Sommergreens åbner !

Vi har valgt at åbne for spil til vores sommergreens pr. dags dato. (24. januar 2020)

Greens har det godt efter en periode med hvile og vi mener nu det er forsvarligt at åbne dem for spil. De høje temperaturer har gjort at der stadig er vækst i græsset og det forarbejde vi har lavet i slutningen af 2019, blandt andet med at proppe, gør at greens er fri for sygdom. 

Vi har stadig lang vej inden vi er i mål med den stand vi ønsker på greens, men de er fine og bolden vil trille ok. Skulle der begynde at komme sygdom i greens, så vil de blive lukket igen. 

Det er vådt på banen og vi har markeret et par steder, hvor vi ønsker at folk ikke går, følg venligst disse nye ruter. Det er på hul 1, der skal man gå venstre om fairway bunkeren og på hul 8, skal man også gå længere rundt om venstre side af green området, ellers brug jeres sunde fornuft og husk på at de skader vi laver nu, dem skal vi se på i lang tid, når den “rigtige” sæson starter.

Indspilsområdet og puttinggreen vil forsat være lukket.

Med venlig hilsen

Per Ditlev

Bestyrelsesmøde, 14. januar 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende: Mette Lillebæk (ML), Palle Christensen (PC),

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Indoor golf. Er startet fint op. Der arbejdes på en tæppeløsning ved nettet, da boldene hopper højt. Åbne / lukke ordning er etableret. Der er stadig plads til flere og der gøres opmærksom på aktiviteten via Facebook.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes et mindre underskud i år i forhold til budgettet til trods for den modtagne momsrefusion. Men grundet flere ekstraordinære omkostninger i år er resultatet tilfredsstillende.

Revisionen er næsten færdig med deres arbejde for 2019.

Budgettet for 2020 viser et lille overskud baseret på nuværende antal medlemmer pr 31/12 2019 og anses for et realistisk budget. Nye medlemmer i 2020 vil forbedre resultatet.

Medlemssituationen:

Pt. 568 medlemmer.

KM har lavet en analyse af medlemssituationen siden klubbens start og de senere år viser en svagt faldende tendens pr. 1. januar. Denne tendens skal gerne vendes og en af mange måder er at appellere til de nuværende medlemmer om at forsøge at skaffe nye medlemmer via vennekreds, naboer og andet mod rabat i næste års kontingent.

Ad 4:

Hverveudvalg:

JC har kontakt til Ronni vedrørende golf og diabetes og der planlægges møde med Aabenraa Kommune for at undersøge kommunens muligheder og involvering. Dette er en af mulighederne for at sikre nye medlemmer på sigt.

Der skal laves ny folder for nybegyndere. Generelt fremover skal vi forsøge at lave vores foldere neutrale i forhold til årstal af økonomiske og miljøhensyn.

Grundet KM’s analyse skal der i den kommende tid mere fokus på diverse hverveaktiviteter og mulighederne for at inddrage nuværende medlemmer.

Sponsorudvalg:

Næste møde er endnu ikke planlagt.

Baneudvalgsmøde:

Er planlagt til onsdag.

 

Ad 5:

Ingen modtagne henvendelser.

Ad 6:

Vi forsøger at blive færdige til afholdelse af generalforsamling den 18. februar, hvilket vil være godt for likviditeten. TP forbereder indkaldelse.

Planlægningen af uge 29 er startet. Vi undersøger mulighederne for at have en bil som hulpræmie på hul 18 en eller flere dage i uge 29.

Referent

Torben Petersen

Mus i bagrummet

Vi er i for tiden temmelig plaget af mus i bagrummet.

Der har været opsat musefælder i ca. 3 måneder op og til dato er der fanget 2 mus !

Desværre kan vi også ud fra de efterladenskaber, der er efter musen, se, at mange ikke har tømt deres bag for chokolade, bolscher, kiks , emballage m.v. Der ligger rester af papir fra div. indpakninger, som musene efterlader.

Årstiden taget i betragtning, er det ikke muligt at undgå mus i denne type bygninger, alene den omstændighed, at døren ofte står åben, imens udstyr hentes og bringes

Så fremadrettet, sørg for at tømme Jeres bag for spiselige ting, så musene ikke har noget at gå efter.

Aabenraa Golfklub Indoor 2020 – åben for alle

Så er det endelig så vidt – Aabenraa Golfklubs Indoor faciliteter åbner nu igen efter at alle godkendelser er i hus. 

Aabenraa Golfklub arbejder løbende på at skabe de bedst tænkelige rammer for klubbens medlemmer og efter vores succes med Aabenraa Golfklub Indoor i 2017/2018 kan klubben igen præsentere et indendørs træningscenter for klubbens medlemmer – og for interesserede fra andre golfklubber. 

