Konstituerende bestyrelsesmøde 27.05.21

Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 21:00, Folkehjemmet Aabenraa

Konstituerende bestyrelsesmøde

Eneste punkt på dagsordenen er konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Klaus Milton Jensen, formand – mail: klaus@miltonjensen.dk – mobil: 23661669

Lars Rømer, næstformand – mail: larsro41@gmail.com – mobil: 31313432

Ole Højen, kasserer – mail: olehojen@gmail.com – mobil: 24492265

Torben Petersen, sekretær – mail: torben.petersen1@outlook.com – mobil: 81619193

Palle Christensen, bestyrelsesmedlem – mail: pop@alpesol.dk – mobil: 21282803

Carl Aage Lassen, bestyrelsesmedlem – mail: carlaagelassen@gmail.com – mobil: 23964344

Jytte Callesen, bestyrelsesmedlem – mail: jytte.callesen@gmail.com – mobil: 22233401

Suppleant, Peter Riggelsen – mail: pr@rimeco.dk – mobil: 40171300

Suppleant, Preben Skellgaard – mail: prebenskellgaard@gmail.com – mobil: 53706339

 

Referent

Torben Petersen

 

Læs også Referat fra Ordinær Generalforsamling her

Læs også Formandens Beretning her

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.