en stor tak til dagens sponsor af turneringen – Peter Riggelsen – for årligt at være med til at give medlemmerne i Aabenraa Golfklub denne utroligt skægge turnering. 

Deltagerne på de vindende hold i Greenkeeperens Hævn 2019 v/Peter Riggelsen som blev spillet som en Stableford Texas Scramble.

Der var som altid fyldt i klubhuset efter turneringen, højt humør og mange grin og historier om situationer på banen under dagens spil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Test på hul 1

Vore greenkeepere er meget kreative personer og deres sidste nye ide kan lige nu opleves på hul 1. 

Som Chefgreenkeepere Per Ditlev selv skriver:

Laver dette lille forsøg på hul 1, så slipper vi for slidte hulkanter.

Prøv det og se hvad i synes.

Der skal selvfølgelig flyttes kop sponsor og den skal fastgøres bedre, men lad os se om det dur 😊