Opdateret: Oplæg genindført og andre lokalregler

Der er det sidste stykke tid ændret lidt i lokalreglerne og indført et par midlertidige lokalregler: 

Der spilles pr. 31. maj 2021 IKKE længere med oplæg. 

Der er indført en midlertidig lokalregel gældende fra 8. maj 2021 vedr. 18. huls green-område:

Hvis bolden ligger i område, der er indrammet med blå spray, kan bolden løftes og droppes i droppezonen uden straf.

Regel- og baneudvalget den 7. maj 2021. (FCO) 

Der er indført en midlertidig lokalregel gældende fra 25. marts 2021 vedr. de nye træer:

Gene fra hjulsporene, der er opstået i forbindelse med plantning af de nye træer, betragtes som unormale baneforhold, og der kan opnåes lempelse uden straf efter regel 16.

Regeludvalget  (25.03.2021)

Permanente ændringer i lokalreglerne:

Træerne med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. For at beskytte træerne skal der tages lempelse efter regel 16.1.
Frigravning ved træer giver lempelse efter regel 16.1 hvis man lander i hullet. Træer, der er forsynet med vandpose, betragtes som en ikke flytbar forhindring – lempelse efter regel 16 – se især pkt. 1a.

Læs alle lokalregler her

Udgivet i Greenkeeper, Nyt fra Aabenraa Golfklub.