Nyt fra banen

Her finder du vigtig information omkring greenkeepernes arbejde på banen og andet interessant information skrevet af vores egne greenkeepere.

Uanset nedenstående artikler som er et informations- og nyhedsfeed, så er de “Lokalregler” under afsnittet “Banen” altid de lokale regler der gælder. Læs de lokale regler her

Læs eventuelt vore vinterbaneregler her

 

Greens åbner igen

Kære golfere. 
 
Chefgreenkeeperen og baneudvalget har vurderet at vores greens godt kan klare at vi spiller på dem.
 
Fra fredag den 17 december, vil vi derfor igen spille “normal” golf.
 
Det er vigtigt, at hvis der er frost, så vil disse greens ikke blive benyttet. Vurderer undertegnede, at greens på nogen måde lider overlast eller tegn på aktiv sygdom, så lukkes greens frem til den nye sæson.
 
Meget vigtigt er det også at rette nedslagsmærker, græsset er gået i dvale og vil ikke selv kunne lukke eventuelle skader, så pas godt på vores greens.

Der er stadig kørselsforbud med golf scootere og golf biler

Dette gøres for at skåne vores bane og det må forventes, at forbuddet vil gælde fra nu og vinteren over. 

Der spilles endvidere med layup på fairways og kortere klippede arealer. 

Mvh Per Ditlev / Baneudvalget
/

Banen må desværre lukkes midlertidigt

 
Vores chef greenkeeper har i dag – 03.12.21 – være ude for at inspicere vores banen.
 
Fakta er desværre, at efter det meget nedbør vi har oplevet den sidste tid, så kan banen simpelthen bare ikke tage mere nedbør. Banen er i dag derfor blevet lukket og dette kommer til at gælde frem til mandag den 13. december. 
 
Det er naturligvis ærgerligt at dette er nødvendigt, men dette sker for at sikre en flot banen i starten af den nye sæson. I øjeblikket er banen desværre så smattet, at alle der færdes på banen laver spor overalt, hvor de bevæger sig og disse kan være meget svære at få bugt med i foråret.
 
Vi beklager – men håber naturligvis på forståelse for ovenstående tiltag, der vil være til gav for alle i foråret.
/

Kørselsforbud genindføres

4. november 2021:

Det er dags dato blevet besluttet at genindføre kørselsforbuddet med golf scootere og golf biler.

Dette for at skåne banen og det må forventes, at dette forbud kommer til at gælde fra nu af og vinteren over. 

Beslutningen er taget i samråd med Chefgreenkeeper Per Ditlev.

Venlig hilsen
Peder Traasdahl Møller
Baneudvalgsformand

 

/

Prikning af greens

Kære Golfere 🙂

Onsdag den 3 november bliver greens prikke med 12mm solide spyd. Det vil påvirke rullet på bolden på selve dagen, men torsdag ruller vi greens og så er vi tilbage på sporet.

Grunden til prikning, er for at tørre greens så meget ud som muligt, forhindre den stigende overfladespænding og dermed lede vandet væk. Vi har ganske få tegn på svampesygdom i vores greens og det skal helst fortsætte så længe det er muligt, derfor denne arbejdsgang.

Med Venlig Hilsen
Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

 

/

Midlertidig Lokalregel angående oplæg

Fra og med den 29/9-2021 skal der lægges op på fairways og forgreens.

Dette indføres for først og fremmest at skåne vores bane, men også da greenkeeperne i løbet af de næste par uger begynder at vertidræne vore forgreens.

Den midlertidige lokalregel der er indført fra 29. september 2021 til andet meldes ud hedder i sin helhed:

MIDLERTIDIG LOKALREGEL

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang: Ved at placere en bold i et lempelsesområde, der har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses.

NB: Der kan spilles tællende runder under disse forhold

Med Venlig Hilsen.

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

/

Prikning af greens den 21 september

Kære golfere 🙂

I denne uge vil greens blive prikket med 8mm solide spyd. Det gør jeg for at fjerne noget overfladespænding og hjælpe vandet med at trænge igennem vores filtlag. Vi er inde i en periode, hvor vi skal passe meget på svampe angreb, så vi tager alle de forhold som vi kan. Greens vil efterfølgende blive tromlet og så er vi tilbage med næsten normalt rul på bolden(forhåbentligt onsdag middag).

Med Venlig Hilsen.

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

/

Prikning af greens, Onsdag den 11 August.

Kære Golfere 🙂

Efter en lang periode med tørke, så er vejret “heldigvis” kommet med noget mere regn.

Vores greens bliver bedre og bedre, men vi kommer desværre ikke i mål uden at arbejde mekanisk på dem. Derfor prikker jeg dem med 8mm solide spyd på onsdag. Rullet kan godt blive generet på selve dagen, men om torsdagen bliver de rullet og så er vi tilbage på sporet.

I så lang en periode uden vand fra oven, så bliver der skabt en del overflade spænding i greens og den skal vi have brudt. Samtidig vil vi fordele noget sand ned i hullerne, så vi kan fortsætte kampen mod filt dannelse.

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

/