Lokalregler

  1. april 2020.

Midlertidig lokalregel vedr. de urevne bunkers som supplement til nedenstående lokalregler!

Områder i bunkers, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som “Areal under reparation”.  Der kan droppes i bunkeren uden straf – Regel 16.1c.  Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance.

Lokalreglen bortfalder straks, når vi får riverne tilbage.

Regeludv./FCO

 

Lokalregler – Aabenraa Golfklub – 1. januar 2019.

Banemarkeringer:

Hvide pæle – Out of bounds.
Røde pæle – Strafområde.
Blå pæle – Areal under reparation.
Blå pæle med grøn top – Område med spilleforbud.

Afstandsmarkeringer er  til midten af green.

Røde og  blå pæle samt oplysnings- og henvisningsskilte og afstandspæle/plader er ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 16.

Alle veje og stier på banen behandles som integrerede genstande (F1).  Undtaget er dog stien mellem de to søer på hul 17.  Her lempelse efter regel 16.1.

Out of bounds markeringerne mellem hul 9 og 17 gælder kun ved spil af hul 17. Ved spil af hul 9 er pælene ikke-flytbare forhindringer. 

Træerne med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. For at beskytte træerne skal der tages lempelse efter regel 16.1.
Frigravning ved træer giver lempelse efter regel 16.1 hvis man lander i hullet.

Straf for overtrædelse af lokal regel:

Slagspil – 2 strafslag
Hulspil – tab af hul.

Regeludvalget  12/2018.