Prøvemedlemskab – tidligere golfspillere

Prøvemedlemskab for tidligere golfere.

  • Ved tidligere golfere forstås: En person der tidligere har haft det grønne kort.
  • Ved mentor forstås: Et medlem i klubben, der har det grønne kort og et godkendt handicap.
  • Den tidligere golfer skal betale prøvemedlemskab (400,00 kr.) gældende for 1 måned, hvor vedkommende skal spille mindst 4 runder golf med en mentor.
  • Scorekortene for disse 4 runder golf er afgørende for spillerens indplacering af handicap.
  • Ønsker spilleren herefter at blive medlem af golfklubben, betales kontingent efter hvilken måned spilleren bliver medlem, minus de 400,00 kr. indbetalt for prøvemedlemskab.

Eksempel 1: En tidligere spiller bliver prøvemedlem den 1/4, spiller 4 runder med en mentor, får tildelt handicap og ønsker at blive medlem pr. 1/5.
Spilleren betaler medlemskab for 8 måneder på nuværende 5800:12X8=3870,00 kr.-400,00 kr. som prøvemedlemskab, i alt 3470,00 kr.

Eksempel 2: En tidligere spiller bliver prøvemedlem den 1/7, spiller 4 runder med en mentor, får tildelt handicap og ønsker at blive medlem pr. 1/8.
Spilleren betaler medlemskab for 8 måneder på nuværende 5800:12X5=2420,00 kr.-400,00 kr. som prøvemedlemskab, i alt 2020,00 kr.