Lokalregler

Lokalregler – Aabenraa Golfklub

Banemarkeringer:

Hvide pæle – Out of bounds
Røde pæle – Strafområde
Blå pæle – Areal under reparation
Blå pæle med grøn top – Område med spilleforbud
Røde og blå pæle, samt oplysnings- og henvisningsskilte er ikke Flytbare Forhindringer – lempelse efter regel 16

Alle veje og stier på banen behandles som integrerede genstande (F1). Undtaget er dog stien mellem de to søer på hul 17. Her er lempelse efter regel 16.1.

Out of bounds grænsen til højre på hul 1 defineres som den banenære asfaltkant på Sandskærvej.
Out of bounds grænsen til højre for hul 7 er defineret ved det banenære hegn grænsende til nabogrunden.
Out of bounds markeringerne mellem hul 9 og 17 gælder kun ved spil af hul 17. Ved spil af hul 9 er pælene ikke flytbare forhindringer.

Træerne med støttepæle og træer, der er forsynet med vandpose, er ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 16.

To droppezoner hul 18: Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert at en bold er i strafområdet foran 18. green eller i strafområdet bag ved 18. green, har spilleren disse muligheder hver med et strafslag: Tage lempelse efter regel 17.1 eller droppe en bold i droppezonen. Droppezonen er et lempelsesområde efter regel 14.3.

Straf for overtrædelse af lokalregel:

Slagspil – 2 strafslag
Hulspil – tab af hul

Regeludvalget 29 04 22 (CP)