Mere Minigolf!

Vi gentager succesen og afholder tre minigolf arrangementer den kommende periode i Sportscentrum i Aabenraa. Der er 27 pladser til hver turnering som fordeles efter “først-til-mølle” pricippet.

Pris: 25 kr. pr. person. (Husk lige penge på dagen)

Turneringerne afholdes på følgende dage:

Søndag, den 27.01. Kl. 13:00 – ca. 16:00
Lørdag, den 16.02. Kl. 13:00 – ca. 16:00
Lørdag, den 09.03. Kl. 13:00 – ca. 16:00

Der spilles 2 indledende runder med 3 i hver flight. Herefter spilles 3. runde i flights efter opnået score i de 2 første runder – dvs. med førebold.

Tilmelding til Finn Aagaard på følgende mail: finge@webspeed.dk med angivelse af, hvilken dag du ønsker at deltage.

Udgivet i .