Banekontrol

Banekontrol udføres af frivillige medlemmer på Aabenraa Golfklubs golfanlæg.

Kontrollanten skal ikke være regelfortolker, men blot kontrollere om de tilstedeværende har ret til at være på golfanlægget.

Kontrollen udføres på baggrund af registreringer i Golfbox.

Der føres kontrol med:

  • om klubbens egne medlemmer har reserveret og bekræftet starttid,
  • om gæster har reserveret og bekræftet starttid samt betalt greenfee (eller har ret til at spille gratis).

Har et medlem ikke har booket eller ikke bekræftet sin tid, skal kontrollanten påtale dette. Medlemmet bør om muligt booke en tid samme dag, efter kl. 20:00. Når medlemmet kommer til klubhuset, skal medlemmet bekræfte denne tid.

Viser det sig, at en gæst ikke har betalt greenfee, skal vedkommende øjeblikkelig bortvises fra golfbanen. Er vedkommende medlem af en klub under DGU, opkræves den manglende betaling ifølge normal praksis via hjemmeklubben.

Er der tale om en person, som pga. tekniske problemer eller anden acceptabel forklaring ikke har fået betalt før runden, så hjælper banekontrollen vedkommende med at få løst problemet. Betaling via mobilepay, kontanter er kortbetaling via terminalen i klubhuset.

Gæster der ikke skal spille banen og dermed har betalt greenfee, har mulighed for at benytte klubbens drivingrange og indspilsgreen med frie bolde, for den lave pris af 60 kr. 

Bestyrelsen