Nyt fra banen

Her finder du vigtig information omkring greenkeepernes arbejde på banen og andet interessant information skrevet af vores egne greenkeepere.

Uanset nedenstående artikler som er et informations- og nyhedsfeed, så er de “Lokalregler” under afsnittet “Banen” altid de lokale regler der gælder. Læs de lokale regler her

Læs eventuelt vore vinterbaneregler her

 

Vinterregler i Aabenraa Golfklub

Vinterregler i Aabenraa golfklub gældende fra 31. oktober 2022.

Greenkeeper har meldt ud at banen gøres vinterklar. Dette betyder at Klubbens vinterregler træder i kraft jf. følgende:

  •  Der skal lægges op overalt i det generelle område indenfor en køllelængde og ikke nærmere hullet.
  • River er fjernet fra bunker og lægges op på nærmeste sted og ikke nærmere hullet.
  • Bolden må renses.
  • I tilfælde af frost skal der spilles til vintergreens. Frosne sommergreens må under ingen omstændigheder betrædes.
  • Der kan ikke handicapreguleres under disse forhold.
  • Den tidligere udmeldte midlertidige (19/9) lokalregel ophæves samtidig

PVA Regeludvalget, Christian Paulsen, den 30.oktober 2022

/

Vinteren kommer – desværre…

Kære golfere i Aabenraa Golfklub
 
Så er efteråret kommet og vi begynder så småt, at gøre banen klar til vinteren. 
 
I uge 44 vil der ske følgende:
 
– Der spilles med oplæg på hele banen.
– Riverne tages ud af bunkers og disse er derfor ikke længere i spil, bolden droppes ud af bunkeren, nærmeste vej ud og ikke nærmere flaget.
– Ved frost spilles der til “vintergreens” (disse områder vil på ingen måder komme til at minde om greens, da det er en umulig opgave på en ikke drænet jord). 
– Bænke tages ind for vinteren, så disse kan blive vedligeholdt.
– Vi skifter over til vinter bolde på træningsbanen, vi samler stadig bolde, så længe vi kan køre uden at skade træningsbanen.
– Brug af golfbiler, mono buggies og anden form for person transport bliver lukket for alle, gældende fra den 1. november.
– Putting og indspilsgreen bliver lukket. 
 
Det er igen i år planen at spille til sommergreens igennem vinteren, dog vil de blive lukket hvis der kommer for meget sygdom. 
 
Jeg vil på det kraftigste opfordre til IKKE at spille på greens hvis der er frost, ellers vil greens blive lukket. 
 
Den først nat / morgen med frost, der vil jeg lukke for banen hele dagen og det er fordi at planten stadig indeholder vand. Dette vand vil fryse og gøre græsset enormt sårbart for transport, så hold øje med vejrudsigten og Golfbox.
 
Med venlig hilsen
Per Ditlev
Chefgreenkeeper
 
 
/

Midlertidig Lokalregel angående oplæg

Fra og med den 16/9-2022 skal der lægges op på fairways og forgreens.

Dette indføres for først og fremmest at skåne vores bane, men også da greenkeeperne i løbet af de næste par uger begynder at vertidræne vore forgreens.

Den midlertidige lokalregel der er indført fra 16. september 2022 til andet meldes ud hedder i sin helhed:

MIDLERTIDIG LOKALREGEL

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang: Ved at placere en bold i et lempelsesområde, der har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses.

NB: Der kan spilles tællende runder under disse forhold

Regel- og Handicapudvalget v/Chr. Paulsen

/

Projekt Propning i mål

Kære Golfere 🙂
 
Så er vi nået i mål med projekt propning af greens.
 
Små 60 Tons materiale er skiftet ud i greens, 25 kg hvene er blevet eftersået, 250 kg calcium er blevet tilføjet i rodzonen og de er efterfølgende blevet gødet med organisk gødning.  Proceduren forløb næsten uden problemer, kun putting green viste sig at have så svagt et rodnet, at selve græs “tæppet” løftede sig fra vækstjorden.

Lukker del af putting green

Rodnettet på vores putting greenen er kun ca. 2-3 cm i den første del af greenen. Resten af vores greens har et rodnet på ca 10 cm og det var i 2019 på ca. 5 cm – så vi bevæger os i den rigtige retning. Men det korte rodnet på putting green gør, at jeg lukker for den del af greenen resten af året, så rodnettet kan udvikle sig mest muligt inden sæsonen 2023.
 
Jeg vil gerne sige tusind tak til de mange frivillige, der mødte op for at hjælpe os i mål, i er sku fantastiske 🙂
 

Spiller med oplæg

Tørken har været hård ved vores bane og det gør, at vi i den næste tid vil prikke teestederne med 12 mm spyd og vertidræne vores forgreens med 18 mm spyd i 20 cm dybde. Disse huller vil blive fyldt op med organisk sand. Da det er nogle ganske betragtelige huller, så spiller vi med oplæg på fairways og forgreens resten af året. På fairways skyldes oplægget, at græsset først skal i gang med at gro igen og det vil tage noget tid, inden det igen kan bære bolden. 
 
Vi håber at græsset tager godt imod vandet fra oven og at vi snart kan begynde at stribe banen så flot op som i har været vant til.

Med venlig hilsen
Per Ditlev
Chefgreenkeeper 
Aabenraa Golfklub
/

Så skal der proppes!

