Gaver til Aabenraa Golfklub 2020

Som alle vist efterhånden ved, så er Aabenraa Golfklub er registreret som gavemodtager og både i 2018 0g 2019 også blevet godkendt, hvorfor klubben begge år har fået en pæn moms-kompensation. Bare for 2019 får Aabenraa Golfklub ca. 86.000 kr. i moms kompensation grundet vores 200 kr. gaver fra medlemmer.

Og nu står vi så overfor det igen – såfremt klubben i 2020 ikke får 101 gaver på minimum kr. 200,- – så får vi ingen moms-kompensation for 2020.

Vi vil således igen gerne opfordre jer til at være generøse og yde en gave på 200 kr., som i øvrigt er være fradragsberettiget uden du selv skal gøre noget. Ved betalingen skal navn og DGU-nummer opgives, så finder vi dit CPR-nummer via medlemskartoteket så vi kan indberette det til skat, hvorved du får det skattemæssige fradrag.

Da vi er et stykke henne på året, skulle vi gerne have indbetalingen hurtigst muligt og gerne inden 24. december 2020.

Indbetal blot kr. 200,- på konto nr. 7910  1642175 med opgivelse af dit navn og DGU nummer. 

Mvh

Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.