Midlertidig lokalregel…..

I forbindelse med alle de nye træer der er blevet plantet på banen samt at vi her i starten af sæsonen spiller med lay-up, indføres der per dags dato følgende midlertidige lokalregler. 

1.  Gene fra hjulsporene, der er opstået i forbindelse med plantning af de nye træer, betragtes som unormale baneforhold, og der kan opnåes lempelse uden straf efter regel 16.

2. På det tætklippede areal – fairway og forgreen – spilles med oplæg indenfor 1 køllelængde og ikke nærmere flaget.  Inden bolden løftes, skal den markeres.  Bolden må renses.

Selv med disse lempelser er runderne tællende og indberettes til hcp. regulering!

Regeludvalget  (26.03.21).

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.