Bedste Golfens Dag i klubbens historie

Søndag den 21. juni afholdte Aabenraa Golfklub Golfens Dag 2020.

Og der kom rigtig mange på besøg i klubben – det samlede tal ligger imellem 50-60 gæster.

På nuværende tidspunkt har vi allerede 17 nye medlemmer skrevet op til at starte på begynderhold fra på søndag – og en som bare skal igang igen, da han har spillet før. Resten på listen som alle var interesserede følges der op på i ugens løb.

Alt i alt var det den bedste Golfens Dag i Aabenraa Golfklub og vi ved nu, at interessen for golf er steget markant.  

Der skal lyde en stor tak fra Aabenraa Golfklub til dem som gav en hånd med.

Midsommer Turnering 2020

Den 21. juni 2020 blev der i Aabenraa Golfklub afholdt Midsommerturnering  – sponsor Aabenraa Golfklub. Turneringen blev afviklet i flot sommervejr og der var hele 88 deltagere til start.

Turnering blev afviklet som Greensome holdturnering og  44 hold dystede om de 3 bedste pladser i A- og B- rækken samt var der præmier til den som kom tættest på flaget på alle par 3-hullerne.

Vindere af matchen blev følgende:

A-rækken:

1. Christoffer Hansen / Tage Clausen​​ 43 point
2. Asger Schmidt / Erik Dahl​​ 41 point
3. Frank Frosch / Søren Frosch​​ 39 point

B-rækken:

1. Ulla Skaarup / Peter Skaarup​​ 39 point (bedst på sidste 9 huller)
2. Asger Warncke / Dorthe Warnche​​ 39 point
3. Inge Aagaard Andersen / Finn Aagaard Andersen​ 38point

Tættest på hul:

Hul 5:   Jette Lund ​​​0,06 m.
Hul 7:   Kaj Schmidt​​​ 0,49 m.
Hul 11: Mads Christian​​ 9,34 m.
Hul 15: Tage Clausen ​​​0,72 m.
Hul 18: Victor Tangaard ​​1,58 m.

Se alle resultaterne fra turneringen her 

Seniorklubben på 3 dages tour….

Seniorklubben arrangerer hvert år en golftur over flere dage til ind- eller udland – og således også i år.

Med overnatninger på det centralt placerede Hotel Pejsegården i Brædstrup blev det i år til en 3-dages tur med golf på Aarhus Aadal, Lyngbygaard og Brande – 3 lækre golfbaner i det øst- og midtjyske.

Deltagerantallet var i år noget lavere end i de tidligere år bl.a. på grund af corona’en, men det ændrede ikke ved, at der blev spillet nogle meget flotte og udfordrende golfbaner, og det forhindrede heller ikke, at der som sædvanligt var masser af hygge og god stemning om aftenen på Pejsegården.

Resultaterne for de enkelte deltagere var noget svingende for de 3 runder – for nogle måske på grund af manglende søvn mellem runderne!!

Resultaterne blev som følger:

Aarhus Aadal:

A-rækken: Vinder blev Lisbeth Kjeldsen med 29 point foran Finn Aagaard Andersen med 25 point.

B-rækken: Torben Hagedorn og Kirsten Vind delte 1. pladsen med 24 point.  

Lyngbygaard Golf:

A-rækken: Vinder blev Ib Griepentrog med 35 point foran Lisbeth Kjeldsen med 29 point.

B-rækken: Vinder blev Ulla Skaarup med 34 point foran Peter Vibe med 27 point.

Brande Golfklub:

A-rækken: Vinder blev Marianne Hagedorn med 34 point foran Lisbeth Kjeldsen med 30 point.

B-rækken: Inge Aagaard Andersen og Esther Højer delte 1. pladsen med 32 point.

 

Bestyrelsesmøde 9. juni 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Lars Rømer (RM), Torben Petersen (TP),

 Fraværende: Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Forsamlingstilbuddet er hævet til 50 personer. Dette lægger stadig begrænsninger på mulige aktiviteter. Efter 8. juli forventes mere normale tilstande. Situationen følges nøje.

