Lokalregler

Lokalregler – Aabenraa Golfklub

31.10.22 – Vinterregler er indført – læs mere her

Banemarkeringer:

Hvide pæle – Out of bounds.
Røde pæle – Strafområde
Blå pæle – Areal under reparation.
Blå pæle med grøn top – Område med spilleforbud.
Røde og blå pæle, samt oplysnings- og henvisningsskilte er ikke Flytbare Forhindringer – lempelse efter regel 16.

Alle veje og stier på banen behandles som integrerede genstande (F1). Undtaget er dog stien mellem de to søer på hul 17.  Her lempelse efter regel 16.1.

Out of bounds markeringerne mellem hul 9 og 17 gælder kun ved spil af hul 17.  Ved spil af hul 9 er pælene ikke flytbare forhindringer.

Træerne med støttepæle og træer, der er forsynet med vandpose, er ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 16.

Oprevet jord omkring nyplantede træer, betragtes sm unormale baneforhold – lempelse efter regel 16.1.

Droppezone hul 18: Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert at en bold er i strafområdet foran 18. green eller i strafområdet bag ved 18. green, har spilleren disse muligheder hver med et strafslag: Tage lempelse efter regel 17.1 eller droppe en bold i droppezonen. Droppezonen er et lempelsesområde efter regel 14.3.

Out of bound grænsen til højre for hul 7 er defineret ved det banenære hegn grænsende til nabogrunden.

Straf for overtrædelse af lokalregel:

Slagspil – 2 strafslag.

Hulspil – tab af hul.

Regeludvalget 29 04 22  (CP)