Greens lukkes….

Vi har netop været ude og sprøjte mod svamp på vores greens og må konstatere at de er i dårlig forfatning. Sygdommen har spredt sig og det vil den fortsat gøre, blandt andet ved stress af græsset og sporer der bliver flyttet rundt af golfspillere.

Vi lukker derfor greens på fredag, altså den 4 december fra morgenstund. Samtidig er banen om morgenen lukket indtil kl. 09:00 til og med udgangen af Februar for at beskytte banen imod morgen frost.

Hvis alt så går vel og greens kommer sig i løbet af vinteren, så kan vi åbne tidligere end normalt.

Skralde spande er taget ind nu, så vi beder spillere selv tage deres affald med ind.

Vinteren nærmer sig :)

Hej Kære Golfspillere.

Vinteren er over os og vi laver de sidste klargøringer i disse dage. Skraldespande, bænke og boldvaskere bliver taget ind, så tag venligst jeres affald med tilbage til klubhuset, hvor skraldespanden ved hovedindgangen vil blive tømt jævnligt.

Ved frost på greens, så skal der selvfølgelig spilles til vintergreens. Vintergreens har vi prøvet at topdresse (2gange) og klipper dem jævnligt, men det vil være umuligt at få dem til at trille som i nærheden af almindelige greens, så vær lidt large med at give hinanden putts 🙂

Vores almindelige greens nåede ikke helt at lukke sig efter svampeangrebet, så det er en situation vi holder øje med. I værste fald må vi lukke dem, så de kan få ro inden sæsonen 2021, hjælp venligst med IKKE, at spille på dem ved den mindste mistanke om frost og ret nedslagsmærker op, græsset gror minimalt, så de mindste skader vil være at se.

Vi lukker for vandet ned til vaske området til køller og vogne, samt vandet til boldmaskinen på træningsbanen, så fremover vil der være samle selv af bolde og det er vores vinter bolde vi går over til.

Med Venlig Hilsen

Greenkeeperne 🙂

Nyt fra Greenkeeperne Uge 44 – Covid foranstaltninger

Grundet de nye restriktioner er der igen iværksat flere tiltag på banen som vi også oplevede i foråret, for at minimere smitterisiko mest muligt.  
  • River er igen taget ud af bunkers, de er ikke længere i spil. Vi spiller således efter de “Coronaregler” som DGU tillod at indføre som midlertidig lokalregel. Bolden må således droppes indenfor en køllelængde i bunkeren uden straf. Vælger man at droppe ud i flaglinjen er det med et slags straf (mod normalt 2).
  • Der er igen sat isoleringsrør i bunden af hullerne for at minimere kontaktflader.

Nyt fra Greenkeeperne uge 42, 2020

Det lune og fugtige vejr kombineret med vores korte rodnet har givet os et svampe angreb i den voldsomme ende. Vi har været ude med organisk gødning, mikronærringspakke og svampemidlet proline i sidste uge. Nu kan vi desværre ikke gøre meget mere, end at afvente og påføre græsset så lidt stress som overhovedet muligt. 

Vi har hævet klippehøjden til 5mm og bruger kun klipperen 2 gange i ugen. Så er der 2 dage hvor vi bruger rulleren og ellers sørger vi for at fjerne duggen hver eneste dag. Vi afventer situationen til fredag i næste uge, så skal vi kunne se en tydelig forbedring med de midler vi har været ude med, ellers bliver vi nød til at lukke for spillet på de værst ramte greens og spille til vintergreens på disse huller.

Vintergreens bliver i disse dage klippet, topdresset, gødet og flagene kommer ud og stå. Samtidig vil skiltet komme ud på hul 1 og 10, med teksten om at der skal spilles til vintergreens ved frost, vi har allerede oplevet frost i græsset, så det nærmer sig.

Vi har vurderet at græsset ikke længere gror nok til at kunne bære bolden, så derfor går vi over til at spille med oplæg på alle klippede arealer, altså alle arealer på nær den høje rough. Det er for at skåne banen mest muligt.

Hullerne 1/2/3 har fået afstandspæle sat op, de sidste er i “malerkabinen” og vil blive sat ud i uge 43.

Propningen gik som planlagt og vi har nu fået tilført ca. 55 tons sand i greens. Det er en opgave som vi er utroligt begejstret for at vi fik udført og den skal i fremtiden hæve kvaliteten på vores greens og til fremtiden gøre vores rodnet længere og stærkere. Det er en absolut nødvendighed at få gjort, så vi kan få et bedre rul på bolden og gøre græsset stærkere imod svampeangreb som det vi oplever i disse dage.

