Bestyrelsesmøde 10. april 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Onsdag den 10. april 2018 kl. 18:30Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), , Jonna Andersen (JA) , Ole Højen(OH), Preben Pedersen (PP), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML).

 

Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Jytte Callesen (JC), Henrik Thykær (HT)
Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  6. Eventuelt

 

Referat fra mødet:
Ad1:

 

Referat godkendt.

 

Mødet i marts blev aflyst.
Ad 2:

 

Intet

 

Ad 3:

 

Økonomi:
Budgettet afviger på indtægtssiden. Udviklingen følges.

 

Medlemssituation:

 

Der i øjeblikket 37 prøvemedlemmer.
Medlemsstatus: 636

 

Ad 4:

 

Juniorudvalget:
5 skoler vil gerne deltage i Skolegolf-turnering arrangeret af Aabenraa Golfklub. 6. Årgang fra skolerne bliver inviteret.

 

Turneringsudvalget:
Møde 23. April.  19:00
Sponsorudvalget:
Der er foretaget en Inddeling af sponsorerne i grupper:
Guld (kr 15.000,-)
Sølv (kr. 10.000,-)
Bronze (kr. 5.000,-)
Bagmærker er fortsat  Kreditbanken.
Der er Sponsormatch: 22 juni.
Ad 5:
Renovering af parkeringspladsen udskydes til efteråret.

 

Ad 6:

 

Hole-in-One skiltet til klubhuset er på vej.

 

Persondataforordningen og håndteringen fra klubbens side blev drøftet.
Forretningsudvalget kommer med et oplæg.
Næste møde: tirsdag den 8. maj 2018

 

Referent: PP
Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.