Bestyrelsesmøde 18. november 2021

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 18. november 2021, kl. 18.30

 

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Preben Skellgaard (PS), Peter Riggelsen (PR), Torben Petersen (TP), Palle Christensen (PC), Jytte Callesen (JC), Carl Aage Lassen (CAL),

Fraværende: Lars Rømer (LR), Ole Højen (OH)

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Range balls. Vore normale leverandør har ikke kunnet levere siden sommeren og vil heller ikke kunne levere de næste mange måneder. Derfor er der indkøbt 200 dusin gule bolde uden sponsortryk for at vi kan være sikret i foråret.

Solfilm på kontorvinduerne kommer senest foråret, tidspunkt vil være afhængig af vejr.

JC mangler visse oplysninger for at kunne færdiggøre rapportering og udløse tilskud til hul 18.

Vi er ved at indhente tilbud på nye trolleys og nye begyndersæt, der er lang leveringstid.

Der er afholdt møde med Per Ditlev og greenkeeper behov og ønsker for 2022 er lagt fast.

Ad 3:

Økonomi:

Det fremsendte regnskab for de første 10 måneder er pænt over budget og forventes ikke at ændre sig væsentlig de sidste 2 måneder. Hul 18 samt varmepumpe er endnu ikke inkluderet i regnskabet. Der forventes et udkast til budget til næste møde.

Vi har fået mere i momsrefusion for 2020 end forventet. For 2021 har vi en del ekstra udgifter grundet hul 18 samt varmepumpe, alt med moms. Det er derfor altafgørende, at vi også i 2021 for mindst 100 gaver. Vi intensiverer aktiviteten på Facebook.

Medlemssituationen:

Pt. 656 medlemmer. 51 udmeldinger pr. 1. januar af forskellige årsager.

Ad 4:

Sponsorudvalg:

Sponsorgruppen havde møde tirsdag, og gruppen er i gang med at forny sponsorater for 2022/23. Revideret sponsorliste sendes til turneringsudvalget for bedre kommunikation og koordinering fremover.

Eliteudvalg:

Intet at rapportere.

Baneudvalg:

Intet at rapportere.

Turneringsudvalg:

Ønsker bedre information og koordinering fremover med bestyrelse og sponsorgruppe. Turneringsplan for 2022 er undervejs.

Begynderudvalg:

Hjemmeside er opdateret og klar til 2022.

Hverveudvalg:

Vi forsøger at koncentrere aktiviteterne i første halvdel af sæsonen. JC har ind i mellem behov for hjælp med at gennemføre aktiviteterne.

Ad 5:

21.11 3 jerns turnering. Aflyses grundet for få tilmeldinger.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Vi har fået flere henvendelser om opbevaring af private buggies om sommeren. I første omgang etableres der 2 ekstra strømstik, hvor de gamle trolleys står.

Golfsimulator. Facebook undersøgelsen gav ikke en klar indikation om opbakning og behov for simulatoren. Alle er enige, om at simulatoren vil være en gevinst for klubben og den fremtidige udvikling. Det store spørgsmål er økonomien, og hvorvidt den vil blive selvfinansierende, hvilket jo afhænger af hvor ofte den vil blive brugt. Vi forsøger at lave forskellige scenarier i forbindelse med budgetlægningen.

 

Referent

Torben Petersen

 

Næste møde:

Tirsdag den 14. december 2021

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.