Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR)

Fraværende: Mette Lillebæk (ML)

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Efterretninger
 3. Generalforsamling 2018
 4. Økonomi og medlemssituation
 5. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 6. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 7. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

Mødeleder 10. Januar

Medlemsmøde planlægning 21. Januar

Bestyrelsesmøde med planlægning af året og uddelegering af opgaver. (februar-mødet?)

Vedtaget.

Ad 3:

Generalforsamling afholdes den 6. Februar kl. 19.00 i Klubhuset.

Ad 4:

 

Økonomi:

Der forventes et mindre overskud for 2017.

 

Budget 2018:

Forventet tilgang af 22 nye medlemmer. Der budgetteres med overskud.

Likviditet forventes at blive positiv 2018.

Medlemmer i alt: 610 medlemmer.

 

Ad 5:

 

Golfklubben deltager i Kulturnatten i Løjt Kirkeby d. 15. September 2018. Næste møde er den 22. Januar på Løjt Kirkeby skole. Temaet er : ”Løjt Bygger Bro”. PP deltager i mødet.

Toftlund golfklub har henvendt sig til Aabenraa Golfklub for at indgå en aftale om langdistance-medlems-skab (kr. 3000,- pr/år pr. deltager). Aftalen gælder for 2018.

Klubben får mulighed for torsdag formiddag til deres klub i klubben.

 

Ad 6:

Intet

Ad 7:

Det skal undersøges hvad klubbens nuværende telefonsystem har af servicefunktioner, og om abonnementet svarer til klubbens behov. (JA)

Banen: orientering om arbejdet på greenkeepergården:

Sand på fairway hvorfor?

 • Bedre vandgennemstrømning ned gennem jorden
 • Bedre spilleoverflade
 • En tør overflade
 • Nedbrydning af filt

Sigteanalyse af bunkersand, hvorfor?

 • Sand bæreevne
 • Større fornøjelse ved bunkerslag
 • Bolden kommer ned i bunden af bunkeren i stedet for at ligge i et spejlæg på kanten
 • Nemmere vedligeholdelse

 

Alle maskiner bliver gået i gennem, for at sikre det bedste resultat af klipning i 2018, det vil sige:

 • Alle filtre bliver skiftet
 • De bliver alle rengjorte, som så vi kan se evt. skader som vil blive udbedret.
 • Alle maskiner bliver slebet og får skiftet de nødvendige lejer for at opnå det bedste resultat.

 

Sponsorudvalget:

Oprindeligt bestod sponsorudvalget af:

Michael Madsen, Kjeld Andersen og Peter Riggelsen

 

Udvalget er blevet udvidet med 3 nye medlemmer:

Torben Petersen, Ronni Christensen og Palle Christensen

 

 Næste møde: Generalforsamling den 6. Februar 2018

bestyrelsesmøde 13. februar

Referent Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.