Nyt fra Baneudvalget

Kære medlemmer af Aabenraa Golf Klub!

Der har været megen snak om vores rough.

Efter baneudvalgets opfattelse er vores fairways og semirough meget brede med undtagelse af ganske få steder.

Faktisk er roughen kun ”rigtigt i spil” på 4 til 5 huller.

Ikke i mange andre klubber står roughen så langt ude til siden som hos os.

Rent faktuelt kan det heller ikke lade sig gøre at klippe roughen inden uge 29.

Den er for våd, skal måske ligge 3 uge for at tørre, hvis vi får tørvejr. Det er æstetisk ikke noget godt syn. Det vil ligne en brakmark. Lige nu bølger roughen smukt. Vi har ikke mange forhindringer på vores bane, undtagen roughen, så på hul 1, slå den ud til venstre i stedet for roughen til højre.

Vejret har ikke rigtigt været med os. 2018 var for tørt. Vi har stadig skader fra den tid, men de bliver færre. Vinteren og foråret i år har været meget vådt. Det har udelukket de store maskiner der skal klippe rough og hække. Fairways bliver bedre og bedre efter skaderne.

Greens begynder at opnå den ønskede hastighed og jævnhed. Måske bliver de for hurtige for Jer i uge 29.

Så ros til medlemmerne fra greenkeeperne: I er ret dygtige til at oprette nedslagsmærker i forhold til andre klubber, det gælder dog stadig, finder du ikke dit eget så ret et andet op. Så en bøn: vil I ikke huske at lægge HELE riven i bunkeren, det sparer en masse tid for greenkeeperne.

Desværre har vi ikke nået at få vores flotte nye afstandspæle på plads, så det er stadig de små ”duske” ude i kanten af fairways der er gældende.

Vores greenkeepere har gjort et kæmpe arbejde. Banen står flot og er klar til uge 29.

Sidst på året vil så evaluere og vurdere hvordan vi skal forholde os til roughen fremover.

Baneudvalget

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.