Bestyrelsesreferat, 10. august 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. august 2021, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Preben Skellgaard (PS), Ole Højen (OH), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Torben Petersen (TP), Palle Christensen (PC), Jytte Callesen (JC),

Fraværende: Peter Riggelsen (PR),

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Per har startet på at overveje bemanding næste år og har nogle potentielle emner.

Ad 3:

Økonomi:

Regnskabet for juli er ikke kar endnu og eftersendes til bestyrelsen. OH sender udgiftsoversigt for hul 18 til JC. Uge 29 ser ud til at have givet godt 100.000 i overskud.

Vi har fået økonomisk støtte til 20 nye begyndersæt. Gamle udslidte sæt køres til genbrug.

Medlemssituationen:

Pt. 662 medlemmer.

Ad 4:

Et af vore medlemmer er blevet kontaktet at SGK ang. medlemskab, vi udbeder os en forklaring.

Handicap og Regeludvalg:

LR vil deltage i et af de kommende møder.

Eliteudvalg:

LR og Ronni arbejder på at etablere et Eliteudvalg med henblik på næste års aktiviteter.

Begynderudvalg:

Der er 7 nye medlemmer til et nyt hold 6, som starter i denne uge.

21 færdige begyndere har vagt at fortsætte der medlemskab af AAGK.

Hverveudvalg:

Spil med – gennemføres på søndag med 8 deltagere. LR er til stede.

Kroniker Golf – gennemføres fredag den 20. august. JC styrer.

Vi har fået en henvendelse fra Børne Ulykkesfonden. Det undersøges om et samarbejde med vore Astronauter kan etableres.

Sponsorudvalg:

Sponsorturnering 26. september. Der skal følges op på tilmeldinger.

 

Ad 5:

14/8- Sydbank Open. LR koordinerer

21-22/8 – Danmarksturnering. Jonna koordinerer

22/8 – Besøg fra Haderslev. CAL koordinerer

27-29/8 – Klubmesterskaber. Turneringsudvalget er arrangør.

12/9 – Oprykningsspil. DGU-arrangement. Der kommer 112 deltagere. LR koordinerer, men der skal bruges en række frivillige hjælpere. Vi kontakter de sædvanlige, men søges evt. også hjælpere via nyhedsbrev.

26/9 – Sponsor turnering. Sponsorudvalget arrangerer

Ad 6:

Brug af buggies til turneringer. Bestyrelsen fastholder turneringsudvalgets beslutning om, at der må benyttes buggies under turneringer ved henvendelse til kontoret.

Orientering om Shelter og hjertestarter på flap på scorekort. Dette er en god ide og undersøges nærmere. Er primært relevant for greenfee spillere, men her bruges flap også til kvittering. Se også punkt 7.

Ad 7:

Grill på terrasse er færdig, tager alt for lang tid. Ny anskaffes øjeblikkeligt.

Folie på vinduer grundet varme. PC undersøger hos Hottryk.

Hjertestarter. Fungerer ikke længere, pilles ned og ny anskaffes. Orientering via Nyhedsbrev.

Gaver (momsrefusion). Aktiviteten skal starte nu. Det blev besluttet, at det indkomne beløb skal bruges til at etablere vaskeplads ved bagrummet. Et stort ønske fra en række medlemmer.

Toilettet ved siden af kontoret har ind i mellem dårlig lugt. Muligheden for elektrisk ventilation undersøges.

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.