Kære Medlemmer 🙂
 
I uge 35 (29/8-4/9) er det planlagt at vi skal tage propper ud af vores greens. 
 
Det er en proces der skal fjerne dele af vores filtlag og skabe bedre vækstbetingelser for vores rodnet i fremtiden. Jeg regner med at fjerne ca 60 tons materiale og det vil så blive erstattet af ny vækst jord/sand. Ikke bare vil denne arbejdsgang hjælpe vores rodnet, men den vil også hjælpe os til at få jævnere og bedre greens i fremtiden. 
 
Vi starter tirsdag den 30/8 kl. 06:00 og stopper ca. kl. 11:00 (9 Huller). Det vil være samme tidspunkt om onsdagen, føler man ikke for at starte sammen med greenkeeperne, så er man velkommen til at melde ankomst senere. Disse 2 dage er kun til at tage propper op af greens og her kunne vi virkeligt godt bruge noget hjælp. Tidligere har vi været heldige, at frivillige har hjulpet os og det er vi afhængige af igen. Så hvis i har mulighed for at komme og hjælpe, så send mig evt en sms på 20498850. Det vil være en kæmpe fordel, hvis man kan medbringe en sneskovl. 
 
Tænker man, at man ikke har fysikken til opgaven, så kommer vi også til at mangle nogen der kan køre propperne væk fra greens, så chauffør er også en mulighed 🙂
 
Om torsdagen vil vi bruge formiddagen på at fylde hullerne op med det nye materiale. Det er ikke sikkert at vi når i mål den dag, men vil løbende fylde materiale i, så vi får fyldt hullerne helt op. Efterfølgende vil greens blive eftersået og da vi også mangler calcium i vores greens, så vil dette også blive gjort. 
 
Det er en stor opgave, men med mange frivillige, så plejer det at være en smal sag, håber på jeres hjælp.
 
Med venlig hilsen
Per Ditlev
Chefgreenkeeper 
Aabenraa Golfklub
 
Tlf. 20 49 88 50

/

Opdatering fra Chefgreenkeeperen

Kære Golfere i Aabenraa Golfklub.
 
Så er vi halvvejs i sæsonen 2022 og jeg vil gerne give jer en lille opdatering på banens tilstand.
 
Året startede tørt og koldt, til stor frustration for os i maskinhuset –  det er træls at møde ind til et hvidt græstæppe, når man egentligt helst bare vil ud og klippe noget grønt græs. Men heldigvis kom greens super godt igennem vinteren selvom vi benyttede disse i hele perioden. Jeg vil følge samme “opskrift” i fremtiden, men om vi er lige så heldige/dygtige er også op til vejrguderne. Fra i år vil det desværre ikke længere være tilladt at bekæmpe stankelbenslarver på banen, så jeg frygter desværre, at skaderne på greens vil tage til. Lad os alle håbe, at DGU kan få forhandlet et nyt middel igennem, så vi kan behandle landets baner for skadedyr!!
 
Banen har i år været i god stand og grundlæggende er vi godt tilfreds med vores stand og ikke mindst greens. Dog har greens stadig nogle betydelige mangler i form af organisk materiale i vækstjorden og mangel på calcium. Det kan blandt andet ses ved, at vores greens til tider kan få et lyst og lidt trist udseende. Jeg har afprøvet forskellige former for gødning og det vil jeg fortsat gøre, indtil vi rammer den gødning der kan give stabil vækst og hvor mikronæringen er tilstrækkelig. Problemet med mangel på calcium er, at den mikronæring jeg tilfører jorden ikke bliver frigivet og det er blandt andet dem der giver farve (Fe, Mg). Jeg tilførte sidste år 250 kg calcium og i år vil jeg bringe 500 kg ud på greens.
 
Hvad angår organisk materiale, så bliver greens proppet umiddelbart efter klubmesterskabet og de huller vil så blive fyldt op med sand hvor der er organisk materiale tilstede, en proces der vil tilføje ca. 70 tons organisk materiale og dermed hjælpe til balancen i greens. Det er selvfølgelig altid træls når vi proper da greens i en periode vil være i dårlig stand, men det er absolut nødvendigt for at nå målet om fantastiske greens.
 
Slutteligt vil jeg bede om en lille tjeneste.. Vores parkeringsplads er ved at være mere grøn end godt er. Hvis nogen skulle have lyst og tid, så må i meget gerne tage et hakkejern med og hakke noget af alt det grønne. I kan bare lægge det i en bunke og vi skal nok få det fjernet.
 
En lille tjeneste mere 🙂 Er i ikke nok søde og placeres HELE riven nede i bunkers! Det er frustrerende og spild af tid når vi skal af maskinerne for at skubbe riven de sidste 10 cm ned i bunkeren. På forhånd Tak

 

Med venlig hilsen
 
Per Ditlev
Chefgreenkeeper 
Aabenraa Golfklub
/

Greenkeeperteamet mangler hjælp

Vores flittige og dygtige greenkeepere har i går og vil også i dag være travlt optaget af at klippe noget af vores høje rough hvilket primært gøres, for at holde tidslerne nede.

Nu beder de om frivillig hjælp til at gøre det pænt omkring vores bænk arealer rundt omkring på banen. 

Så har du tid os lyst, så meld dig hos Chefgreenkeeper Per Ditlev på keeper@aabenraagolf.dk eller 20 49 88 50. 

Al hjælp vil blive modtaget med stor tak 🙂 

/