Udfordringer på greens…

Her hvor vi nærmer os afslutningen af golf sæsonen grundet det koldere og vådere vejr, ja så er det desværre også den tid på sæsonen, hvor greens er mest modtagelige for svampeangreb.  

I løbet af weekenden er vi I Aabenraa Golfklub desværre blevet ramt af et sådan svampeangreb som har medført, at de fleste greens er ramt af sneskimmel og antracnose. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at inddæmme dette angreb hvorfor forskellige tiltag bliver taget, som også kommer til at have indflydelse på spilbarheden af vores bane. 

Derfor er vores indspil- og puttinggreen midlertidigt lukket og den hårdest angrebne green – hul 13 – er også lukket. På hul 13 er der mistanke om, at det er den meget aggressive “Dollar Spot”, der er synderen hvorfor en eventuel spredning skal bekæmpes med alle midler. 

Derfor er der foran 13 green etableret en midlertidig “green” hvortil flaget også er flyttet.

I de kommende dage skal alle greens have mest mulig ro og lov til at restituere sig. Dette betyder, at greens ikke skal stresses yderligere for nuværende og at de derfor ikke vil blive klippet de næste par dage. 

Vi er naturligvis godt klar over, at dette vil medføre gener for vore medlemmer og gæster og af samme grund er der sat “Info-beskeder” på angående ovenstående, når nogen booker tider. 

Ovenstående er tiltag der er nødvendige for nuværende for, at vi kan komme disse angreb til livs hurtigst muligt og dermed sikre, at vi som altid kan starte den kommende sæson op med den høje kvalitet af greens som altid har kendetegnet Aabenraa Golfklubs bane. 

Vi håber på alles forståelse for dette. 

Mvh
Baneudvalget

Test af fairway robot…

Kære medlemmer

For tiden vil I kunne møde en selvkørende robotplæneklipper på vores dejlige golfbane.

Der er ikke tale om en lille robot som I kender dem fra haven, men en fairwayklipper i samme størrelse som vore normale fairwayklippere.

Maskinen er på prøve og af mærket Turflynx F315 og du kan se meget mere om den her www.turflynx.dk eller på https://www.facebook.com/turfscandinavia/

Maskinen er selvkørende og styres af vore greenkeepere. Maskinen kører udelukkende på el. Den har ingen hydraulik og kan derfor hverken spilde diesel eller hydraulikolie. Den har 3 forskellige sikkerhedssystemer

  • Laser
  • Radar
  • Bumper

Laseren holder øje med al trafik foran maskinen, mens radaren holder øje med al trafik rundt om maskinen. Hvis disse sikkerhedssystemer finder genstande større end 25 x 25 cm i dens kørselsretning stopper maskinen og afventer at genstanden fjerner sig igen.  Fjerner genstanden sig ikke indenfor rimelig tid, tilkaldes greenkeeperen.

Bumper er et gitter rundt om knivene, som skal påvirkes, dvs. påvirkes de f.eks. af en større sten, så stopper maskinen også.

Maskinen kan ikke bakke automatisk!

Maskinen klipper i lige linjer og afslutter med en ”æresrunde” i fairway kanten. Det betyder også at den ikke forsøger at køre uden om en spiller eller en golfbag som står i maskinens kørselsretning. 

Du kan derfor altid stille din golfbag bagved dig således at golfbag står mellem dig og maskinen, hvis du kan se at maskinen er på vej frem mod dig, der hvor du står på fairway og skal slå dit næste slag. Maskinen vil stoppe bag din bag, afvente dit slag, og fortsætte når du går videre med din golfbag. Maskinen kører i øvrigt  kun 7 km/t.

Du vil også møde maskinen udenfor fairway, idet maskinen selv kører mellem de fairways som skal klippes i den af greenkeeperne fastlagte plan for dagen. Også her vil maskinen naturligvis stoppe for forhindringer.

Hvis du, som spiller på banen, oplever at maskinen ikke opfører sig som ovenfor beskrevet, så vil vi gerne have din oplevelse indmeldt til klubben/greenkeeperstaben hurtigst muligt, så vi kan reagere på din oplevelse.

Når I møder maskinen på banen, er følgende gældende:

Stil din bag i maskinens kørselsretning, hvis den skulle være på vej imod dig. Når maskinen stopper for din bag/vogn, så har du ro og tid til at slå dit slag, tage din bag/vogn fra foran maskinen og gå videre hvorefter maskinen automatisk starter med at klippe igen.

Vi anbefaler, at du ikke slår ud, hvis du er det mindste i tvivl, om I kan kommet til at ramme maskinen. Maskinen er ikke et sigtemål.  

