Lokalregler

Lokalregler – Aabenraa Golfklub – maj 2021.

Banemarkeringer:

Hvide pæle – Out of bounds.
Røde pæle – Strafområde.
Blå pæle – Areal under reparation.
Blå pæle med grøn top – Område med spilleforbud.

Afstandsmarkeringer er  til midten af green.

Røde og  blå pæle samt oplysnings- og henvisningsskilte og afstandspæle/plader er ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 16.

Alle veje og stier på banen behandles som integrerede genstande (F1).  Undtaget er dog stien mellem de to søer på hul 17.  Her lempelse efter regel 16.1.

Out of bounds markeringerne mellem hul 9 og 17 gælder kun ved spil af hul 17. Ved spil af hul 9 er pælene ikke-flytbare forhindringer. 

Træerne med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. For at beskytte træerne skal der tages lempelse efter regel 16.1.
Frigravning ved træer giver lempelse efter regel 16.1 hvis man lander i hullet. Træer, der er forsynet med vandpose, betragtes som en ikke flytbar forhindring – lempelse efter regel 16 – se især pkt. 1a.

Straf for overtrædelse af lokal regel:

Slagspil – 2 strafslag
Hulspil – tab af hul.

Regeludvalget  5/2021.