Orientering om Hjertestarter

For nyligt blev erfarede vi, at hjertestarteren i forhallen trængte til service og ikke fungerede længere. Via kontakt til leverandøren fik vi at vide, at hjertestarteren snart var ved at være 10 år gammel og at man derfor kraftigt anbefalede en udskiftning, og ikke service grundet alder. Hjertestarteren var heller ikke tilmeldt Hjerteløber ordningen, så der ville ikke ske en advisering i tilfælde af en ulykke.

Derfor er den gamle hjertestarter nedtaget grundet falsk tryghed.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal en ny hertestarter op, som skal sidde i skab udenfor, så den er let tilgængelig 24/7, og så snart den er oppe skal den tilmeldes Hjerteløber ordningen.

Bestyrelsen er gået i gang med at søge om økonomisk støttet til anskaffelse af ny hjertestarter, og så snart ny hjertestarter er på plads orienteres der i nyhedsbrev.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.