Frispilsaftale med Benniksgaard Golf Klub

Det er med glæde, at vi kan fortælle, at Aabenraa Golfklub og Benniksgaard Golf Klub har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra 1. maj 2020.

Hen over den sidste tid har klubberne været i dialog for at se, hvordan man kunne skabe et samarbejde, der gav begge klubbers medlemmer et unikt og i Sønderjylland hidtil uset stærkt produkt.

Samarbejdsaftalen går i al sin enkelthed ud på, at klubbernes fuldtidsmedlemmer tilbydes fri adgang til alle faciliteter i modpartens klub. Dette uden yderligere betaling end det normale medlemskontingent. Inkluderet i aftalen er brug af alle træningsfaciliteter, 18 hulsbanen og klubbernes turneringer.

Aftalen åbner i samme tid op for et større samarbejde på tværs af klubberne. Det kunne være klubberne i klubberne, som kunne aftale at gæste modpartens bane eller lave indbyrdes turneringer mod hinanden.
Klubbernes eliteafdelinger har allerede taget forskud på samarbejdet og har planlagt træningskamp klubberne imellem, så de kan holde sig skarpe indtil Danmarksturneringen starter op midt i juni.

Klubbernes respektive formænd Klaus Milton Jensen og Finn Nielsen glæder sig begge over den nye aftale og fortæller yderligere, at de, efter at have mødtes et par gange, kunne konstatere store lighedspunkter klubberne imellem. Bl.a. hvad angår antal af medlemmer, fokus på kvalitet af banen og et brændende ønske i begge klubbers bestyrelser om at skabe de absolut bedste betingelser for klubbernes medlemmer.

Begge klubber ser spændt frem mod samarbejdet, som foreløbig løber til og med 31. marts 2021. Intentionen er dog, at dette kun er starten på et langt og succesfuldt samarbejde for begge klubber.

På vegne af bestyrelsen i Aabenraa Golfklub og Benniksgaard Golf Klub
Klaus Milton Jensen og Finn Nielsen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.