Lokalregler

Lokalregler – Aabenraa Golfklub – oktober 2021.

MIDLERTIDIG LOKALREGEL

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang: Ved at placere en bold i et lempelsesområde, der har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses.

NB: Der kan spilles tællende runder under disse forhold

Regel- og handicapudvalg v/Chr. Paulsen
d. 29. september 2021

Banemarkeringer:

Hvide pæle – Out of bounds.
Røde pæle – Strafområde.
Blå pæle – Areal under reparation.
Blå pæle med grøn top – Område med spilleforbud.

Afstandsmarkeringer er  til midten af green.

Røde og  blå pæle samt oplysnings- og henvisningsskilte og afstandspæle/plader er ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 16.

Alle veje og stier på banen behandles som integrerede genstande (F1).  Undtaget er dog stien mellem de to søer på hul 17.  Her lempelse efter regel 16.1.

Out of bounds markeringerne mellem hul 9 og 17 gælder kun ved spil af hul 17. Ved spil af hul 9 er pælene ikke-flytbare forhindringer. 

Træerne med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. For at beskytte træerne skal der tages lempelse efter regel 16.1.
Frigravning ved træer giver lempelse efter regel 16.1 hvis man lander i hullet. Træer, der er forsynet med vandpose, betragtes som en ikke flytbar forhindring – lempelse efter regel 16 – se især pkt. 1a.

Straf for overtrædelse af lokal regel:

Slagspil – 2 strafslag
Hulspil – tab af hul.

Regeludvalget  5/2021.