DGU for planlagt turnering på banen 20/6 med spil op til 216 deltagere fordelt på forskellige grupper og tider fra 07.00 til 21.00. Der stiller krav til mange hjælpere til forskellige opgaver, som vi forsøger at skaffe via Nyhedsbrev snarest.

Ad 3.

Økonomi:

Regnskabet viser et lille underskud efter genindvundne afskrivninger. Vi har søgt Corona kompensation, men ingen besked endnu. Der skal generelt udvises stor tilbageholdenhed, indtil vi ved, hvorvidt vi kommer på sikker grund.

Medlemssituationen:

Pt. 618 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Golfens Dag afholdes 21/6 efter Midsommer turnering. JC koordinerer, Ronnie er involveret og vi beder også om assistance fra et par Elitespillere.

Spil Med afholdes forventelig i august, vi afventer nærmere besked.

Aabenraa Kommune har trukket sig fra Diabetes Golf for dette år. DGU og Funnel First forsøger at stille et alternativ på benene, og vi er stadig positive overfor arrangementet.

Sponsorudvalg:

Der skal findes ny formand og møde forsøges afholdt inden sommerferien for fremtidig planlægning.

Baneudvalg:

Der var ingen efterretninger fra Baneudvalget, men der var kommet forskellige kommentarer og bemærkninger, som videregives til Baneudvalget:

 • Hul 8. Out of Bounds pæle står for langt inde. Der er klippet græs udenfor pælene.
 • Er efterhånden meget hullede, Hvad kan der gøres? Skal vi spille med Lay-up i en længere periode?
 • Skilte Next Tee. Der er modtaget både negative og positive kommentarer om placeringerne. Bestyrelsen er enige med Greenkeeper og baneudvalg og fastholder placeringerne. Der overvejes bortvisning, hvis enkelte medlemmer selv flytter skiltene.
 • Der er bekymring, hvorvidt Rough’en bliver for ”umulig”, hvis den først klippes efter Klubmesterskaberne. Der er argumenter for og imod.

Ad 5:

Ingen

Ad 6:

Boldmaskinen slukker først kl. 21 fremover.

LR foreslog en Erhversklub med spil en gang om måneden. Der tænkes videre.

LR foreslog også en Golf Markedsdag, hvor medlemmer kunne sælge brugt udstyr. Klubben ville kunne tjene penge ved ølsalg og evt. salg af stande.

Referent

Torben Petersen

Så starter Danmarkturneringen

Så er det endelig så vidt – de bedste damer og herrer i Aabenraa Golfklub skal igen ud at repræsenterer klubben og spille om forhåbentligvis oprykning.

Danmarksturneringen vil i 2020 blive afviklet i en reduceret udgave grundet COVID19. Puljespillet vil blive afviklet som hulspil (18 huller) på neutral bane på de oprindeligt afsatte weekender:

 • 13.-14. juni
 • 15.-16. august

Vores damer og herrer får derfor desværre ingen hjemmekampe i år, men som skrevet, skal der spilles på neutral bane. 

Vore damer spiller første match søndag den 14. juni og det foregår i Haderslev. 
Vore herrer spiller første match lørdag den 13. juni og det foregår i Ribe. 

Resultater med mere kan følges på Elitens egen side her på hjemmesiden – den finder du her

Vi ønsker alle holdene held og lykke i året turnering og sender en tak fordi spillerne ønsker at bruge tid og energi på at repræsenterer Aabenraa Golfklub på forhåbentlig fornemste vis. 

 

Aabenraa Golfuge 2020

I hele Aabenraa Golfklub har vi ventet med længsel for at se, om gennemførslen af Aabenraa Golfuge  2020 kunne lade sig realisere. 

Og med de nye anvisninger der er kommet fra DGU i denne uge efter regeringen har løsnet mere op må vi konstatere – at det kan den ! For DGU skriver nemlig:

Mandag (8. juni) blev det besluttet at forsamlingsforbuddet ændres fra maksimalt 10 til 50 personer. Tirsdag den 9. juni blev aftalen udvidet med yderligere lempelser.

