Herreklubben

Herreklubben i Aabenraa Golfklub er en klub i klubben, hvor alle herrespillere over 18 år kan være med (ingen handicapbegrænsninger)

Vi er ca. 75 medlemmer, men vil gerne være flere, som kan være med i vores fællesskab omkring golf, hygge og ikke mindst sjov og spas.

Herreklubben arrangerer fra onsdag den 3. april til udgangen af oktober 2024:

 • Bortset fra sidste onsdag i måneden spiller vi hver onsdag fra kl. 1500 til kl. 1600, hvor man i dette tidsrum møder op og stiller sig ved første Tee og når der er samlet 3 spillere, slår man ud. Spillere som ikke kan komme i dette tidsrum, kan booke tider på Golf Box mellem 1400 og 1500 og mellem 1600 og 1630. Nærmere kan læses under vores match regler. Efter matchen kan man som regel købe og nyde en af Asger Schmidt fantastiske lækre hotdogs.
 • Spil hver onsdag. Information om dagens spilform mv. finder du i Herreklubbens spillekalender som hænger på Herreklubbens opslagstavle samt på klubbens hjemmeside under fanen medlemmer / Herreklubben
 • Præmie til de tre bedste spillere i A og B rækken. Præmie til 3 nærmeste på hul 18.
 • Sidste onsdag i hver måned afvikles match med gunstart, her er tilmelding på Golf Box nødvendig. Efter matchen er der præmie overrækkelse for samtlige matcher i måneden samt spisning for egen regning.
 • En tur med overnatning til Fredericia medio juni.
 • En Ryder Cup, hvor man skal kvalificere sig til finalen for at deltage.
 • En hulspils match (A og B række), hvor alle spillere som udgangspunkt deltager. Igen i forsøger vi at sætte matchen op på Golf Box.
 • Venskabsmatch mod Tirsdagspigerne i forår og efterår.

Kontingent i Herreklubben er 400,00 kr. pr. år, og skal indbetales til konto 7910-0269111

Hvis du deltager i Herreklubbens matcher, hvor der er tilmelding via Golf Box, vil denne match være tællende i henhold til handicap reguleringerne.

Er der noget du ønsker at spørge om, eller har du en god ide til aktiviteter i Herreklubben, så kontakt en fra bestyrelsen, billedgalleri med kontaktoplysninger finder du på Aabenraa Golfklubs hjemmeside under Herreklubben.

Tilmelding til Herreklubben kan også ske via Herreklubbens hjemmeside.

 

Bliv medlem i Herreklubben ved at udfylde nedenstående:

Kontingent for 2021 er 400,00 kr. der skal betales til konto 7910-0269111.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. & By (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefon/mobil

  Medlemsnummer (skal udfyldes)

  Dit handicap ved indmeldelse (skal udfyldes)

  Fødselsdato f.eks. 29.03.1976 (skal udfyldes)

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Læs alt om Herreklubbens Hulspil 2024 her

  Matchledelse:
  Herreklubbens bestyrelse.

  Vindere:

  Ryder Cup 2023: A-række: Poul Anker Clausen – B-række: Kim Nicolaisen
   
  Ryder Cup 2022: A-række: Søren Hansen – B-række: Kenneth Kruse
   
  Ryder Cup 2021: A-række: Kai Reimers – B-række: Kenneth Kruse

  Her finder du vinderne af Hulspil igennem årene frem til 2020.

  Bestyrelsen i Herreklubben er som følger:

  Preben Westh : Formand Herreklubben

  Preben Westh

  Formand Herreklubben
  Email: koldingwesth@gmail.com
  Telefon: 60 21 95 71  Leif Holm : Kasserer Herreklubben

  Leif Holm

  Kasserer Herreklubben
  Email: heho.6361@gmail.com
  Telefon: 23 63 70 30  Finn Asmussen : Bestyrelsesmedlem Herreklub

  Finn Asmussen

  Bestyrelsesmedlem Herreklub
  Email: kloster25@bbsyd.dk
  Telefon: 51314771  Kaj Schmidt : Bestyrelsesmedlem Herreklub

