Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aabenraa Golfklub

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.00

på klubbens adresse, Sandskærvej 150, 6200 Aabenraa

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag fra bestyrelsen

 

Vedr. punkt 2: Vedtægtsændring af paragraf 9, stk. 1.

Nuværende tekst:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. Idet er årligt afgår 3 + 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Ny tekst:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, idet der årligt afgår 3 + 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

Begrundelse:Venligst se referatet fra ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 på klubbens hjemmeside, hvor der er nærmere redegjort for forslaget samt årsag til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.