Nyt fra banen

Her vil du finde information omkring bane arbejde med videre skrevet af vores greenkeepere.

Såfremt du ønsker at følge dagligdagen hos greenkeeperne i Aabenraa Golfklub, så har disse en facebook side som du kan følge. Den finder du via følgende link: Greenkeeperne Aabenraa Golfklub  (åbner i nyt vindue)

Af Aleksander Caspersen / 7. april 2018

Uge 13

Baneinfo 22.03.2018 Trolleys: Vi satser meget på at åbne for trolleys på fredag og hvis det ikke lykkes, så i starten af næste uge. Sommergreens: Med hensyn til sommergreens, så vil de ikke blive åbnet før vi ser en ordentlig vækst, i det vi stadigvæk har mange pletter fra svampeangrebet og de små spirer fra sidste år ikke kan tåle trafik fra golfspillere før end vi har vækst, derfor vælger vi at holde dem lukket ind til der er vækst. Vi har først vækst når temperaturen er over 7 grader i jorden. Rangen: Vi arbejder på at åbne hurtigst muligt,...

Læs mere
Af Klaus Milton Jensen / 18. oktober 2017

Uge 42

Bane status d. 18. oktober 2017 - Aabenraa Golfklub Trods et meget vådt efterår er banen spilbar på samtlige huller og er i rigtig god stand. Teesteder: Samtlige teesteder er helt tørre og der spilles fra dem hele vinteren igennem. Fairways: 4 lavtliggende fairways er enkelte steder let våde. Dog har det ingen betydning for spillet på banen, da der skal ligges om på alle klippede arealer. Forgreens: I god stand og bliver klippet i samme intervaller som hele sommeren. Greens: Grundet den moderne USGA opbygning af greens har greens drænet fantastisk hele året. Dvs. der ingen begrænsning har været,...

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 14. juli 2017

Baneopsætning til Aabenraa ugen

Greens er i løbet af de sidste uger blevet : vertikalskåret, topdresset kraftigt, jævnet ud, samt rullet flere gange. Dette er gjort for at få en jævnere spilleflade for et bedre boldrul. Efterhånden som topdressen har arbejdet sig ned, har vi kunne sænke klippehøjden gradvist. Klippehøjden er nu 3,0 mm og er det laveste vi kan klippe p.g.a. greens kuperinger. Teesteder og Forgreens er blevet sprøjtet for ukrudt. Begge områder er klippet ned i 9,0 mm. Det giver nogle synlige og skarpe kanter mod de omkringliggende klip. Fairways klippes i 14,0 mm. Det er det længste vi tør klippe ned p.g.a. det...

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 17. oktober 2016

Uge 41

Greens og forgreens er blevet topdresset, hvor sidste uges udbringning ikke helt rakte. Herefter blev de som i sidste uge, slæbt over og senere rullet. Projekt udvidelse af fairway på hul 17, er nu startet op. Græstørven er nu fjernet, så vi kan komme til at arbejde med jorden derunder. Det fjernede materiale, er blevet fyldt i den store dybe bunker på bakken i venstre side. Bunkeren er hermed sløjfet fremover.

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 17. oktober 2016

Uge 40

Denne uge gik med at få greens og forgreens klargjort til efterår/vinter. De blev proppriklet for at fjerne ophobet filt, som virker lidt som en svamp der suger vand til sig. Propningen giver samtidig luft til græssets rødder. Hullerne efter propningen blev fyldt med sand, så overfladen dræner væsentlig bedre. Greenoverfladen blev slicet/skåret i ca 2 cm dybde, for at giver yderligere luft og sand i filtlaget. For at få nye sundere græsplanter i de "bare" pletter, blev alt eftersået. Alt den udbragte sand blev efterfølgende slæbt rundt, for bedre at få hullerne fyldt helt op. Efter slæbenettet blev greens rullet, for en...

Læs mere