Bestyrelsesmøde 8. maj 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 18:30

 

 

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML), Henrik Thykær( HT).

 

Fraværende : Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR)

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  6. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

 

Ad1:

 

Referat godkendt

 

Ad 2:

 

Datafordningsloven:

 

ML laver et udkast med en generel beskrivelse til både nye medlemmer og gamle medlemmer. Det er ikke muligt at bruge Dropbox (man skal være påpasselig med personfølsomme data) efter de nye oplysninger, men der er mulighed for at bruge google drev hvis den er hostet i Europa. Problemstillingen undersøges af JC.

Vedtægter:

Der skal ændres på vedtægterne, så det tydeligt fremgår, at man ikke kan få udbetalt sit indbetalte indskud (dette omhandler medlemmer som har indbetalt indskud).

 

Ad 3:

Økonomi:

Ingen tal for økonomi i denne måned grundet OH’s fravær.

 

Medlemssituation:

Medlemstal : 648 medlemmer

Heraf 45 nybegyndere.

 

Ad 4:

 

Turneringsudvalget:

Kan et medlem af turneringsudvalget (som har vagt) spille med i turneringer? Der skal helst være en ansvarlig leder på kontoret, især hvis der er udsigt til torden og der skal altid være en sponsor til stede under turneringen.

 

Aktivitetsudvalget:

Kulturnatten i Løjt Kirkeby 15. september:

Der har været afholdt fire møder og AAGK har valgt at deltage i tidrummet 10 – 14. Området som klubben kan bruge til præsentation svarer til en parcelhusgrund og ligge lige overfor skolen. Golfklubben opsætter 4 huller på arealet, så man kan få et indtryk af spillet. Der vil desuden være putte-aktiviteter, udslags-konkurrencer og andre sjove indslag.

Golfens dag: 7 deltagere ( 2 har meldt sig ind)

Spil med en ven: 7 deltagere (2 har meldt sig ind)

 

Juniorer:

intet møde.

Der arrangeres en skoleturnering for Aabenraa kommune. Program kommer.

 

Begynderudvalget:

En reminder i nyhedsbrevet , at man helst i weekenderne skal booke tid efter 14 (eller acceptere at man skal lukke igennem) fordi der kan være meget tryk på banen.

 

Eliten:

Elite herrer og damer har spillet mod Nordborg Golfklub. Resultatet blev, at :

damerne tabte til Nordborg og herrerne vandt over Nordborg .

 

Ad 5:

 

Intet

 

Ad 6:

 

Intet

Næste møde: tirsdag den 12. juni 2018

 

Referent: Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.