Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Onsdag d. 8. februar kl. 19:00 i Klubhuset.

  Dagsorden ifl. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Udpegning af stemmetællere
 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
  Se bilag her (pdf-fil åbner i nyt vindue)
 7. Forslag fra medlemmerne.
  Ingen.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
       Palle Christensen (Modtager ikke genvalg)
       Jytte Callesen (Modtager genvalg)
       Ole Højen (Modtager genvalg)
      Suppleanter
      Peter Riggelsen (Modtager genvalg)
      Asger Schmidt (Modtager genvalg)
 9. Valg af revisor og revisor-suppleant.
 10. Eventuelt.

18. januar 2023 – Aabenraa Golfklub

Regnskab 2022 og budget 2023

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.