Bestyrelsesmøde 11. september 2018

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. september

 

 

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Henrik Thykær HT),),.

Fraværende : Peter Riggelsen (PR) ,Mette Lillebæk (ML)

 

Beslutninger:

 

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde.
  5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  6. Eventuelt

 

Ad1

Godkendt.

 

Ad 2

Sponsorturnering 38 tilmeldt.

 

Ad 3

Økonomi

August har været en god måned.

Ansatte Greenkeepere er for øjeblikket 2 fuldtids og en halvtids.

Greenfeeindtægter er gode men under budget for året.

 

Medlemmer

Medlemstal: 661

Ad 4.

Hverveudvalg

Kulturnat i Løjt. Arrangementet  var velbesøgt med mange positive besøgende.

Golfens dag 28. April 2019

Spil med dag 18. August 2019

Robotklipper

Har været på prøve i 1 uge.

Konklusion: Forløb meget fornuftigt, men det er vist lidt tidligt. 2020 er mere realistisk.

Ad 5.

Hjælperturnering 6. oktober

Baneoplysninger. Banen bliver gennemgået af baneudvalget for at optimere oplysningsskilte og andre former for evt. misforståelser.

Hole in one : DGU har fra 2017 genoptaget muligheden for at modtage et oplysningskort over begivenhedens fakta.

Hvis begivenheden er sket udenfor hjemmeklubben skal der indhentes oplysninger som afleveres til hjemmeklubben, som så kan videresende dette til DGU. Skal med i nyhedsbrev.

Medlemsmøde 18. november

Ad 6

Intet.

 

referent PP

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.