Uge 20

Der vil blive topdresset fairway i dennne uge derfor er det tilladt at lægge op.

 

-Greenkeeperne

Baneopsætning til Aabenraa ugen

Greens er i løbet af de sidste uger blevet : vertikalskåret, topdresset kraftigt, jævnet ud, samt rullet flere gange. Dette er gjort for at få en jævnere spilleflade for et bedre boldrul. Efterhånden som topdressen har arbejdet sig ned, har vi kunne sænke klippehøjden gradvist. Klippehøjden er nu 3,0 mm og er det laveste vi kan klippe p.g.a. greens kuperinger.

Teesteder og Forgreens er blevet sprøjtet for ukrudt. Begge områder er klippet ned i 9,0 mm. Det giver nogle synlige og skarpe kanter mod de omkringliggende klip.

Fairways klippes i 14,0 mm. Det er det længste vi tør klippe ned p.g.a. det nyetablerede areal på hul 17.

Den ukontrollerede rough blev høstet i uge 24 og er nu nogenlunde spilbar de fleste steder. Vi arbejder på at reducere ukrudtstrykket og de grove græsser ca 6-8 meter ud i det, på hver side af alle 18 huller.

Bunkers har fået fjernet ukrudt og kanterne er blevet trimmet.

Alle pæle, markeringer, skilte, træer, bænke, sprinklere osv. er der blevet buskryddet omkring for en pænere finish.

Der er specielt til Aabenraa Ugen blevet etableret en lille “green” på venstre side af 10. herretee og lige over afvandingssøen. Her afholdes en chippe konkurrence løbende gennem ugen.

På Driving Range er der nu åbnet op for udslag fra græs inden for tovet på det nederste plateau. Udslagsmåtterne er blevet lagt ned i flisearealet for bedre at kunne ligge fast under brug.

Uge 41

Greens og forgreens er blevet topdresset, hvor sidste uges udbringning ikke helt rakte. Herefter blev de som i sidste uge, slæbt over og senere rullet.

Projekt udvidelse af fairway på hul 17, er nu startet op. Græstørven er nu fjernet, så vi kan komme til at arbejde med jorden derunder. Det fjernede materiale, er blevet fyldt i den store dybe bunker på bakken i venstre side. Bunkeren er hermed sløjfet fremover.

Uge 40

Denne uge gik med at få greens og forgreens klargjort til efterår/vinter. De blev proppriklet for at fjerne ophobet filt, som virker lidt som en svamp der suger vand til sig. Propningen giver samtidig luft til græssets rødder. Hullerne efter propningen blev fyldt med sand, så overfladen dræner væsentlig bedre. Greenoverfladen blev slicet/skåret i ca 2 cm dybde, for at giver yderligere luft og sand i filtlaget. For at få nye sundere græsplanter i de “bare” pletter, blev alt eftersået. Alt den udbragte sand blev efterfølgende slæbt rundt, for bedre at få hullerne fyldt helt op. Efter slæbenettet blev greens rullet, for en jævn spilleflade. Mod afslutning af ugen, blev der udbragt en efterårsgødning, som efterfølgende blev vandet ned.

Uge 39

Fairways er i denne uge blevet gødsket, for anden gang i denne sæson. Udbringningen er granuleret. Derfor har vi måtte vente på udsigt til regn indeholdende flere mm, end vi har fået på det seneste.

Bunkers er gået igennem for ukrudt, hvilket efterhånden var meget tiltrængt. Denne opgave falder lidt i baggrunden, når græsset gror så voldsomt som det har været tilfældet på det seneste.

Maskinerne er blevet klargjort og justeret, til det store greenarbejde vi starter op på, tirsdag & onsdag i uge 40.

Uge 38

Teestederne har fået en let behandling for ukrudt. Ukrudtsplanterne vil nu langsomt dø ud, hvorefter græsset få lidt lettere ved at udkonkurrere dem.

Udover den almindelige klipning, er tiden brugt på at få startet op på en tiltrængt renovering af vandingsanlægget. Vi vil løbende fortsætte dette arbejde, når tiden er til det.

Uge 37

Ugen stod på klargøring og opsætning af banen til klubmesterskaberne.

Greens blev vertikalskåret på kryds og derefter klippet på kryds. Der er tilført gødning uden meget kvælstof, for at få flotte grønne greens uden for meget vækst. Greenklippeledene blev slebet i en bænkrundsliber på Brundtland Golfcenter, så de var ultra skarpe under klubmesterskabet i weekenden. Alle andre klippere blev backlappet (vedligeholdsslebet) på eget værksted.

Teesteder fik en flydende hurtigvirkende “green up” gødning. Fairways blev klippet 3 gange i 12mm, hvilket er en klipning mere og 1 mm lavere end normalt.

De opstammede træer i de levende hegn blev beskåret, for bedre at kunne følge bolden mod landingsområderne.

Uge 36

Greens er blevet priklet og efterfølgende rullet.

Alle bunkerkanter er buskryddet både vertikalt og horisontalt.

De små udgåede træer på højre side af 12. green er fjernet.

Uge 35

Greens har fået tildelt afspændingsmiddel som efterfølgende blev vandet ned. Greengræsset er yderligere blevet tilført, en vinter hærdende gødning. Vinterhærderen vil vi udbringe af 4 gange henover efterår/vinter, med ca en måneds interval.

Der er i denne uge blevet buskryddet omkring alle træer, skilte, pæle osv.

Alle arealer er blevet klippet i bund, så banen står skarpest muligt til weekendens DGU oprykningsspil.

Uge 34

Greens og Forgreens har fået tildelt flydende gødning, som udbringes i 2 ugers intervaller henover vækstsæsonen. Greens alene har derudover, også fået en svampehæmmende fosfit gødning.

Ellers er tiden brugt på klipning af alle arealer.