Lokalregel E-5 gælder også ved Out-of-Bounds

Lokalregel E-5 blev taget i brug i Uge29, og vil blive en lokalregel indtil rough er klippet. Reglen gælder også for Out-of-Bounds

Standard lokalregel E-5: Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold. 

Hvis en spiller har slået sin bold og den er mistet, kan spilleren med 2 strafslag droppe 2 køllelængder inde på den nærmeste fairway på samme hul, som alternativ til at slå en ny bold fra forrige sted:

  1. Det fastslås, hvor bolden krydsede rough/out-of-bounds grænsen eller hvor på banen, bolden er mistet. Det er det såkaldte “bold-referencepunkt” (A)
  2. Ud fra dette punkt må spilleren bevæge sig ind til den nærmeste fairwaykant på det hul, der spilles (B), ikke nærmere hullet
  3. Bolden må droppes maksimalt 2 køllelængder inde på fairwayen og inden for lempelsesområdet bagud.
  4. 2 strafslag skal tillægges scoren Overblik over lempelsesområder ved bold mistet  (A – B + 2 køllelængder):

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.