Midlertidig Lokalregel angående oplæg

Fra og med den 29/9-2021 skal der lægges op på fairways og forgreens.

Dette indføres for først og fremmest at skåne vores bane, men også da greenkeeperne i løbet af de næste par uger begynder at vertidræne vore forgreens.

Den midlertidige lokalregel der er indført fra 29. september 2021 til andet meldes ud hedder i sin helhed:

MIDLERTIDIG LOKALREGEL

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang: Ved at placere en bold i et lempelsesområde, der har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses.

NB: Der kan spilles tællende runder under disse forhold

Med Venlig Hilsen.

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

Udgivet i Greenkeeper, Nyt fra Aabenraa Golfklub.