Er du ikke medlem af Aabenraa Golfklub, så kan du melde dig ind i Aabenraa Golfklub som Senior medlem i uge 52 eller januar 2020, og få 3 måneds gratis indoorgolf og en gratis lektion af vores Pro træner med i prisen. Bare kontakt info@aabenraagolf.dk. 

Denne gang er Aabenraa Golfklub Indoor beliggende i Rødekro på Kometvej 12-14. Det er et stort indendørs anlæg med mulighed for træning i det lange og det korte spil samt putting. Der arbejdes hele tiden på at udvikle træningsfaciliteterne.

Vores PGA-træner – Ronni Christensen – vil også udbyde kurser i centeret med brug af Trackman og video i undervisning og der vil naturligvis blive udbudt begynderhold med start i centeret. (Se mere på www.impactgolf.dk) 

Klubben vil gerne invitere alle medlemmer og interesserede til åbent hus arrangement, hvor vi præsenterer faciliteterne og mulighederne for træning hele vinteren igennem. Disse vil finde sted fredag den 27. december fra kl. 10:00-11:00 samt samme dag fra kl. 16:00-17:00

Prisen for Aabenraa Golfklubs Indoor Golf vil være kr. 400,- for medlemmer og kr. 500,- for ikke-medlemmer af Aabenraa Golfklub. Centeret vil i 2019/2020 være åbent fra 27.12.19 til 31.03.2020. 

Kom forbi til ovennævnte åbent hus og meld dig til Aabenraa Golfklubs Indoor eller kontakt info@aabenraagolf.dk. Efter “indmeldelse” vil du modtage regning fra Aabenraa Golfklub samt blive oprettet til at kunne booke måtter i centeret til træning via Golfbox. 

Der vil være følgende åbningstider i Aabenraa Golfklub Indoor:

Mandag – fredag: 07:00 – 22:00 

Lørdag: 07:00 – 22:00 (pr. 1. februar 09:00 – 22:00) 

Søndag: 09:00 – 22:00

Helligdage: 09:00 – 22:00

Så er det bare om at komme afsted og holde formen ved lige over vinteren!

 

Regionsgolf 2020

Efter at tilmeldingen til Regionsgolf 2020 er afslutter har vi valgt at tilmelde hele 5 hold til Regionsgolf turneringen i 2020.
 
Det er derfor blevet til følgende hold:
 
1 hold senior holdkaptajn  Jørgen Uldall   
1 hold veteran A holdkaptajn  Erik Skov Nielsen
1 veteran C holdkaptajn Anne Marie Damgård/ Erik Dahl
1 superveteran A holdkaptajn Ole Herlev Nielsen
1 superveteran B holdkaptajn Keld Jessen-Hansen  
 
Omkring den 15.februar vil puljeinddelingen være på plads. Derefter vil matcherne af holdkaptajnerne blive aftalt inden den 1. april 2020 hvorefter tureneringsplanen så foreligger. De indledende puljekampe i Regionsgolf 2020 afvikles derefter i tidsrummet fra den 1. maj til den 1 juli 2020.
 
Vi påregner at de spillere der har det laveste HCP udgør holdene, men der vil altid forekomme afbud derfor vil alle tilmeldte være reservespillere. 

Så er vi i mål – tak til alle de glade givere…

Så har vi nået målet på 101 gaver på minimum kr. 200,- for igen at kunne modtage moms-refusion for året 2019. 

Klubben siger tak til alle de glade givere være det sig medlemmer eller støtter af Aabenraa Golfklub. Dette er en stor hjælp-til-selvhjælp for klubben. 

Stor tak!

Herunder finder du den oprindelige tekst af dette indlæg:

Vi har tidligere udsendt nyheden om, at Aabenraa Golfklub er registreret som gavemodtager og i 2018 også blev godkendt, hvorfor klubben for 2018 får pæn moms-kompensation.

Nu ved vi, at Aabenraa Golfklub for 2018 har fået en momsrefusion på hele kr. 95.000,- !!

Såfremt klubben i 2019 ikke får 101 gaver på minimum kr. 200,- – så får vi ingen moms-kompensation for 2019. I skrivende stund (18/12) mangler vi kun 20 stk!

Vi vil således opfordre jer til at være generøse og yde en gave på 200 kr., som i øvrigt er være fradragsberettiget uden du selv skal gøre noget.

Ved betalingen skal navn, adresse og cpr.nr. opgives, så vi kan indberette det til skat, hvorved I får det skattemæssige fradrag.

Da vi er et stykke henne på året, skulle vi gerne have indbetalingen hurtigst muligt og gerne inden 24. december 2019.

Gaven indbetales til Aabenraa Golfklub på reg. nr. 7910 konto nr. 1642175 eller MobilePay nr. 23976 med teksten “Gave” samt oplysning om enten medlemsnummer eller cpr. nr.

Mvh

Bestyrelsen

Årets største turnering – vind vin ved hurtig tilmelding!

