Nyt fra banen

Her finder du vigtig information omkring greenkeepernes arbejde på banen og andet interessant information skrevet af vores egne greenkeepere.

Læs eventuelt vore vinterbaneregler her

 

Opdateret: Oplæg genindført og andre lokalregler

Der er det sidste stykke tid ændret lidt i lokalreglerne og indført et par midlertidige lokalregler: 

Der spilles pr. 31. maj 2021 IKKE længere med oplæg. 

Der er indført en midlertidig lokalregel gældende fra 8. maj 2021 vedr. 18. huls green-område:

Hvis bolden ligger i område, der er indrammet med blå spray, kan bolden løftes og droppes i droppezonen uden straf.

Regel- og baneudvalget den 7. maj 2021. (FCO) 

Der er indført en midlertidig lokalregel gældende fra 25. marts 2021 vedr. de nye træer:

Gene fra hjulsporene, der er opstået i forbindelse med plantning af de nye træer, betragtes som unormale baneforhold, og der kan opnåes lempelse uden straf efter regel 16.

Regeludvalget  (25.03.2021)

Permanente ændringer i lokalreglerne:

Træerne med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. For at beskytte træerne skal der tages lempelse efter regel 16.1.
Frigravning ved træer giver lempelse efter regel 16.1 hvis man lander i hullet. Træer, der er forsynet med vandpose, betragtes som en ikke flytbar forhindring – lempelse efter regel 16 – se især pkt. 1a.

Læs alle lokalregler her

/

OPDATERET! 18. green renoveres

Der er indført en midlertidig lokalregel gældende fra 8. maj 2021 vedr. 18. huls green-område:

Hvis bolden ligger i område, der er indrammet med blå spray, kan bolden løftes og droppes i droppezonen uden straf.

Regel- og baneudvalget den 7. maj 2021. (FCO) 

Som mange har konstateret, så er arbejdet med 18 green ikke helt tilendebragt endnu. Der arbejdes stadig på højtryk for at få træ væggen færdig, men meget tyder på, at vi må leve med lukning af 18. green i arbejdstiden, således at den kun nogle gange er åben i eftermiddags/aftentimerne samt i weekender. 

Et realistisk bud er, at det måske tager 14 dage endnu, dvs. vi skal hen til 15/16. maj før alt er færdigt. 

Da det er tilladt at spille med maksimalt 2 provisoriske greens kan der således stadig indberettes scores for alle 18 huller, også selvom der spilles til den provisoriske green på hul 18. Desuden er 18. green også åben, når der ikke arbejdes på den dvs. f.eks ved eftermiddags/aften runder

Baggrunden er som før meldt ud, at den træ væg der holder green skal renoveres, hvilket skulle tage et par dage hvor der ville være arbejdere på green hele dagen. Efter arbejdet startede i denne uge blev det dog konstateret, at de wirers der skulle holde hver anden stolpe og være forbundet med en stor betonklods midt i green er væk = rustet over får mange år siden og det er grunden til at stolperne bøjer ud i søen.

Derfor er projektet tænkt lidt om og der bores nu 24 stk 112 mm borerør ned 2,5 meter fra kanten og de fastgøres til nye stolper med nye tykke rustfri wirer.

Vi håber på forståelse for ovenstående og forventer, at vi har en ny væg og mere spændende green/for green til weekenden den 24. april. 

/

Så kan du godt glæde dig…

Kære golfere.

Fra Onsdag den 31 Marts kl 11 skal vi igen ud og spille golf på vores greens.

Greens er endnu ikke helt i topform, da de kun har været i vækst en lille uges tid, men fra nu og frem, så vil de hurtigt blive bedre for hver dag der går. Der skal spilles med oplæg på fairways og forgreens og skulle man lande i et spor lavet af en maskine, så kan der selvfølgelig droppes fri uden straf.

Alle former for køretøj vil fra den dag også være tilladt.

I tilfælde af frost, så er banen HELT lukket!!  Det er enormt vigtigt at dette bliver overholdt.

Græsset er begyndt at gro, dvs at der igen vil være transport af vand i planten og giver det så frost, så vil græsset knække ved transport på banen. Vintergreens vil derfor også blive lukket fra Onsdag den 31 Marts.

Rigtig god fornøjelse!

/

Greens lukkes….

Vi har netop været ude og sprøjte mod svamp på vores greens og må konstatere at de er i dårlig forfatning. Sygdommen har spredt sig og det vil den fortsat gøre, blandt andet ved stress af græsset og sporer der bliver flyttet rundt af golfspillere.

