Lokalregler

Midlertidig lokalregler – marts 2021 – til supplering af de normal lokale regler

I forbindelse med alle de nye træer der er blevet plantet på banen samt at vi her i starten af sæsonen spiller med lay-up, indføres der per dags dato følgende midlertidige lokalregler.

1.  Gene fra hjulsporene, der er opstået i forbindelse med plantning af de nye træer, betragtes som unormale baneforhold, og der kan opnåes lempelse uden straf efter regel 16.

2. På det tætklippede areal – fairway og forgreen – spilles med oplæg indenfor 1 køllelængde og ikke nærmere flaget.  Inden bolden løftes, skal den markeres.  Bolden må renses.

Selv med disse lempelser er runderne tællende og indberettes til hcp. regulering!

Regeludvalget  (26.03.21).

Lokalregler – Aabenraa Golfklub – 1. januar 2019.

Banemarkeringer:

Hvide pæle – Out of bounds.
Røde pæle – Strafområde.
Blå pæle – Areal under reparation.
Blå pæle med grøn top – Område med spilleforbud.

Afstandsmarkeringer er  til midten af green.

Røde og  blå pæle samt oplysnings- og henvisningsskilte og afstandspæle/plader er ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 16.

Alle veje og stier på banen behandles som integrerede genstande (F1).  Undtaget er dog stien mellem de to søer på hul 17.  Her lempelse efter regel 16.1.

Out of bounds markeringerne mellem hul 9 og 17 gælder kun ved spil af hul 17. Ved spil af hul 9 er pælene ikke-flytbare forhindringer. 

Træerne med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. For at beskytte træerne skal der tages lempelse efter regel 16.1.
Frigravning ved træer giver lempelse efter regel 16.1 hvis man lander i hullet.

Straf for overtrædelse af lokal regel:

Slagspil – 2 strafslag
Hulspil – tab af hul.

Regeludvalget  12/2018.