Vil du hjælpe vore mange gæster?

Preben Skellgaard efterlyser flere frivillige til at hjælpe i klubhuset, så vi kan giver vores Greenfee gæster en god service når de kommer til klubben.

Det drejer sig primært om at velkomme greenfee gæster og hjælpe dem med de spørgsmål, de nu engang måtte have når de skal betale greenfee, hvor er drivingrange? Hvor er hul 1? og lignende. 

Der er tale om afgrænsede tidspunkter og jo flere der melder sig, jo færre gange skal hver person hjælpe til. Men de der gør det for nuværende synes faktisk, at det er en rigtig sjov “opgave”, da de møder en masse mennesker i godt humør. 

Så lad os alle give en hånd med og ofre et par timer hen over sommeren på vore mange gæster i klubben – dette er hjælp til selvhjælp. 

Kontakt klubben på info@aabenraagolf.dk eller direkte til Preben på mail prebenskellgaard@gmail.com

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.