Vi lukker derfor greens på fredag, altså den 4 december fra morgenstund. Samtidig er banen om morgenen lukket indtil kl. 09:00 til og med udgangen af Februar for at beskytte banen imod morgen frost.

Hvis alt så går vel og greens kommer sig i løbet af vinteren, så kan vi åbne tidligere end normalt.

Skralde spande er taget ind nu, så vi beder spillere selv tage deres affald med ind.

/

Vinteren nærmer sig 🙂

Hej Kære Golfspillere.

Vinteren er over os og vi laver de sidste klargøringer i disse dage. Skraldespande, bænke og boldvaskere bliver taget ind, så tag venligst jeres affald med tilbage til klubhuset, hvor skraldespanden ved hovedindgangen vil blive tømt jævnligt.

Ved frost på greens, så skal der selvfølgelig spilles til vintergreens. Vintergreens har vi prøvet at topdresse (2gange) og klipper dem jævnligt, men det vil være umuligt at få dem til at trille som i nærheden af almindelige greens, så vær lidt large med at give hinanden putts 🙂

Vores almindelige greens nåede ikke helt at lukke sig efter svampeangrebet, så det er en situation vi holder øje med. I værste fald må vi lukke dem, så de kan få ro inden sæsonen 2021, hjælp venligst med IKKE, at spille på dem ved den mindste mistanke om frost og ret nedslagsmærker op, græsset gror minimalt, så de mindste skader vil være at se.

Vi lukker for vandet ned til vaske området til køller og vogne, samt vandet til boldmaskinen på træningsbanen, så fremover vil der være samle selv af bolde og det er vores vinter bolde vi går over til.

Med Venlig Hilsen

Greenkeeperne 🙂

/

Nyt fra Greenkeeperne Uge 44 – Covid foranstaltninger

Grundet de nye restriktioner er der igen iværksat flere tiltag på banen som vi også oplevede i foråret, for at minimere smitterisiko mest muligt.  
  • River er igen taget ud af bunkers, de er ikke længere i spil. Vi spiller således efter de “Coronaregler” som DGU tillod at indføre som midlertidig lokalregel. Bolden må således droppes indenfor en køllelængde i bunkeren uden straf. Vælger man at droppe ud i flaglinjen er det med et slags straf (mod normalt 2).
  • Der er igen sat isoleringsrør i bunden af hullerne for at minimere kontaktflader.
/

Nyt fra Greenkeeperne uge 42, 2020

Det lune og fugtige vejr kombineret med vores korte rodnet har givet os et svampe angreb i den voldsomme ende. Vi har været ude med organisk gødning, mikronærringspakke og svampemidlet proline i sidste uge. Nu kan vi desværre ikke gøre meget mere, end at afvente og påføre græsset så lidt stress som overhovedet muligt. 

Vi har hævet klippehøjden til 5mm og bruger kun klipperen 2 gange i ugen. Så er der 2 dage hvor vi bruger rulleren og ellers sørger vi for at fjerne duggen hver eneste dag. Vi afventer situationen til fredag i næste uge, så skal vi kunne se en tydelig forbedring med de midler vi har været ude med, ellers bliver vi nød til at lukke for spillet på de værst ramte greens og spille til vintergreens på disse huller.

Vintergreens bliver i disse dage klippet, topdresset, gødet og flagene kommer ud og stå. Samtidig vil skiltet komme ud på hul 1 og 10, med teksten om at der skal spilles til vintergreens ved frost, vi har allerede oplevet frost i græsset, så det nærmer sig.

Vi har vurderet at græsset ikke længere gror nok til at kunne bære bolden, så derfor går vi over til at spille med oplæg på alle klippede arealer, altså alle arealer på nær den høje rough. Det er for at skåne banen mest muligt.

Hullerne 1/2/3 har fået afstandspæle sat op, de sidste er i “malerkabinen” og vil blive sat ud i uge 43.

Propningen gik som planlagt og vi har nu fået tilført ca. 55 tons sand i greens. Det er en opgave som vi er utroligt begejstret for at vi fik udført og den skal i fremtiden hæve kvaliteten på vores greens og til fremtiden gøre vores rodnet længere og stærkere. Det er en absolut nødvendighed at få gjort, så vi kan få et bedre rul på bolden og gøre græsset stærkere imod svampeangreb som det vi oplever i disse dage.

/