Klubben søger “trælaug” !

Som omtalt på sidste medlemsmøde er det ved at være tidspunkt at plante træer.

Dette forudsætter, at 5-6 hjælpere melder sig til et “trælaug”, der fremadrettet kan hjælpe ved træernes opvækst.

Arbejdet består bl.a. i at rense omkring træerne og fylde vandingsposer om sommeren (når dette er påkrævet) og med det rette værktøj, som klubben stiller til rådighed, er arbejdet ikke specielt tidskrævende.

Selve plantningen vil foregå med maskiner, da der er tale om forholdsvis store træer, det vil derfor være en god idé at “lauget” er tilstede, når træerne plantes, således man kan få instruktion i det fremadrettede arbejde

Meld til på 74 750 750 eller mail info@aabenraagolf.dk  – her kan du også stille spørgsmål til arbejdets omfang, hvis du er i tvivl.

Bestyrelsen

Udgivet i .