Greenfee aftaler

Alle greenfeeaftaler og rabatter på greenfee gælder udelukkende gæster, der er fuldtidsmedlem i en golfklub under DGU. Gæster, der er flexmedlem, skal altid betale fuld greenfee – Aabenraa Golfklub er en del af GolfAmore dog kan Flexmedlemmer ikke benytte Golfamore i Aabenraa Golfklub.

Rabat på greenfee ved spil med et medlem forudsætter, at såvel gæst som medlem er fuldtidsmedlemmer og at de spiller i samme flight.

Bemærk, nedenstående aftaler kan ikke kombineres med andre rabataftaler.

Der eksisterer en greenfee aftale mellem alle klubber i Sønderjylland. Der gives 100,- kr. rabat på den til enhver tid gældende dags/time sats pånær hos Benniksgaard Golfklub, der har fast pris (se nedenfor)

Desuden afholder disse klubber årligt et Sønderjysk Mesterskab i alle aldersklasser med deltagelse af 2 personer ud af de 3 bedste i hver række(klubmestrene) fra klubberne. Disse klubber er:

Aabenraa Golfklub
Benniksgaard Golfklub (kr. 250 på hverdage / kr. 300 i weekender/helligdage) 
Haderslev Golfklub
Sønderborg Golfklub
Nordborg Golfklub
Tønder Golfklub
Sønderjyllands Golfklub

Aabenraa Golfklub har fritspilsaftale med fuldtidsmedlemmer i Benniksgaard Golfklub – læs mere her .  Aftalen går ud på, at klubbernes fuldtidsmedlemmerog kun fuldtidsmedlemmer – kan spille gratis i modpartens klub. Inkluderet i aftalen er også brug af alle træningsfaciliteter.

Juniorer: Juniormedlemmer af ovennævnte klubber (til og med det fyldte 18. år) betaler ikke greenfee.

Spil med et medlem:

Fuldtidsmedlemmer af Aabenraa Golfklub kan hver sæson invitere 5 gæster til en greenfee på kun Dkk 250. Gæsten skal have et fuldtids DGU medlemskab. Under bemærkninger på “Touch Skærm” skrives “gæst til (navn og medlemsnr.)”

Venskabsklubber:

Jammerbugtens Golfklub, Fjerritslev og Aarhus Aadal Golf Club, Harlev – 50% rabat på greenfee på alle dage

Hof Berg i Leck Tyskland – € 10,- (dkk 80) rabat på greenfee på alle dage

Trelleborg Golfklub, Slagelse, Fredericia Golfklub og Aabybro Golfklub – dkk 100 rabat alle dage.

Hunde er tilladt på banen i snor!

 

Præcisering af regler for rabat på greenfee:

De faste greenfeeaftaler, som er beskrevet på vores hjemmeside, gælder udelukkende for greenfee gæster, der er fuldtidsmedlemmer i en dansk golfklub under DGU. Spil med et medlem for 250,- kr. gælder udelukkende, når medlemmet er fuldtidsmedlem og gæsten er fuldtidsmedlem i en dansk golfklub under DGU.

Praksis for opkrævning af uberettiget rabat:
  • Såfremt prisen rettes uberettiget af en gæst, der er ikke fuldtidsmedlem (fx flexmedlem) af en dansk golfklub, opkræves beløbet via gæstens hjemmeklub.
  • Såfremt prisen ændres for en gæst, der ikke er medlem af en dansk golfklub under DGU, opkræves beløbet hos klubmedlemmet, som så selv må inddrive det hos gæsten.