Gaver til Aabenraa Golfklub 2020

Som alle vist efterhånden ved, så er Aabenraa Golfklub er registreret som gavemodtager og både i 2018 0g 2019 også blevet godkendt, hvorfor klubben begge år har fået en pæn moms-kompensation. Bare for 2019 får Aabenraa Golfklub ca. 86.000 kr. i moms kompensation grundet vores 200 kr. gaver fra medlemmer.

Og nu står vi så overfor det igen – såfremt klubben i 2020 ikke får 101 gaver på minimum kr. 200,- – så får vi ingen moms-kompensation for 2020.

Vi vil således igen gerne opfordre jer til at være generøse og yde en gave på 200 kr., som i øvrigt er være fradragsberettiget uden du selv skal gøre noget.

Ved betalingen skal navn, adresse og cpr.nr. opgives, så vi kan indberette det til skat, hvorved I får det skattemæssige fradrag.

Da vi er et stykke henne på året, skulle vi gerne have indbetalingen hurtigst muligt og gerne inden 24. december 2020.

Indbetal blot kr. 200,- på konto nr. 7910  1642175 med opgivelse af dit navn og DGU nummer. 

Mvh

Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.