Nyt fra banen

Greenkeeper
Af Jørgen Slothuus / 28. september 2016

Uge 37

Ugen stod på klargøring og opsætning af banen til klubmesterskaberne. Greens blev vertikalskåret på kryds og derefter klippet på kryds. Der er tilført gødning uden meget kvælstof, for at få flotte grønne greens uden for meget vækst. Greenklippeledene blev slebet i en bænkrundsliber på Brundtland Golfcenter, så de var ultra skarpe under klubmesterskabet i weekenden. Alle andre klippere blev backlappet (vedligeholdsslebet) på eget værksted. Teesteder fik en flydende hurtigvirkende "green up" gødning. Fairways blev klippet 3 gange i 12mm, hvilket er en klipning mere og 1 mm lavere end normalt. De opstammede træer i de levende hegn blev beskåret, for bedre...

Læs mere
Greenkeeper
Af Jørgen Slothuus / 28. september 2016

Uge 36

Greens er blevet priklet og efterfølgende rullet. Alle bunkerkanter er buskryddet både vertikalt og horisontalt. De små udgåede træer på højre side af 12. green er fjernet.

Læs mere
Greenkeeper
Af Jørgen Slothuus / 28. september 2016

Uge 35

Greens har fået tildelt afspændingsmiddel som efterfølgende blev vandet ned. Greengræsset er yderligere blevet tilført, en vinter hærdende gødning. Vinterhærderen vil vi udbringe af 4 gange henover efterår/vinter, med ca en måneds interval. Der er i denne uge blevet buskryddet omkring alle træer, skilte, pæle osv. Alle arealer er blevet klippet i bund, så banen står skarpest muligt til weekendens DGU oprykningsspil.

Læs mere
Greenkeeper
Af Jørgen Slothuus / 28. september 2016

Uge 34

Greens og Forgreens har fået tildelt flydende gødning, som udbringes i 2 ugers intervaller henover vækstsæsonen. Greens alene har derudover, også fået en svampehæmmende fosfit gødning. Ellers er tiden brugt på klipning af alle arealer.

Læs mere
Greenkeeper
Af Jørgen Slothuus / 19. august 2016

Uge 33

Med denne uges fantastiske vejr, fik vi endelig mulighed for, at komme rundt på banen med sprøjten. Fairways, semirough, kontrolleret rough og driving range, er alt blevet behandlet med bekæmpelsesmidler, der skal få bugt med specielt kløver, samt andet ukrudt. Rent visuelt vil effekten kunne ses om ca 2 uger, hvor gullige blade vil fremkomme, mens den fulde effekt hvor ukrudtet visner og dør, først vil indtræffe om 4-6 uger. Ud over græsarealerne er også: terrasse, stier (både stenmel & belægningssten) og p-plads blevet behandlet med et andet ukrudtsmiddel. Da det efterhånden begynder at være mørkt når vi møder ind kl 5, for at samle bolde på...

Læs mere