Aabenraa Golfklub går nye veje med gødskning af fairways

Der er ingen tvivl om, at vi i Aabenraa Golfklub allerede har nogle af landsdelens bedste fairways.

Fra de første slag blev slået på fairways tilbage i 2005 har vi profiteret af, at banen lå på god, gammel landbrugsjord. Vore fairways bliver passet og plejet og i løbet af 2021 vil vi igen også se robotter der klipper disse, med de fantastiske resultater det giver.

Dog trænger vore fairways efter over 15 års brug til et godt skud næring for af kunne bibeholde den flotte stand. Som mange jo ved, så har Dansk Golf Union indgået en meget omfattende aftale om udfasningen af pesticider på golfbaner, som Aabenraa Golfklub naturligvis fuldt tilslutter sig. Dette gør dog, at gødskning af fairways med de former der er til rådighed, bliver en meget bekostelig og tidskrævende affære. For alligevel at kunne gødske fairways og få næring til disse igen, har Aabenraa Golfklub tænkt i utraditionelle baner.

Derfor har vi indgået en aftale med en nabogård, så der skal spredes gylle på golfbanens arealer. Flere køer giver mere gylle, hvilket giver nogle landmænd den udfordring, at de ikke har marker nok til at sprede gyllen på. Derfor kigger disse sig også om efter andre muligheder.

Formand Klaus Milton Jensen udtaler – Det var faktisk vores chefgreenkeeper Per Ditlevs idé. Vi prøver jo altid at optimere vores økonomi. Og med denne aftale sparer vi både på gødningsbudgettet og det giver os samtidig en væsentlig indtægt, da vi bliver betalt for at aftage gyllen. Og så er det jo også rigtig godt for miljøet og grøn omstilling, som der er så meget fokus på, siger formanden.

Medlemmerne er ikke taget med på råd
Man kan måske undre sig over, at medlemmerne ikke er taget med på råd, inden beslutningen blev truffet:
– Det er indenfor bestyrelsens beføjelser at lave en sådan aftale, og vi mener, at det er bedre end at hæve kontingentet med nogle hundrede kroner.
En stor traktor med fyldt gylletank lyder ikke som noget man ville lukke ud på fairway, men det ser man ikke som et problem:
– Der skal kun køres i roughen, og ved at køre i begge sider, kan man nå hele bredden af fairway. Der vil jo nok komme nogle traktorspor, men så må vi droppe fri af hjulsporene – det har vi alligevel lige indført ved de nyplantede træer der er sat op her i foråret, siger formanden.

Kræver kun nogle få lukkedage
Gylle lugter, og formanden forventer, at banen skal lukkes i to – tre dage i forbindelse med gyllespredningen:
– Der er jo også baner som er lukket, når der er jagt på banen eller når der tages propper på greens, siger formanden. Aftalen er i første omgang gældende fra 1. april 2021 og 2 år frem – derefter vil vi evaluere på standen af fairways og se, om aftalen skal forlænges, slutter Klaus Milton Jensen.

Det bliver spændende at følge erfaringerne fra denne form for gødning på golfbanen på Løjt Land – et projekt, som både DGU’s banekonsulenter og STERF, det skandinaviske græs forskningscenter i Norge, allerede har vist stor interesse for.

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.