Lokalregler

 

Banemærkninger

Hvide pæle: Out Of Bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Afstandsmarkeringer (200 m, 150 m og 100 m) på fairway er til midt green.

Alle veje og stier er integrerede dele af banen. Undtaget er dog overgangen mellem de 2 søer på hul 17 (ikke mellem hul 17 og 18). Her er der lempelse efter regel 24-2b.

Gule, røde og blå pæle, opstamningspæle samt oplysnings- og henvisningsskilte og afstandspæle/plader er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.

Out of bounds markeringer mellem 9. og 17. hul gælder kun ved spil af hul 17. Ved spil af hul 9 er markeringspælene ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1 er gældende.

Afstandsmåler må benyttes.

I tilfælde af frost eller rimfrost, må der ikke spilles til sommergreens.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKAL REGEL: Hulspil: Tabt hul Slagspil: 2 straffeslag

Regeludvalget

Revideret April 2018.