Lørdag den 25. april 2020 afholdes 2020 sæsonens første turnering – Åbningsturnering ved Ronni / Impact Golf. 

Og denne turnering vil Ronni gerne have, bliver den største turnering i 2020 så vi får et brag af en start på sæsonen. Derfor har Ronni udsat en præmie på 6 x 1 god flaske rødvin der trækkes lod om, blandt alle deltagere der tilmelder sig turneringen senest den 31. december 2019.

For at få så mange som muligt med, spilles der den 25. april stableford i 3 lige store rækker med løbende start fra kl. 7.00. Målet er, at der skal minimum 300 deltagere med i denne sæsonens første turnering. 

Så det er bare med at få meldt sig til !! 

Tilmelding er åben og matchfee er 80 kr. – greenfee for gæster er 200 kr.

Klik her for at tilmelde dig

Bestyrelsesmøde 10. december 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende:

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Indoor golf. Nabohøring er gennemført uden indsigelser, der foreligger også godkendelse fra kommunen, men der mangler stadig godkendelse fra brandmyndighederne, som forventes om få dage. Forventet opstart i næste uge, kommunikation og information via Facebook og Nyhedsbrev.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes stadig et underskud i år i forhold til budgettet. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste måned. Men vi får 95.000 kr. i momsrefusion, hvilket ikke er indregnet endnu i regnskabet, og som vil være med til at reducere underskuddet.

Første udkast til budget 2020 viser et lille overskud baseret på nuværende antal medlemmer minus udmeldelser pr. 31/10 2019.

Medlemssituationen:

Pt. 635 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Funnel First hverveoplæg droppes grundet økonomi.

Henvendelse fra DGU og Aabenraa Kommune vedr. golf og diabetes positivt modtaget. Jytte tager kontakt til DGU.

Sponsorudvalg:

Arbejder på kontraktfornyelser, december møde aflyst nyt planlægges i januar.

Begynderudvalg:

Nye hold er fastlagt for 2020, de første 2 hold er allerede fuldt bookede.

Ad 5:

Henvendelse vedr. støtte til klubbens ”pro” spillere qua en turnering. Bestyrelsen er positiv indstillet og der arbejdes videre med henvendelsen.

Henvendelse om brug af golf carts under turneringer. For at skabe klarhed laves der en tilføjelse til den gældende nuværende tekst.

Henvendelse vedr. tredje shelter. Det viser sig, at der er ansøgt om ny placering hos kommunen og rykket flere gange, hvorfor der ikke er grund til at gøre yderligere.

Ad 6:

Støttemuligheder fra LAG Sønderborg-Aabenraa blev kort drøftet. Tidskrævende og kompliceret og skal derfor anvendes i forbindelse med meget konkrete projekter vedr. miljø og beskæftigelse.

Bestyrelsen holder ekstraordinært arbejdsmøde søndag den 19. januar kl. 10.00

Mulig dato for generalforsamling er 25 februar afhængig af status på regnskabet.

 

Referent

Torben Petersen

Indbrud i klubben

Natten til onsdag den 27. november har vi desværre har indbrud i klubhuset. 

Vedkommende har ødelagt alle lys sensorer, knust et vindue til dameomklædning og brækket døren op til teknikrummet.

Der er mistanke om, at vedkommende har været ude for at kigge i dagtimerne, da personen helt nøjagtigt vidste, hvor vores kameraer sad og hvorledes man kunne bevæge sig i klubhuset uden alarmen gik i gang. 

Udover indbrudsskaderne er der heldigvis ikke sket det store, men vedkommende har nok i frustration over ikke at finde noget af værdi overhældt gulvet i gang og omklædning med de rengøringsmidler, der fandtes i teknikrummet.

Skulle nogen have bemærket noget usædvanligt må man gerne melde sig på kontoret eller på mail info@aabenraagolf.dk.

3 Jerns Juleturnering 2019

Vi har i dag spillet klubbens sidste turnering i dette år, det var 3-jerns-turneringen, og vi var 52 deltagere i blæsende – men tørt vejr.

Selvom det var en turnering hvor der kun måtte bruges 3 jern/køller – og da vi naturligvis spillede til sommergreens skulle en af dem være en putter – så kom der rigtig mange gode scores ind.

Det viser måske meget godt, at det nogle gange kan være en god ide i golf, bare at spille med de jern/køller man mestre og føler sig tryg ved.

De 3 rækker – A, B og C – blev nemlig vundet med henholdsvis 35, 33 og 32 point hvilket må siges at være meget flot. 

Abena var dagens gavesponsor, og Jytte og Arne stod for det praktiske. Arne pyntede juletræ og sørgede for æbleskiver og gløgg, Jytte stod for det administrative.

En stor tak skal lyde til både til sponsor og til familien Kock for en som altid gennemført juleturnering.