Nyt fra banen

Her finder du vigtig information omkring greenkeepernes arbejde på banen og andet interessant information skrevet af vores egne greenkeepere.

Uanset nedenstående artikler som er et informations- og nyhedsfeed, så er de “Lokalregler” under afsnittet “Banen” altid de lokale regler der gælder. Læs de lokale regler her

Læs eventuelt vore vinterbaneregler her

 

Opdatering fra Chefgreenkeeperen

Kære Golfere i Aabenraa Golfklub.
 
Så er vi halvvejs i sæsonen 2022 og jeg vil gerne give jer en lille opdatering på banens tilstand.
 
Året startede tørt og koldt, til stor frustration for os i maskinhuset –  det er træls at møde ind til et hvidt græstæppe, når man egentligt helst bare vil ud og klippe noget grønt græs. Men heldigvis kom greens super godt igennem vinteren selvom vi benyttede disse i hele perioden. Jeg vil følge samme “opskrift” i fremtiden, men om vi er lige så heldige/dygtige er også op til vejrguderne. Fra i år vil det desværre ikke længere være tilladt at bekæmpe stankelbenslarver på banen, så jeg frygter desværre, at skaderne på greens vil tage til. Lad os alle håbe, at DGU kan få forhandlet et nyt middel igennem, så vi kan behandle landets baner for skadedyr!!
 
Banen har i år været i god stand og grundlæggende er vi godt tilfreds med vores stand og ikke mindst greens. Dog har greens stadig nogle betydelige mangler i form af organisk materiale i vækstjorden og mangel på calcium. Det kan blandt andet ses ved, at vores greens til tider kan få et lyst og lidt trist udseende. Jeg har afprøvet forskellige former for gødning og det vil jeg fortsat gøre, indtil vi rammer den gødning der kan give stabil vækst og hvor mikronæringen er tilstrækkelig. Problemet med mangel på calcium er, at den mikronæring jeg tilfører jorden ikke bliver frigivet og det er blandt andet dem der giver farve (Fe, Mg). Jeg tilførte sidste år 250 kg calcium og i år vil jeg bringe 500 kg ud på greens.
 
Hvad angår organisk materiale, så bliver greens proppet umiddelbart efter klubmesterskabet og de huller vil så blive fyldt op med sand hvor der er organisk materiale tilstede, en proces der vil tilføje ca. 70 tons organisk materiale og dermed hjælpe til balancen i greens. Det er selvfølgelig altid træls når vi proper da greens i en periode vil være i dårlig stand, men det er absolut nødvendigt for at nå målet om fantastiske greens.
 
Slutteligt vil jeg bede om en lille tjeneste.. Vores parkeringsplads er ved at være mere grøn end godt er. Hvis nogen skulle have lyst og tid, så må i meget gerne tage et hakkejern med og hakke noget af alt det grønne. I kan bare lægge det i en bunke og vi skal nok få det fjernet.
 
En lille tjeneste mere 🙂 Er i ikke nok søde og placeres HELE riven nede i bunkers! Det er frustrerende og spild af tid når vi skal af maskinerne for at skubbe riven de sidste 10 cm ned i bunkeren. På forhånd Tak

 

Med venlig hilsen
 
Per Ditlev
Chefgreenkeeper 
Aabenraa Golfklub
/

Greenkeeperteamet mangler hjælp

Vores flittige og dygtige greenkeepere har i går og vil også i dag være travlt optaget af at klippe noget af vores høje rough hvilket primært gøres, for at holde tidslerne nede.

Nu beder de om frivillig hjælp til at gøre det pænt omkring vores bænk arealer rundt omkring på banen. 

Så har du tid os lyst, så meld dig hos Chefgreenkeeper Per Ditlev på keeper@aabenraagolf.dk eller 20 49 88 50. 

