Aabenraa sejr i Furesø

Frederikke Ellehøjgaard (th) tog i Furesø revanche for hendes nederlag til Pernille Midtgaard i Gilleleje.

Den interne fight imellem vore to damer på MidAge/Senior Touren i Danmark fortsætter ufortrødent.

I weekenden den 25/26. juni blev der spillet Furesø MidAge og Senior Open i Furesø Golfklub på Sjælland. Som i Gilleleje var der også her Aabenraa spillere på både første og anden pladsen – denne gang var rækkefølgen i placeringer dog byttet om. 

Frederikke Ellehøjgaard formåede denne gang nemlig at holde Pernille Midtgaard bag sig over de 36 huller i weekenden og fik revanche for Gilleleje med en margin på 4 slag. Så det forbliver tætte dyste når disse to mødes på den hjemlige Tour. 

Stort tillykke til Frederikke med sejren og vi glæder os til at følge disse to Aabenraa spilleres fortsatte kamp på de danske Golf-Tours. 

Se resultaterne her

Opdatering fra Chefgreenkeeperen

Kære Golfere i Aabenraa Golfklub.
 
Så er vi halvvejs i sæsonen 2022 og jeg vil gerne give jer en lille opdatering på banens tilstand.
 
Året startede tørt og koldt, til stor frustration for os i maskinhuset –  det er træls at møde ind til et hvidt græstæppe, når man egentligt helst bare vil ud og klippe noget grønt græs. Men heldigvis kom greens super godt igennem vinteren selvom vi benyttede disse i hele perioden. Jeg vil følge samme “opskrift” i fremtiden, men om vi er lige så heldige/dygtige er også op til vejrguderne. Fra i år vil det desværre ikke længere være tilladt at bekæmpe stankelbenslarver på banen, så jeg frygter desværre, at skaderne på greens vil tage til. Lad os alle håbe, at DGU kan få forhandlet et nyt middel igennem, så vi kan behandle landets baner for skadedyr!!
 
Banen har i år været i god stand og grundlæggende er vi godt tilfreds med vores stand og ikke mindst greens. Dog har greens stadig nogle betydelige mangler i form af organisk materiale i vækstjorden og mangel på calcium. Det kan blandt andet ses ved, at vores greens til tider kan få et lyst og lidt trist udseende. Jeg har afprøvet forskellige former for gødning og det vil jeg fortsat gøre, indtil vi rammer den gødning der kan give stabil vækst og hvor mikronæringen er tilstrækkelig. Problemet med mangel på calcium er, at den mikronæring jeg tilfører jorden ikke bliver frigivet og det er blandt andet dem der giver farve (Fe, Mg). Jeg tilførte sidste år 250 kg calcium og i år vil jeg bringe 500 kg ud på greens.
 
Hvad angår organisk materiale, så bliver greens proppet umiddelbart efter klubmesterskabet og de huller vil så blive fyldt op med sand hvor der er organisk materiale tilstede, en proces der vil tilføje ca. 70 tons organisk materiale og dermed hjælpe til balancen i greens. Det er selvfølgelig altid træls når vi proper da greens i en periode vil være i dårlig stand, men det er absolut nødvendigt for at nå målet om fantastiske greens.
 
Slutteligt vil jeg bede om en lille tjeneste.. Vores parkeringsplads er ved at være mere grøn end godt er. Hvis nogen skulle have lyst og tid, så må i meget gerne tage et hakkejern med og hakke noget af alt det grønne. I kan bare lægge det i en bunke og vi skal nok få det fjernet.
 
En lille tjeneste mere 🙂 Er i ikke nok søde og placeres HELE riven nede i bunkers! Det er frustrerende og spild af tid når vi skal af maskinerne for at skubbe riven de sidste 10 cm ned i bunkeren. På forhånd Tak

 

Med venlig hilsen
 
Per Ditlev
Chefgreenkeeper 
Aabenraa Golfklub

Friday Nine turnering 10. juni

Friday Nine turneringen den 10. juni var igen fuldt besat – og faktisk overbooket. Men da disse fredagsturneringer over 9 huller har base i det sociale og hyggen ved golf, så besluttede turneringsledelsen at der skulle være plads til alle. Golfbox’s håndtering af par- og singletilmeldinger havde også lidt med det at gøre, men alt i alt resulterede det i, at vi denne aften havde hele 60 deltagere med og en enkelt dobbelt start på hul 9.

