Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020 (inkl. regnskab)

Aabenraa Golfklub

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2020

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00

på klubbens adresse, Sandskærvej 150, 6200 Aabenraa

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Udpegning af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                   På valg er:

                                   Klaus Milton Jensen (modtager genvalg)
                                   Torben Petersen (modtager genvalg)
                                   Jytte Callesen (modtager ikke genvalg)
                                   Henning Kjeldsen (modtager ikke genvalg)

                                   Bestyrelsen foreslår Lars Rømer og Carl Aage Lassen

 1. Valg af suppleanter

                                   På valg er:

                                   Peter Riggelsen (modtager genvalg)
                                   Mette Lillebæk (modtager ikke genvalg)

                                   Bestyrelsen foreslår Jytte Callesen

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Vedr. punkt 4 og 5:

Regnskab 2019 og budget 2020

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.