Banen og faciliteterne åbner mere op…..

Bestyrelsen har haft møde i går og har besluttet at åbne mere op på banen for både medlemmer og gæster. 

Efter anbefaling fra DGU vil vi nu åbne for 4-bolde. Det betyder at dem som allerede nu er booket på 2 flights, kan nu slå jer sammen hvis I ønsker at spille sammen.
 
Træningsområderne vil blive åbnet og øverste område vil blive forbeholdt PRO træner, men i tilfælde at område ikke bliver brugt, kan dette også benyttes.

Banen og trænings faciliteter vil også være åbent for greenfee spillere. Samtidig starter Ronni begynderhold op igen. 

Drivning range vil dog først være åben fra torsdag 16. april, da der skal sætter nyt hegn op inden ibrugtagning.
 
Alle tiltagene sker under hensyntagen til de mange tiltag der er for at begrænse smitterisikoen, i følge de anvisninger fra DGU. (læs mere her

Vi skal tage hensyn til hinanden også for vores egen skyld.

Vi køre videre med nuværende 10 min starttider til og med 10. maj, hvorefter vi derefter vil tage stilling til, om vi går tilbage til de gamle 7,8 min starttider.

Det vil nu kun være muligt at booke 2 tider pr. spiller. Misbrug eller overtrædelse af dette kan medføre sanktioner.

Husk at overholde de starttider der er nu med 10 min mellemrum, og bliver afstanden til foran gående fliget for stor, så sæt hastigheden op. Generelt det ikke tilladt at opholde sig på klubbens område medmindre det er i forbindelse med spil eller træning.

Der spilles efter specielle Corona regler men med mulighed for handicapregulering.

Udskriv dine egne blanke scorekort hjemme.

Klubber-i-klub aktiviteter er sat i bero indtil 10. maj hvor vi vil komme med nye retningslinjer når DGU har kommet med deres anbefalinger.

Det samme gælder vores åbningsturnering den 25. og 26. april, er også annulleret/udskudt, og ny dato forventes at blive offentliggjort efter 10. maj. Vi gemmer tilmeldingerne til disse dage, og i tilfælde at man ikke kan på de nye datoer, er det muligt at få turneringsgebyr tilbageført.

Anbefalinger til spil på banen.

 1. Privat spil kan foregå i op til fire-bolde.
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste spillemakkere.
 3. Medlemmer og greenfee gæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande.
 4. Greenfee spillere og fleks-medlemmer skal betale greenfee med mobilepay så vidt muligt inden ankomst.
 5. Tider bekræftes via golfbox app.
 6. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 7. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid eller umiddelbart før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.
 8. Skraldespande er fjernet fra banen, så venligst tag affald med tilbage og ikke efterlad det på banen.
Anbefalinger vedr. åbning af træningsfaciliteter (DGU & PGA)
 1. Vær særligt opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer i forbindelse med åbning af træningsfaciliteterne
 2. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 3. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes – det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af puttinggreens). Brug kun egne bolde på putting green.
 4. Max 5 spillere på chipping green ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af chipping greens). Brug kun egne bolde på chipping green
 5. Max 10 spillere på driving range ad gangen (inkl. pro’er) (Lokale forhold skal indtænkes – det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen på driving range)
 6. Sørg for, at der er min tre meter afstand mellem måtter/udslagssteder på driving range (fjern evt. hver anden måtte)
 7. Ved benyttelse af driving range i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i umiddelbar tilknytning til spillet. Man ankommer til klubben, går direkte til træningsfaciliteterne og derefter ud at spille
 8. Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, går direkte på range (eller putting green/chipping green) og herefter tager man hjem.
Anbefalinger til træning (DGU & PGA)
 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber
 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum to meters afstand til elever
 3. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
 4. Undervisning på driving range bør foregå på et afgrænset område, der kun er beregnet til undervisning
 5. Ved gruppelektioner(begynder, juniorer mv.) bør der maksimalt være 4 elever og dig selv. Hvis ikke du kan garantere et sikkert miljø, er du nødt til at have færre elever i gruppelektioner
 6. Træneren skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

Mvh
Bestyrelsen
 

Udgivet i Greenkeeper, Nyt fra Aabenraa Golfklub.