Gaver er ekstremt vigtige!

Disse gaver er essentielle for, at vi kan få momsrefusion som gavemodtager – et prædikat der lige har udløst kr. 114.000,- for 2020!

I 2021 har klubben haft endnu større udgifter end i 2020 blandt andet grundet reparation på hul 18 samt indkøb af varmepumpe til Greenkeeper gården. Derfor vil refusionsbeløbet også blive væsentlig større for 2021 – HVIS vi får de 101 gaver ind á kr. 200,-. Hvis vi ikke får nok gaver ind, så får vi heller ingen refusion. 

Status i dag er 39 gaver – så men mon ikke vi hurtigt kan få samlet de resterende ?? 

Gavebeløbet der kommer ind i 2021 (min. kr. 20.000) vil være øremærket til en ekstra, ny vaskeplads tættere på bagrumsbygning.  

Ved betalingen skal navn og CPR-nummer oplyses. Eventuelt kan cpr-nummer også oplyses via mail til info@aabenraagolf.dk. Kun med CPR-nr. kan klubben indberette det til skat, hvorved du får det skattemæssige fradrag.

Da vi er et stykke henne på året, skulle vi gerne have indbetalingen hurtigst muligt og gerne inden 24. december 2021.

Indbetal blot kr. 200,- på konto nr. 7910  1642175 med opgivelse af dit navn og evt. CPR-nummer. 
Kan også betales via MobilePay på 23976 – HUSK stadig navn og evt. CPR-nummer.

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.