Bestyrelsesmøde 9. februar 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2021, kl. 18.30

Sted: Virtuelt møde grundet corona

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR),

Fraværende: Palle Christensen (PC),

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Der var ingen efterretninger.

Ad 3:

Økonomi:

Resultatet for 2020 udviser et overskud på 131.000 kr. og regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. Budgettet for 2021 viser en overskud på 200.000 kr. og blev ligeledes godkendt af bestyrelsen. OH planlægger møde med Sydbank i den nærmeste fremtid. Vi er i fuld gang med af fakturere sponsorer og medlemmer for 2021 af likviditetshensyn.

Medlemssituationen:

Pt. 629 medlemmer.

Ad 4:

Sponsorudvalg:

PR har skaffet 5 nye sponsorer og alle for 2 årige aftaler, hvilket er med til at styrke vores økonomi.

Baneudvalg:  

Stenen ved indkørslen flyttes og erstattes af nyt og større skilt af hensyn til gæster.

Indoor golf i butikslokalet er stadig en udfordring grundet loftshøjde. Lokale i Feriecenter kan måske overvejes.

Ad 5:

Marts:

Generalforsamling – udskudt indtil videre grundet corona.

Fælles udvalgs – og frivillige møde. Er pt. på standby grundet corona situationen.

Generelt er alt arrangement planlægning på standby indtil videre.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Renovering af parkeringspladsen starter når vejret tillader det. Vi søger frivillig hjælp via nyhedsbrev, når tiden er inde.

Vandtårnet ved hul 9 / 17 bliver ikke længere brugt af Arwos, og der arbejdes på, at området kan indgå som en del af golfbanen.

Oliefyret i maskinhuset er udslidt og ikke økonomisk længere. Vi har fået et tilbud fra Overby VVS på 96.300 kr. incl. moms på udskiftning til Bosch varmepumpe. Investeringen vil være tjent hjem på 4 – 5 år og vil hjælpe os med en grønnere profil. Bestyrelsen besluttede at foretage denne udskiftning nu.

Vores energiaftale med Scanenergi opsiges, når vi har modtaget vores tilskud på 15.000 kr. Ny leveringsaftale laves med GNP Energy Danmark, hvilket vil give en årlig besparelse mellem 5.000 til 6.000 kr. Der var fuld opbakning til dette skridt.

Der blev diskuteret forskellige finansieringsformer for renoveringen af hul 18 og ligeledes blev mulighederne for fondsstøtte og andre støttemuligheder diskuteret. Vi inddrager DGI i disse overvejelser.

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.