Nyt fra banen

Her vil du finde information omkring bane arbejde med videre skrevet af vores greenkeepere.

Såfremt du ønsker at følge dagligdagen hos greenkeeperne i Aabenraa Golfklub, så har disse en facebook side som du kan følge. Den finder du via følgende link: Greenkeeperne Aabenraa Golfklub  (åbner i nyt vindue)

Greenkeeper
Af AaGK / 28. september 2016

Uge 38

Teestederne har fået en let behandling for ukrudt. Ukrudtsplanterne vil nu langsomt dø ud, hvorefter græsset få lidt lettere ved at udkonkurrere dem. Udover den almindelige klipning, er tiden brugt på at få startet op på en tiltrængt renovering af vandingsanlægget. Vi vil løbende fortsætte dette arbejde, når tiden er til det.

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 28. september 2016

Uge 37

Ugen stod på klargøring og opsætning af banen til klubmesterskaberne. Greens blev vertikalskåret på kryds og derefter klippet på kryds. Der er tilført gødning uden meget kvælstof, for at få flotte grønne greens uden for meget vækst. Greenklippeledene blev slebet i en bænkrundsliber på Brundtland Golfcenter, så de var ultra skarpe under klubmesterskabet i weekenden. Alle andre klippere blev backlappet (vedligeholdsslebet) på eget værksted. Teesteder fik en flydende hurtigvirkende "green up" gødning. Fairways blev klippet 3 gange i 12mm, hvilket er en klipning mere og 1 mm lavere end normalt. De opstammede træer i de levende hegn blev beskåret, for bedre...

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 28. september 2016

Uge 36

Greens er blevet priklet og efterfølgende rullet. Alle bunkerkanter er buskryddet både vertikalt og horisontalt. De små udgåede træer på højre side af 12. green er fjernet.

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 28. september 2016

Uge 35

Greens har fået tildelt afspændingsmiddel som efterfølgende blev vandet ned. Greengræsset er yderligere blevet tilført, en vinter hærdende gødning. Vinterhærderen vil vi udbringe af 4 gange henover efterår/vinter, med ca en måneds interval. Der er i denne uge blevet buskryddet omkring alle træer, skilte, pæle osv. Alle arealer er blevet klippet i bund, så banen står skarpest muligt til weekendens DGU oprykningsspil.

Læs mere
Greenkeeper
Af AaGK / 28. september 2016

Uge 34

Greens og Forgreens har fået tildelt flydende gødning, som udbringes i 2 ugers intervaller henover vækstsæsonen. Greens alene har derudover, også fået en svampehæmmende fosfit gødning. Ellers er tiden brugt på klipning af alle arealer.

Læs mere