Bestyrelsesmøde 11. juli 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 11. juli 2017 kl. 18:30

 

 

Tilstede:, Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML

Fraværende : Henning Kjeldsen (HK) Jytte Callesen (JC), Mogens Christiansen (MC), ), Peter Riggelsen (PR).

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Økonomi og medlemssituation
  3. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  4. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  5. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

Referat godkendt

Ad 2:

Økonomi:

Sponsorer mangler at ramme budget

Greenfee er fin.

Der er en pæn tilgang af nye medlemmer.

Ølsalget:

På grund af prisstigninger fra vores leverandør hæves priserne for flaske-øl (Ny pris kr. 20,-) og fadøl (Ny pris kr. 25,-)

Ad 3:

Juniorudvalget har meddelt, at de ikke kan ikke overkomme at lave en overnatning i uge 31. Der findes alternative løsninger på opgaven.

Hverveudvalget:

Klubben deltager i fritidsmesse i Rødekro week-enden 8. Og 9. Juli. OH og PP stod for arrangementet, som medførte, at 6 personer blev skrevet op som begyndere. (messen er gratis for klubben).

Ad 4:

Intet.

Ad 5:

Eventuelt:

Udluftning i bagrum skal undersøges (MC).

Banestatus på hjemmesiden er stadig uge 41. Det er nødvendigt at dette opdateres.

Printeren til scorekort er gået i stykker og skal derfor erstattes med en ny .

Skiltning: der kommer en del klager over at vores skiltning på banen ikke er tydelig nok. Det kommer specielt til udtryk ved grupper som bruger gunstart. Bestyrelsen tager skiltningen op til revision.

Næste møde: 8. August

 

Referent Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.