Tidligere golfspillere

Er du tidligere golfspiller, der ønsker at starte igen, så kontakt klubben på info@aabenraagolf.dk / 74 75 07 50 eller Begynderudvalgsformanden Preben Skellgaard på
prebenskellgaard@gmail.com / 53 70 63 39

Sammen finder vi så en individuel løsning, der er tilpasset dine forudsætninger og ønsker.

Du betaler forholdsmæssigt kontingent i forhold til  indmeldelsestidspunktet.