Maskinen stopper ikke, hvis den møder en golfbold. Bolden kan derfor blive flyttet.

Rammer din bold den selvkørende fairwayklipper ved et uheld, skal bolden spilles som den ligger.

Hvis din bold flyttes af den selvkørende fairwayklipper, skal bolden uden straf genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).

Den oprindelige bold skal bruges, når en bold skal genplaceres.

Undtagelse – ”En anden bold må benyttes, når den oprindelige bold ikke kan bringes til veje med en rimelig anstrengelse i løbet af få sekunder, bare spilleren ikke bevidst forårsagede, at bolden ikke kunne bringes til veje”. (se Regel 14.2)

Vi håber, at du som medlem vil tage godt imod denne test, som skal vise om maskinen kan håndtere netop vor banens udformning og betyde at vore greenkeepere kan fokusere på at løfte banestandarden endnu mere.

Greens og Propning i uge 40

Hej kære Golfere.

Efter et klubmesterskab med højhastighedsbolde på greens, så hæver vi nu klippehøjden en anelse og greens vil falde i fart. Det er med henblik på at skabe så meget sundhed i tæppet muligt, så vi forhåbentligt kan gå en vinter i møde uden skader og dermed kan spille på vores greens.

Greens er i skrivende stund ved at blive prikket med 8mm spyd og det er for at få fjernet noget af alt det vand der befinder sig i de øverste 6-8cm. Normalt ville jeg have varslet dette i noget bedre tid, men denne prikning er nødvendig pga de 78mm regn de sidste 14 dages tid. greens vil blive rullet efterfølgende, så spillet bliver generet minimalt.

Propning i uge 40 er uhyre vigtig for vores greens i fremtiden og vil blive udført med 12mm spyd, i en dybde af ca. 17cm. Jeg håber at i derude vil og kan hjælpe med opsamling af disse propper. Der hænger en seddel i klubhuset hvor man kan melde sig på, ellers kontakt mig gerne hvis i har spørgsmål.

MVH Per Ditlev / Chefgreenkeeper

Vertikalskæring, eftersåning og topdress.

Hej kære Golfere.

Den 19 og 20 august vil greens blive vertikalskåret, topdresset og eftersået. Rullet på bolden vil blive generet minimalt.

Vores greens har det rigtigt godt i denne sæson og med de nye tiltag i form af andre klippeled og en bedre gødningsbalance, så triller greens i hverdagen mellem 9 og 9,5. Vi vil med denne vertikalskæring gøre dem endnu mere jævne og få eftersået de pletter der måtte være, med en ny lækker græs 🙂

Vores fairways er ramt af en del ukrudt og lider desværre stadig efter tørken i 2018. Vi gøder dem 1 gang mere i år og det er min forventning at de til næste år vil være kommet sig en del mere.

 

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

Prikning i uge 30.

Hej Kære golfere 🙂

Den oprindelige plan var at proppe greens i uge 30, men den udskyder vi og prikker almindeligt i stedet for. Greens er super fine på nuværende tidspunkt og ser ingen grund til at “ødelægge” dem midt i ferie perioden. Vi prikker med 8mm spyd og topdresser efterfølgende, så spillet bliver berørt minimalt, propningen kommer umiddelbart efter klubmesterskaberne. Til alle jeg der var klar på at hjælpe i uge 30, nyd ferien og så ses vi når det går løs næste gang.

 

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

Greenspeed og propning i uge 30.

Hej kære golfere.

Vi arbejder i disse dage på at hæve hastigheden på greens til ca. 9. Det er der vi vil ligge i hverdagen, men det kræver en række tiltag. Vi er ganske få greenkeepere ansat, så en af de løsninger vi arbejder på er nogle nye klippeled til vores nuværende greensklipper. Det gør vi for at kunne løse 2 arbejdsgange i 1 klipning, mini “vertikalskæring” og klipning på samme tid. Vi har heldigvis meget sunde greens der er fyldt med græs og uden sygdom, men alt det græs sløver også rullet på bolden, så nu tager vi en masse græs ud af greens og på den måde hæver vi farten.

I uge 30 skal vi tage propper ud af vores greens, det bliver med 8mm og efterfølgende fylder vi sand i disse huller. Vores greens er stadig fyldt med filt og det er enormt vigtigt at vi kommer det til livs, så vi kan få lækre greens at putte på. Til den opgave drømmer jeg om en flok frivillige med sneskovle og nogen der kan køre lidt køretøjer. det bliver onsdag og torsdag i uge 30 fra 0730- ca. 1100, der kommer en seddel op i klubhuset hvor man kan melde sig som hjælper 🙂

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper