Kørselsforbud genindføres

4. november 2021:

Det er dags dato blevet besluttet at genindføre kørselsforbuddet med golf scootere og golf biler.

Dette for at skåne banen og det må forventes, at dette forbud kommer til at gælde fra nu af og vinteren over. 

Beslutningen er taget i samråd med Chefgreenkeeper Per Ditlev.

Venlig hilsen
Peder Traasdahl Møller
Baneudvalgsformand

 

Udgivet i Greenkeeper, Nyt fra Aabenraa Golfklub.