Bestyrelsesmøde 12. februar 2020

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 12. februar 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK),

Mette Lillebæk (ML), Palle Christensen (PC)

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Golfforedrag med skleroseramt golfer som har spillet alle Danmarks golfbaner er planlagt til foråret. Vedkommende vender tilbage med mulige datoer.

Ad 3.

Økonomi:

Regnskabet for 2019 giver et underskud på -68.000 kr og gennemgåes på den kommende generalforsamling. Forventes på klubbens hjemmeside i løbet af weekenden. Revisionsprotokol blev ligeledes gennemgået. Det blev af besparelsesgrunde besluttet at stoppe med E&Y som revisorer fremadrettet og i stedet bruge 2 generalforsamlingsvalgte revisorer blandt klubbens medlemmer.

Medlemssituationen:

Pt. 569 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

JC og Ronni har møde med bl.a Aabenraa Kommune onsdag vedr. diabetesgolf i håb at at dette kan give nye medlemmer.

Uge 29:

Diverse praktiske ting blev diskuteret. Det overvejes at inddrage fredagen for at give flere mulighed for at deltage i uge 29 aktiviteterne. Dette kræver dog flere frivillige kræfter. Fredag kunne evt. afsluttes med et ølsmagningsarrangement.

Ad 5:

Ingen modtagne henvendelser.

Ad 6:

Generalforsamling, bestyrelsen mødes kl. 18 for at opstille stole mm. Ny projektor er købt. Der arbejdes på at skaffe højtaler.

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.