Al hjælp vil blive modtaget med stor tak 🙂 

/

Propning aflyst pga vejret

Kære Golfere 🙂

Pga vejret i denne uge, så bliver vi nød til at aflyse propningen den 5/6 april. Jeg gennemfører i stedet for, en prikning med 8mm solide spyd. Tak til alle de frivillige der havde meldt sig.

 

Med Venlig Hilsen.

Per Ditlev

/

Greenkeeperne mangler hjælp (AFLYST)

Det nuværende vejr giver ikke de bedste betingelser for at gennemføre forårets propning.

Derfor  har vores chefgreenkeeper bestemt at udsætte dette til foråret og i stedet erstatte forårets propning med med flere prikninger og mere sand i løbet af sæsonen. Derfor vil propningen blive udskudt til senere på sæsonen – højst sandsynlig først i efteråret. 

 

Vores fantastiske greenkeeperteam mangler lidt hjælp til propning af greens tirsdag den 5. og onsdag den 6 april. Begge dage med start kl. 8:00 og til ca. kl. 12:00 – det er dog ikke et krav, at man kan begge dage. Skulle man selv have en sneskovl, vil dette være en rigtig godt værktøj at tage med. 

Interesserede bedes melde deres ankomst/deltagelse til Chefgreenkeeper Per Ditlev på keeper@aabenraagolf.dk eller på 20 49 88 50.

Jo flere jo bedre 🙂 

/

Der åbnes igen for kørsel

I forbindelse med det dejlige vejr er banen virkelig tørret godt op.

Derfor har Baneudvalget besluttet at åbne op for al kørsel med golf buggies, scootere mm. fra på fredag, den 25. marts 2022. 

Der må dog ikke køres mellem hul 4 og 6 ved søen i venstre side, højre om 4. green og højre side af hul 13 ved green.

Med venlig hilsen
Baneudvalget

/

Flere nye træer på banen

Kære Medlemmer og gæster,
 
Som et led i en større beplantningsplan på vores skønne bane, så vil der igen i år blive plantet en del træer på banen – denne gang samlet 80 styk.
 
Mellem hul 4-5-6 vil der blive plantet 40 birketræer, mellem hul 3 og 4 vil der blive plantet 15 bøg og 5 lind og mellem hul 16 og 9 bliver der plantet 9 lind. Samtidig er der enkelte nuværende træer rundt omkring på banen som vil blive erstattet af nye, da disse nuværende desværre er blevet beskadiget.
 
Allerede sidste år plantede vi 107 nye træer på banen – og i de kommende år er det planen, at der skal plantes endnu flere. Grunden skal findes i ønsket om at give vores bane et mere parkbane-lignende udtryk som samtidig vil give en endnu større naturoplevelse og større fugleliv.
 
Set fra Greenkeeperens synspunkt er det utrolig vigtigt, at vi de kommende år har meget fokus på dyreliv, specielt fugle, da vores brug af kemi på banen bliver mindre og mindre hvert år. Derfor indgår det også som en del af den fremtidige beplantningsplan, at vi får arealer med vilde blomster – men mere om det senere.

Vi ses derude 🙂

Med venlig hilsen
Per Ditlev
Chefgreenkeeper 
Aabenraa Golfklub
 
/

Greens åbner igen…

Kære golfere. 
 
Efter den længere periode med tørvejr og en dejlig mængde sol, så har Chefgreenkeeperen vurderet, at vores greens godt kan klare at vi spiller på dem igen. Dog naturligvis kun, hvis der ikke er frost!
 
Så fra torsdag, 10. marts vil vi derfor igen spille “normal” golf.
 
Dermed lukker også vores vintergreens og det vil sige, at banen er helt lukket ved frost og dette SKAL respekteres. (Se gerne videoen herunder) Husk også at rette nedslagsmærker.

Der er stadig kørselsforbud med golf scootere og golf biler

Der spilles endvidere med layup på fairways og kortere klippede arealer – brugen af “No Divot” er valgfri (læs mere her). 

Mvh Per Ditlev / Baneudvalget
 
/