Greenfee aftaler

Alle greenfeeaftaler og rabatter på greenfee gælder udelukkende gæster, der er fuldtidsmedlem i en golfklub under DGU.

Gæster, der er flexmedlem, skal altid betale fuld greenfee. Rabat på greenfee ved spil med et medlem forudsætter, at såvel gæst som medlem er fuldtidsmedlemmer og at de spiller i samme flight.

Bemærk, nedenstående aftaler kan ikke kombineres med andre rabataftaler.

Der eksisterer en greenfee aftale mellem alle klubber i Sønderjylland. Der gives 100,- kr. rabat på den til enhver tid gældende dags/time sats pånær hos Benniksgaard Golfklub, der har fast pris (se nedenfor)

Desuden afholder disse klubber årligt et Sønderjysk Mesterskab i alle aldersklasser med deltagelse af 2 personer ud af de 3 bedste i hver række(klubmestrene) fra klubberne. Disse klubber er:

Aabenraa Golfklub
Benniksgaard Golfklub (kr. 250 på hverdage / kr. 300 i weekender/helligdage) 
Haderslev Golfklub
Sønderborg Golfklub
Nordborg Golfklub
Tønder Golfklub
Sønderjyllands Golfklub

Aabenraa Golfklub har fritspilsaftale med fuldtidsmedlemmer i Benniksgaard Golfklub – læs mere her .  Aftalen går ud på, at klubbernes fuldtidsmedlemmerog kun fuldtidsmedlemmer – kan spille gratis i modpartens klub. Inkluderet i aftalen er også brug af alle træningsfaciliteter.

Juniorer: Juniormedlemmer af ovennævnte klubber (til og med det fyldte 18. år) betaler ikke greenfee.

Spil med et medlem:

Fuldtidsmedlemmer af Aabenraa Golfklub kan hver sæson invitere 5 gæster til en greenfee på kun Dkk 250. Gæsten skal have et fuldtids DGU medlemskab. Under bemærkninger på “Touch Skærm” skrives “gæst til (navn og medlemsnr.)”

Venskabsklubber:

Jammerbugtens Golfklub, Fjerritslev og Aarhus Aadal Golf Club, Harlev – 50% rabat på greenfee på alle dage

Hof Berg i Leck Tyskland – € 10,- (dkk 80) rabat på greenfee på alle dage

Trelleborg Golfklub, Slagelse, Fredericia Golfklub og Aabybro Golfklub – dkk 100 rabat alle dage.

Hunde er tilladt på banen i snor!

 

Præcisering af regler for rabat på greenfee:

De faste greenfeeaftaler, som er beskrevet på vores hjemmeside, gælder udelukkende for greenfee gæster, der er fuldtidsmedlemmer i en dansk golfklub under DGU. Spil med et medlem for 250,- kr. gælder udelukkende, når medlemmet er fuldtidsmedlem og gæsten er fuldtidsmedlem i en dansk golfklub under DGU.

Praksis for opkrævning af uberettiget rabat:
  • Såfremt prisen rettes uberettiget af en gæst, der er ikke fuldtidsmedlem (fx flexmedlem) af en dansk golfklub, opkræves beløbet via gæstens hjemmeklub.
  • Såfremt prisen ændres for en gæst, der ikke er medlem af en dansk golfklub under DGU, opkræves beløbet hos klubmedlemmet, som så selv må inddrive det hos gæsten.