Blandt andet undtages alle arrangementer i bl.a. restauranter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Her er max. hævet til 500 deltagere ved for eksempel en generalforsamling, bryllup eller bespisning i forbindelse med et golfarrangement.

Derfor er Aabenraa Golfklub igen i år glade for at kunne inviterer til 4 dage med golf turneringer, fællesspisninger og hygge. Sidste år deltog over 500 personer over de 4 dage og mon ikke vi skal kunne slå denne rekord i 2020! 

Se program mm. herunder.

Nyt fra Bestyrelsen juni 2020

 
Nyt om COVID19 regler
I følge anbefalinger fra DGU er klubhuset igen åben og kan benyttes som normalt, dog skal forsamlingsforbuddet på max. 50 personer overholdes. Ligeledes fortsætter vi med at tager de forbehold der er, og brug af håndsprit og 1m afstand er stadig gældende. Læs de sidste nye retningslinjer fra DGU her
 
Øget kontrol på banen 
Bestyrelsen har besluttet at øge kontrollen på banen og drivingrangen, derfor husk at bære synligt årsmærker på jeres bag når i er ude at spille eller er aktive på træningsområdet.  Så husk inden du går ud at bekræfte tiden på Golfbox. Manglende tider på Golfbox eller betaling af greenfee kan medføre bortvisning fra banen. Vi har desværre set en stigning af gæster og egne medlemmer der ikke bekræfter tiden inden spil.
 
Uge 29

Uge 29 nærmer sig hastigt, så derfor husk at melde jer til denne hyggelige uge. Sidste år var til venterlister på de fleste dag, så undgå dette og tilmeld jer nu. I år vil der være fællesspisning om tirsdagen samt om torsdagen. DGU meldte den 9. juni følgende ud:

Mandag (8. juni) blev det besluttet at forsamlingsforbuddet ændres fra maksimalt 10 til 50 personer. Tirsdag den 9. juni blev aftalen udvidet med yderligere lempelser.

Blandt andet undtages alle arrangementer i bl.a. restauranter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Her er max. hævet til 500 deltagere ved for eksempel en generalforsamling, bryllup eller bespisning i forbindelse med et golfarrangement.

Igen i år kommer vi til at skulle bruge nogle frivillige til, at få denne uge til at blive samme success, som de andre år. Så har du tid og lyst må gerne allerede nu melde dig som hjælper til info@aabenraagolf.dk eller direkt til Klaus på klaus@miltonjensen.dk  
 
Færdsel ved bagrummet
En lille bøn til alle dem, som har ders færden i bagrummet. Når i går til eller fra bagrummet, så tag lige et kik på vores golfvogne og tjek om de har strømstikket sat i. Vi har haft et par gange hvor er greemfee gæst lejer en bil, og så har den ståret uden strøm. Dette er for det første ikke god service, men også meget bøvlet nu hvor vi bruger flexbox til styrring af nøgler.
 
Møder med udvalg mm.
Bestyrelsen indkalder snart til fællesmødet med repræsentanter for klubber-i-klubben, hjælpergrupper, udvalg, greenkeeper samt PRO træner. Dette var planlagt, men blev desværre udsat på grund af Corona. Tanken med dette møde er at dele information og viden, samt at kunne få en dialog omkring klubbens daglig virke samt fremtidige planer. Repræsentanterne vil så dele denne information i deres grupper og udvalg. Dette er et nyt tiltag som vi starter op, og vil så evaluere om dette giver værdi og eventuelt skal gentages 1-2 gang årligt.
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Gratis prøvemedlemskab! Golfens Dag 2020

Golf – sport, natur og fællesskab

Søndag den 21. Juni fra kl. 10-14 slår vi dørene op i Aabenraa Golfklub for alle, der har lyst til at prøve at spille golf og opleve golfens verden.

