Gaver til Aabenraa Golfklub 2021

Som alle vist efterhånden ved, så er Aabenraa Golfklub registreret som gavemodtager og både i 2018, 2019 og 2020 også blevet godkendt, hvorfor klubben hvert år har fået en pæn moms-kompensation. Hvert år har Aabenraa Golfklub fået over 70.000 kr. i moms-kompensation grundet vores 200 kr. gaver fra medlemmer.

Gavebeløbet der kommer ind i 2021 vil være øremærket til en ekstra, ny vaskeplads tættere på bagrumsbygning.  

Og nu står vi så overfor det igen – såfremt klubben i 2021 ikke får 101 gaver på minimum kr. 200,00 – så får vi ingen moms-kompensation for 2021.

Vi vil således igen gerne opfordre jer til at være generøse og yde en gave på 200 kr., som i øvrigt er fradragsberettiget uden du selv skal gøre noget. Ved betalingen skal navn og CPR-nummer oplyses. Eventuelt kan cpr-nummer også oplyses via mail til info@aabenraagolf.dk. Kun med CPR-nr. kan klubben indberette det til skat, hvorved du får det skattemæssige fradrag.

Da vi er et stykke henne på året, skulle vi gerne have indbetalingen hurtigst muligt og gerne inden 24. december 2021.

Indbetal blot kr. 200,- på konto nr. 7910  1642175 med opgivelse af dit navn og CPR-nummer. 

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.