Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aabenraa Golfklub

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00

på klubbens adresse, Sandskærvej 150, 6200 Aabenraa

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Udpegning af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Forslag fra medlemmerne
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Vedr. punkt 4 og 5:

Regnskab og budget offentliggøres på hjemmesiden når disse er godkendt ved revisor.

 

Vedr. punkt 6 : ændring af paragraf 9, stk. 1.

Nuværende tekst:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. Idet er årligt afgår 3 + 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Ny tekst:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, idet der årligt afgår 3 + 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted

Udgivet i .