Lokalregler

Reglerne er gældende for både gæster og medlemmer

Banemærkninger

Hvide pæle: Out Of Bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Afstandsmarkeringer (200 m, 150 m og 100 m) på fairway er til midt green.

Alle veje og stier er integrerede dele af banen. Undtaget er dog overgangen mellem de 2 søer på hul 17 (ikke mellem hul 17 og 18). Her er der lempelse efter regel 24-2b.

Gule, røde og blå pæle, opstamningspæle samt oplysnings- og henvisningsskilte og afstandspæle/plader er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.

Out of bounds markeringer mellem 9. og 17. hul gælder kun ved spil af hul 17. Ved spil af hul 9 er markeringspælene ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1 er gældende.

En spiller må skaffe sig oplysninger om afstand ved at anvende en afstandsmåler. Hvis denne anvendes til at måle andre forhold, der kan påvirke spillet (f. eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.) er det et brud på regel 14-3

Vinterregler. Fra 1. november 2016 til ca. 30. april 2017.
Der må ikke spilles til sommergreens, hvis disse er frosset, eller der er rimfrost.

Bolden må "lægges op" på det tætklippede areal - fairway.

Inden bolden berøres, skal den markeres. Bolden må renses, og den skal genplaceres indenfor et scorekorts afstand og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindelig lå.
Straf for overtrædelse: Hulspil - tab af hul. Slagspil - 2 straffeslag.

Vedr. EDS.
Spillere med et handicap der er højere end 11,4 kan nu spille EDS hele vinteren på kun 9 huller, forudsat at der spilles til sommergreens og selv om der "lægges op" på fairway.
De 9 huller skal afvikles på hullerne fra 1 til 9. Der kan denne vinter ikke spilles 18-hullers EDS pga. omlægningen af hul 17, idet hullet er forkortet med mere end 100 meter.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKAL REGEL: Hulspil: Tabt hul Slagspil: 2 straffeslag

Regeludvalget november 2016

Rev. 1/2014