Nyt fra banen

Her vil du finde information omkring bane arbejde med videre skrevet af vores greenkeepere.

Såfremt du ønsker at følge dagligdagen hos greenkeeperne i Aabenraa Golfklub, så har disse en facebook side som du kan følge. Den finder du via følgende link: Greenkeeperne Aabenraa Golfklub  (åbner i nyt vindue)

Greenkeeper
Af AaGK / 28. september 2016

Uge 36

Greens er blevet priklet og efterfølgende rullet. Alle bunkerkanter er buskryddet både vertikalt og horisontalt. De små udgåede træer på højre side af 12. green er fjernet.

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 28. september 2016

Uge 35

Greens har fået tildelt afspændingsmiddel som efterfølgende blev vandet ned. Greengræsset er yderligere blevet tilført, en vinter hærdende gødning. Vinterhærderen vil vi udbringe af 4 gange henover efterår/vinter, med ca en måneds interval. Der er i denne uge blevet buskryddet omkring alle træer, skilte, pæle osv. Alle arealer er blevet klippet i bund, så banen står skarpest muligt til weekendens DGU oprykningsspil.

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 28. september 2016

Uge 34

Greens og Forgreens har fået tildelt flydende gødning, som udbringes i 2 ugers intervaller henover vækstsæsonen. Greens alene har derudover, også fået en svampehæmmende fosfit gødning. Ellers er tiden brugt på klipning af alle arealer.

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 19. august 2016

Uge 33

Med denne uges fantastiske vejr, fik vi endelig mulighed for, at komme rundt på banen med sprøjten. Fairways, semirough, kontrolleret rough og driving range, er alt blevet behandlet med bekæmpelsesmidler, der skal få bugt med specielt kløver, samt andet ukrudt. Rent visuelt vil effekten kunne ses om ca 2 uger, hvor gullige blade vil fremkomme, mens den fulde effekt hvor ukrudtet visner og dør, først vil indtræffe om 4-6 uger. Ud over græsarealerne er også: terrasse, stier (både stenmel & belægningssten) og p-plads blevet behandlet med et andet ukrudtsmiddel. Da det efterhånden begynder at være mørkt når vi møder ind kl 5, for at samle bolde på...

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 12. august 2016

Uge 32

Denne uges fokus, har været på greens. Greens samt forgreens blev først på ugen, gødsket med en flydende gødning. Denne gødning har et højt indhold af jern, der vil give greens en mere mørkegrøn farve. Der er også blevet tilført ekstra calcium. Manglen på calcium optræder ofte i det vejr vi har pt. med meget nedbør og kraftig vækst. Prikling samt efterfølgende overkørsel med roller, blev udført midt på ugen. Som sidste opgave på greens i denne uge, udbragte vi afspændingsmiddel. Midlet skal hjælpe nedbøren med at bryde greenoverfladen, for så at kunne trække længere ned i vækstlaget, hvor græssets rødder skal strække...

Læs mere