Bestyrelsesmøde 13. november 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 13. november 2018 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Preben Pedersen (PP), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML), Jonna Andersen (JA), Henrik Thykær (HT)

 

Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Jytte Callesen (JC)

Dagsorden – beslutninger:

 

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  6. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

 

Indoor-golf:

 Der er undersøgelser i gang for at finde ud af hvad der er af muligheder. Men det er svært at leje en hal, fordi de desværre ligger i industriområder, hvor der er lokalplaner, som står i vejen for tilladelse til sport

Shelter mellem hul 9 og 13 skal flyttes til ny placering på grund af naboindsigelse.

Kan den ikke arbejdes for at beholde placering, som vi har afsat forkert? Vi afventer.

Der er doneret penge til opførelse af den sidste shelter.

 

Ad 3:

Økonomi:

Vi mangler indtægter på greenfee.

Medlemssituation:

I alt 665 medlemmer

Ad 4:

Turneringsudvalg:

Åbningsturnering: sidste lørdag i april 27. april 2019

Bygma-turnering: i pinsen 2019

DGU-farver: farverne skal overholdes så der er en ens linie udad til.

Der kommer nærmere besked om konditionerne format og skrifttype.

 

Aktiviteter:

Regelaften annonceres. Det vil koste kr. 75,- for en aften og incl. en regelbog.

Lokalreglerne skal tjekkes sammen med Finn Cummings. Rune og Joan skal kontaktes.

Bilnøgler:  Nøglebox til buggy-nøgler er købt gennem Compupartner.

Det betyder, at man ”selv” kan hente sin nøgle .

 

Ad 5:

Fra medlemmer:

Forespørgsel om mulighed for at booke tider på bag-ni, hvor tider er reserveret, som f.eks. ved begynderturnering. Bliver undersøgt.

Ad 6:

Intet

 

Næste møde: tirsdag den 11. december 2018

 

Referent: Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.