Herreklubben

Herreklubben i Aabenraa Golfklub er en klub i klubben, hvor alle herrespillere over 18 år kan være med (ingen handicapbegrænsninger). Vi er ca. 75 medlemmer, men vil gerne være flere, som kan være med i vores fællesskab omkring golf, hygge og ikke mindst sjov og spas.

Herreklubben arrangerer fra onsdag den 6. april til udgangen af oktober 2022 følgende:

 • Bortset fra sidste onsdag i måneden spiller vi hver onsdag fra kl. 15:00 til kl. 16:00. I dette tidsrum møder man op og stiller sig ved første Tee når man er klar til at slå ud. Når der så er samlet 3 spillere, slår man ud. Spillere som ikke kan komme i dette tidsrum, kan booke tider på Golf Box mellem 13:00 og 15:00 og mellem 16:00 og 17:00. Nærmere kan læses under vores Matchproportioner 2022.
 • Spil hver onsdag. Information om dagens spilform mv. finder du i Herreklubbens spillekalender som hænger på Herreklubbens opslagstavle samt findes her på siden
 • Præmie til de tre bedste spillere i A og B rækken. 3 Birdie præmier på hul 18.
 • Sidste onsdag i hver måned afvikles match med gunstart, her er tilmelding på Golfbox nødvendig. Efter matchen er der præmie overrækkelse for samtlige matcher i måneden samt spisning for egen regning.
 • En tur med overnatning til Tyskland medio juni. (se herunder)
 • En Ryder Cup, hvor man skal kvalificere sig til finalen for at deltage.
 • En hulspils turnering (A og B række), hvor alle spillere som udgangspunkt deltager. Igen i år forsøger vi at sætte matchen op på Golfbox.
 • Venskabsmatch mod Tirsdagspigerne i forår og efterår, samt match mod Herreklubben i Tønder i foråret.

Kontingent i Herreklubben er 400,00 kr. pr. år, og skal indbetales til konto 7910-0269111

Hvis du deltager i Herreklubbens matcher, hvor der er tilmelding via Golfbox, vil denne match være tællende i henhold til handicap reguleringerne.

Er der noget du ønsker at spørge om, eller har du en god ide til aktiviteter i Herreklubben, så kontakt en fra bestyrelsen.

Tilmelding til Herreklubben kan ske via siden her under punktet “Indmeldelse”.

Bliv medlem i Herreklubben ved at udfylde nedenstående:

Kontingent for 2021 er 400,00 kr. der skal betales til konto 7910-0269111.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. & By (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefon/mobil

  Medlemsnummer (skal udfyldes)

  Dit handicap ved indmeldelse (skal udfyldes)

  Fødselsdato f.eks. 29.03.1976 (skal udfyldes)

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Bestyrelsen i Herreklubben er som følger:

  Preben Westh : Formand Herreklubben

  Preben Westh

  Formand Herreklubben
  Email: koldingwesth@gmail.com
  Telefon: 60 21 95 71  Erik Skov Nielsen : Kasserer

  Erik Skov Nielsen

  Kasserer
  Email: skov1957@hotmail.com
  Telefon: 23383557  Finn Asmussen : Bestyrelsesmedlem Herreklub

  Finn Asmussen

  Bestyrelsesmedlem Herreklub
  Email: kloster25@bbsyd.dk
  Telefon: 51314771  Jens Jørn Dreier : Bestyrelsesmedlem

  Jens Jørn Dreier

  Bestyrelsesmedlem
  Email: jens.dreier@mail.dk
  Telefon: 40130291  Erik Kjeldgaard Petersen : Suppleant til Bestyrelsen

  Erik Kjeldgaard Petersen

  Suppleant til Bestyrelsen
  Email:
  Telefon:  Kaj Schmidt : Bestyrelses suppleant

  Kaj Schmidt

  Bestyrelses suppleant
  Email: ksi@soenderjysk.dk
  Telefon: 20167501  Henrik Petersen : Bestyrelses suppleant

  Henrik Petersen

  Bestyrelses suppleant
  Email: henrik@gravengaard.eu
  Telefon: 40847997  Vedtægter Herreklubben

  § 1. Klubbens formål er at arrangere en ugentlig match for herrer, etablere evt. Venskabs-matcher med andre klubber i området, samt udbygge det sportslige og sociale samvær i klubben.

  § 2. Ethvert mandligt medlem af Aabenraa Golfklub, der betaler fuldtidskontingent som aktiv, kan blive medlem fra det år, hvor han fylder 19 år- uanset handicap. En eventuel fremtidig medlemsbegrænsning skal godkendes af såvel Herrklubbens generalforsamling som bestyrelsen for Aabenraa Golfklub.

  § 3. Matcherne afvikles normalt efter stableford systemet, men der kan endvidere spilles som slagspil og andre former efter spilleudvalget/bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen udarbejder hvert år et matchmprogram og matchbestemmelser for den kommende sæson.

  § 4. Bestyrelsen fremsætter – til godkendelse på generalforsamlingen – foreslag til kontingent, evt. Indskud og evt. Matchfee for den kommende sæson.

  § 5. Bestyrelsen fastsætter præmierne til vinderne af de enkelte onsdagsmatcher. Præmierne uddeles til vinderne i forbindelse med den sidste match i måneden.

  § 6. Herreklubben ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker på årets generalforsamling, idet formanden vælges særskilt. Den valgte bestyrelse udpeger selv kasserer og sekretær. Valget gælder for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår hhv. 2 og 3 medlemer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til gennemførelse af klubbens aktiviteter, herunder matcher o.l..

  § 7. Generalforsamlingen er herreklubbens øverste myndighed. Hvert år i oktober måned afholds der ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fremlæggelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent samt evt. Matchfee og evt. Indskud ved indmeldelse i Klubben for den kommende sæson.
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af formand ( hvis han er på valg)
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

  Forslag til behandling under pkt. 5. skal fremsættes skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt fremsatte forslag, herunder ændringer af vedtægterne kræver afstemning, sker afgørelsen ved simpel flertalsbeslutning af de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning kan finde sted såfremt dirigenten skønner at dette er formålstjentligt. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted på bestyrelsen foranledning, eller såfremt mindst 1/5 af klubbens medlemmer fremsætter forslag herom. Evt. Vedtagelse af klubbens ophør kræver mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers godkendelse. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 1 måneds varsel og bekendtgøres ved opslag i klubben, i Golfbox og på golfklubbens hjemmeside.

  § 8. Klubbens regnskabsår er 1/9- 30/8

  § 9. I tilfælde af klubbens ophør, tilfalder evt. Formue Aabenraa Golfklub.

  Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. januar 2005 og ændret den 27. februar 2007 og 26. september 2012.

  Formandens Beretning 2022 – klik her
  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2022 – klik her
  Regnskab Herreklubben 2022 – klik her
  Regnskab 22 og budget Herreklubben 2023 – klik her

  Formandens Beretning 2021 – klik her
  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2021 – klik her
  Regnskab Herreklubben 2021 – klik her

  Da Herreklubbens Ord. Generalforsamling for 2020 desværre blev aflyst, findes her kun
  formandens beretning inklusive Regnskab og Budget.

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2019 – klik her

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2018 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2017 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2016 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2015 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)