  Kaj Schmidt

  Bestyrelsesmedlem Herreklub
  Email: ksi@soenderjysk.dk
  Telefon: 20167501  Jens Jørn Dreier : Bestyrelsesmedlem Herreklub

  Jens Jørn Dreier

  Bestyrelsesmedlem Herreklub
  Email: jens.dreier@mail.dk
  Telefon: 40130291  Henrik Petersen : Suppleant Herreklub Bestyrelse

  Henrik Petersen

  Suppleant Herreklub Bestyrelse
  Email: henrik@gravengaard.eu
  Telefon: 40847997  Erik Kjeldgaard Petersen : Suppleant Herreklub Bestyrelse

  Erik Kjeldgaard Petersen

  Suppleant Herreklub Bestyrelse
  Email: ekp8@hotmail.com
  Telefon: 22 60 77 84  Vedtægter Herreklubben

  § 1. Klubbens formål er at arrangere en ugentlig match for herrer, etablere evt. Venskabs-matcher med andre klubber i området, samt udbygge det sportslige og sociale samvær i klubben.

  § 2. Ethvert mandligt medlem af Aabenraa Golfklub, der betaler fuldtidskontingent som aktiv, kan blive medlem fra det år, hvor han fylder 19 år- uanset handicap. En eventuel fremtidig medlemsbegrænsning skal godkendes af såvel Herrklubbens generalforsamling som bestyrelsen for Aabenraa Golfklub.

  § 3. Matcherne afvikles normalt efter stableford systemet, men der kan endvidere spilles som slagspil og andre former efter spilleudvalget/bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen udarbejder hvert år et matchmprogram og matchbestemmelser for den kommende sæson.

  § 4. Bestyrelsen fremsætter – til godkendelse på generalforsamlingen – foreslag til kontingent, evt. Indskud og evt. Matchfee for den kommende sæson.

  § 5. Bestyrelsen fastsætter præmierne til vinderne af de enkelte onsdagsmatcher. Præmierne uddeles til vinderne i forbindelse med den sidste match i måneden.

  § 6. Herreklubben ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker på årets generalforsamling, idet formanden vælges særskilt. Den valgte bestyrelse udpeger selv kasserer og sekretær. Valget gælder for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår hhv. 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til gennemførelse af klubbens aktiviteter, herunder matcher o.l..

  § 7. Generalforsamlingen er herreklubbens øverste myndighed. Hvert år i oktober måned afholds der ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fremlæggelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent samt evt. Matchfee og evt. Indskud ved indmeldelse i Klubben for den kommende sæson.
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af formand ( hvis han er på valg)
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

  Forslag til behandling under pkt. 5. skal fremsættes skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt fremsatte forslag, herunder ændringer af vedtægterne kræver afstemning, sker afgørelsen ved simpel flertalsbeslutning af de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning kan finde sted såfremt dirigenten skønner at dette er formålstjentligt. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted på bestyrelsen foranledning, eller såfremt mindst 1/5 af klubbens medlemmer fremsætter forslag herom. Evt. Vedtagelse af klubbens ophør kræver mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers godkendelse. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 1 måneds varsel og bekendtgøres ved opslag i klubben, i Golfbox og på golfklubbens hjemmeside.

  § 8. Klubbens regnskabsår er 1/9- 30/8

  § 9. I tilfælde af klubbens ophør, tilfalder evt. Formue Aabenraa Golfklub.

  Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. januar 2005 og ændret den 27. februar 2007 og 26. september 2012.

  Formandens Beretning 2023 – klik her
  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2023 – klik her
  Regnskab 2023 og Budget 2024 – klik her

  Formandens Beretning 2022 – klik her
  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2022 – klik her
  Regnskab Herreklubben 2022 – klik her
  Regnskab 22 og budget Herreklubben 2023 – klik her

  Formandens Beretning 2021 – klik her
  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2021 – klik her
  Regnskab Herreklubben 2021 – klik her

  Da Herreklubbens Ord. Generalforsamling for 2020 desværre blev aflyst, findes her kun
  formandens beretning inklusive Regnskab og Budget.

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2019 – klik her

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2018 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2017 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2016 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2015 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)