Ny formand i Aabenraa Golfklub

Aabenraa Golfklub har valgt en ny formand for bestyrelsen på sit konstituerende møde 18. februar:

Klaus Milton Jensen

Klaus Milton Jensen, som indtil konstitutionen var næstformand, overtager nu formandsposten.

“Dermed hviler der et stort ansvar på mine skuldre, hvor jeg skal løfte den store opgave efter Jonna” udtaler Klaus Milton Jensen. Jonna har, som formand ydet en kæmpe indsats for klubben gennem en del år, og det skal hun have mange tak for. Opgave bliver ikke let, men er jeg sikker på at vi i fællesskab, kan løse opgaven.

Til dem, som ikke kender Klaus Milton Jensen, kommer herunder Klauss egen præsentation af sig selv og derefter lidt info, om hvad medlemmer med videre kan forvente af ændringer der kommer til at ske med ham ved roret i Aabenraa Golfklub.

Hvem er Klause Milton Jensen? 

Jeg hedder Klaus Milton Jensen, også kendt som “Milton ” jeg er 53år og bor i Aabenraa, og er gift med Lone, som også spiller i klubben. Vi har tilsammen 4 voksne børn, et dejligt barnebarn på 1 år samt en brun labrador, som i af og til også vil se i klubben.

Jeg har siden 2008 været selvstændig IT SAP-konsulent.  De sidste 3 år har jeg været på kontrakt for IT afdelingen hos Danfoss i Flensborg, og der vil jeg sikkert nok være en lang periode endnu.

Arbejdsmæssigt har Jeg har en fortid som lastvognsmekaniker hos VOLVO i Aabenraa samt i Flyvevåbnet i Skrydstrup, hvor jeg i 11 år har været flymekaniker på F16.

Det at jeg stadig er aktiv på arbejdsmarkedet gør, at jeg så ikke kan være så meget fysisk tilsted, i samme omfang, som Jonna har været. Derfor er bestyrelsen gået i gang med at fordele mange af Jonnas opgaver, men det vil der senere, komme mere info om.

Men vi er også i den heldig situation, at Jonna stadig er en del af klubben, og i bestyrelsen, så vi kan heldigvis stadig trække på hendes store viden, efter mange år i klubben.

Det skal også siges, at mange af de ting som Jonna har påtaget sig, ikke decideret, er formands opgaver. Det er mere opgaver, som er kommet til, i kraft af, at vi ikke har bemanding på kontoret i dagtimerne. Disse opgaver skal også fordeles. Så håber vi på, at fremtidens økonomi gør, at vi igen engang kan få fast bemanding på kontoret.

Derudover vil i nok ikke bemærke de store ændringer da det jo, som sådan køre fint i klubben. Der er dog nogle ting, som jeg personligt gerne vil have sat i gang. Det er bl.a. et par møder årligt, hvor 1-2 repræsentanter fra klubber-i-klubber, arbejdsgrupper, Baneudvalget, Greenkeeper, Pro-træner og bestyrelsen mødes, og hvor der så kan drøftes input og ideer samt planlægning af dette års sæson, og klargøring til næste års sæson.

Og så i kraft af mit arbejde med IT, vil klubben nok blive lidt mere “elektronisk” for at vi kan udnytte de muligheder der nu findes.

På min ønskeseddel, vil også være at få lavet en 5-års strategi for klubben samt, at vi får lavet en top-5 liste, af opgave, der skal laves. Det er bl.a.  opgaver, som er indsamlet på baggrund af medlemmernes, og greenfee gæsternes feedback i ”golfspilleren i Centrum”.

“Sådan har vi altid gjort”, eller “det plejer vi at gøre” er nogle ting jeg også godt vil udfordre lidt, da vi ser nedgang i vores medlemstal, så tiden nu er inde til lidt nytænkning.

Skulle du sidder inde med en god ide eller noget andet brugbart, som vi gavne klubben, så brug endelig vores e-mail. Vi i bestyrelsen, eller de berørte udvalg, vil så drøfte disse input – det kunne jo være de vises sten pludselig kom på banen.

En urokkelig prioritet for den nye bestyrelse er derfor rekruttering af nye medlemmer. Aabenraa Golfklub skal hele tiden sørge for at få nye medlemmer, og vi skal også fastholde de eksisterende, både når det kommer til seniorer og de unge spillere.

Der skal lyde en kraftig opfordring til medlemmerne, om at forhøre sig i omgangskredsen, for at finde potentielle medlemsemner. Hvis bare hver 10. kan skaffe et nyt medlem, er vi rigtig godt kørende, men det er en stor opgave, for ikke at sige umulig opgave, for erhvervsudvalget at skulle find 50-100 nye medlemmer.

Husk 1 nyt fuldtids senior medlem udløser et gavekort på 500,- til klubben.

Personligt vil jeg gerne starte denne sæson med at takke alle dem, som på den ene eller anden måde frivilligt giver en hånd med i klubben, uden jer indsats var der ingen klub.

Der skal også lyde en kæmpe tak til Ronni samt vores Greenkeeper-team, I gør et fantastisk stykke arbejde, og jeg ser frem til et godt samarbejde med jer fremadrettet.

Carl Åge Lassen (Nyt bestyrelsesmedlem – var fraværende på Generalforsamlingen)

God 2020 sæson til jer alle, vi ses i klubben.

Husk åbningsweekenden den 25 og 26. april 2020

Bestyrelsen konstituerede sig således:

  • Formand: Klaus Milton Jensen.
  • Næstformand: Jonna Andersen.
  • Kasserer: Ole Højen.
  • Sekretær: Torben Petersen.

Fra venstre: Jytte Callesen (Suppleant), Henning Kjeldsen (afgående Bestyrelsesmedlem), Ole Højen (Kasserer – forrest), Klaus Milton Jensen (Formand – bagerst), Palle Christensen (Bestyrelsesmedlem), Mette Lillebæk (Afgående suppleant), Torben Petersen (Sekretær), Jonna Andersen (Næsteformand), Lars Rømer Olsen (Nyt Bestyrelsesmedlem).

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.