Ud over rundvisning er der mulighed for at prøve at slå til bolde på vores drivingrange og prøve at spille på puttebanen, og et par huller på den store bane.

Du for mulighed for at møde os på forskellige niveauer:

– nybegynderen, der har fundet glæden ved sporten og det sociale samvær

– elitespilleren, der har spillet i en del år

– golferen, der spiller jævnligt

– mentoren, der hjælper og er med i hele begynderforløbet

– træneren, der sørger for at du lærer teknikken

Ud over ovenstående,  så får du ved at møde op et gratis prøvemedlemsskab til en værdi af kr. 500 med tilhørende undervisning og lån af udstyr for resten af året.

Vi står klar med udstyret – kom og prøv!

Vi er klar med en grillpølse og en sodavand/øl.

Vi glæder os til at tage imod dig på Aabenraa Golfklub til Golfens Dag!

Hole-in-one på hul 15

Så skete det igen – hole-in-one på hul 15. 

Tirsdag den 26. maj var indtil hul 15 en rigtig god dag for Torben Hagedorn på hans hjemmebane i Aabenraa Golfklub. 

Men hul 15 (99m) blev altså en hel særlig oplevelse. 

“Efter et godt udslag fra  testedet landede bolden på greenen, og trillede stille og roligt i hul. En surrealistisk og underlig oplevelse. Men en fantastisk oplevelse, som giver lyst til endnu mere golfspil” udtaler Torben Hagedorn.

Udover en oplevelse for livet var Torben Hagedorn dermed også sikret et gavekort på kr. 1.000 til shoppen i Aabenraa Golfklub samt den obligatoriske flaske Whisky. Begge dele er altid på højkant på alle par 3 huller i Aabenraa Golfklub. 

 

 

Torben Hagedorn modtager den obligatoriske flaske Whisky fra Aabenraa Golfklubs formand Klaus Milton samt et gavekort til Pro-shoppen på kr. 1.000,- sponsoreret af RIMECO Aabenraa for det flotte slag.

Pro turnering v/Impactgolf

Lørdag d. 23. maj, kom endelig dagen for vores første turnering i år.

I en frisk vind og med 140 deltagere, havde vi en dejlig dag ved PGA Pro Ronni Christensens Impactgolf turnering.

Ronni har efterfølgende kontaktet alle vindere, da vi grundet Corona, desværre ikke måtte afholde præmieoverrækkelse.

A-rækken:    Marente Andersen, Aabenraa Golfklub                         39 point

                      Jacob Plambeck, Aabenraa Golfklub                             38 point

                      Tage Chr. Clausen, Aabenraa Golfklub                          37 point

                      Claus Gram, Aabenraa Golfklub                                     37 point

 

B-rækken:     Hans Peter Frisk, Aabenraa Golfklub                             34 point

                      Kjell Thomsen, Aabenraa Golfklub                                34 point

                      Finn Thomsen, Outrup Golfklub                                    34 point

                      Carsten Kragelund, Aabenraa Golfklub                         33 point

 

C-rækken:     Henrik Vest, Aabenraa Golfklub                                    43 point

                      Frede Sørensen, Aabenraa Golfklub                              41 point

                      Ole Højen, Aabenraa Golfklub                                       37 point

                      Søren Glenstrup, Aabenraa Golfklub                             34 point

 

Junior:          William Bach-Andersen, Sønderjyllands GK                  34 point

 

Tættest på flag

Hul 5:            Søren Frosch, Aabenraa Golfklub                                  2,34 m.

Hul 7:            Martin Schjøtt, Aabenraa Golfklub                                0,65 m.

Hul 11:          Finn Thomsen, Outrup Golfklub                                    1,19 m.

Hul 15:          Henrik Nissen, Hørsholm Golfklub                                 0,65 m.

Hul 18:          Ole Herlev Nielsen, Aabenraa Golfklub                         0,71 m.

 

Længste drive                                                               

Damer:          Line Vedel Christensen

Herrer:          Jacob Plambeck

 

Se alle resultaterne her