Baneopsætning til Aabenraa ugen

Greens er i løbet af de sidste uger blevet : vertikalskåret, topdresset kraftigt, jævnet ud, samt rullet flere gange. Dette er gjort for at få en jævnere spilleflade for et bedre boldrul. Efterhånden som topdressen har arbejdet sig ned, har vi kunne sænke klippehøjden gradvist. Klippehøjden er nu 3,0 mm og er det laveste vi kan klippe p.g.a. greens kuperinger.

Teesteder og Forgreens er blevet sprøjtet for ukrudt. Begge områder er klippet ned i 9,0 mm. Det giver nogle synlige og skarpe kanter mod de omkringliggende klip.

Fairways klippes i 14,0 mm. Det er det længste vi tør klippe ned p.g.a. det nyetablerede areal på hul 17.

Den ukontrollerede rough blev høstet i uge 24 og er nu nogenlunde spilbar de fleste steder. Vi arbejder på at reducere ukrudtstrykket og de grove græsser ca 6-8 meter ud i det, på hver side af alle 18 huller.

Bunkers har fået fjernet ukrudt og kanterne er blevet trimmet.

Alle pæle, markeringer, skilte, træer, bænke, sprinklere osv. er der blevet buskryddet omkring for en pænere finish.

Der er specielt til Aabenraa Ugen blevet etableret en lille “green” på venstre side af 10. herretee og lige over afvandingssøen. Her afholdes en chippe konkurrence løbende gennem ugen.

På Driving Range er der nu åbnet op for udslag fra græs inden for tovet på det nederste plateau. Udslagsmåtterne er blevet lagt ned i flisearealet for bedre at kunne ligge fast under brug.

Udgivet i .