På en dejlig – om end lidt kølig – fredag aften blev der spillet pæn golf på vores smukke bane på Løjt Land og alle flights hyggede sig gevaldigt som sædvanlig. Imens deltagerene nød den bestilte sandwich, foretog Turneringsledelsen præmieoverrækkelsen til de dygtigste golfspillere i dagens foursome format.  

Disse var: 

 1. plads: Dagmar og Jan Povlsen – 20 point.
 2. plads: Jette Gråsbøll Lund og Kirsten Maria Karen Nicolajsen – 19 point.
 3. plads: Merry og Leif Nørgaard Lauridsen – 18 point.
 4. plads: Mikkel C Wrang og Peter Grube Hansen – 18 point.

Der var ingen tættest på flaget på hul 4 i 2. slaget, så denne præmie blev forvandlet til en klappræmie. Der var hele 4 klappræmier, fordi Aabenraa Golfklub også havde sponsoreret diverse greenfeebilletter til diverse fremmede baner. 

Det blev til endnu en hyggelig fredag aften med en masse glade golfere – vi ses til næste Friday Nine som spilles fredag d. 12. august. Spilformatet denne gang vil være Scottish Twosome.

Læs mere og tilmeld dig via Golfbox her. 

Bestyrelsesmøde 14. juni 2022

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni 2022, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Lars Rømer (LR), Ole Højen (OH), Preben Skellgaard (PS), Jytte Callesen, Peter Riggelsen (PR), Asger Stenhøj Schmidt (AS)

Afbud fra Carl Aage Lassen, Palle Christensen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Referatet godkendt.
 2. Efterretninger
  • KM gennemgik forskellige forslag til ombygning af den gamle shop. Der vælges en løsning, hvor taget hæves lige meget overalt i stedet for en ”pyramide”.
  • Verisure vil fremsende et tilbud på alarm/sikring/overvågning som alternativ til nuværende leverandør, Telesikring (PR).
 1. Status på igangværende sager
  • Simulatorgolf. Tegninger gennemgået. Der skal foretages ingeniørberegning for det valgte forslag.
  • Shelter nr. 3. Materialer er blevet leveret. Ole er så småt i gang med opførelsen.
  • G-drev til referater fra udvalgene. Mødedato er aftalt.
  • Råd/svamp i bagrum. Anerkendt som forsikringsskade. Der er indkaldt tilbud på udbedring af skaderne.
  • Klokker på hul 4 og 13. Regeludvalget har svaret. Kan ikke anbefale klokker på hul 4 og 13 samt sigtepind på hul 13. Baneudvalget har ikke svaret. Har aftalt møde førstkommende tirsdag, hvor emnet tages op.
  • Skiltning på hul 10. Afventer stadig (PC).
  • PC på kontoret. Er leveret. Programmer skal installeres (KM).
  • Tilbud på rengøring. CAL har videresendt tilbuddet. Tages op på kommende møde.
  • Lamperne på P-pladsen. En enkelt lampe er blevet flyttet som et forsøg. Mellemstykkerne bør vendes, så lamperne ikke boltes fast i endetræ. Lamperne bør placeres symmetrisk.
  • Nye trollyer. De gamle bør udskiftes. Der er mulighed for køb af 6 – 8 stk. i ler aluminium. Ronni skal ind over. (LR).
 1. Økonomi og medlemssituation
  • Aktuelt medlemstal er 628.
  • Perioderegnskabet er ikke klart, men OH vurderer, at budgettet følges.
 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  • Aktivitetsudvalg: Generelt har det ”op ad bakke” for hvervearrangementer. Der er tilmeldt 3 hold til kommende spil-med-dag, som LR står for. Projektet ”Kvinder og Golf” er under afslutning. Deltagerne tilbydes at fortsættes i Klub 37.
  • Baneudvalg: Møde planlagt til førstkommende tirsdag.
  • Begynderudvalg: Der har ikke været så mange prøvemedlemmer som tidligere år. En del af prøvemedlemmerne er godt i gang i Klub 37.
  • Eliteudvalg: Betingelserne for at være med i elitegruppen er blevet præciseret. Udvalget kører ellers upåklageligt.
  • Regel- og handicapudvalg: Har bedt om en enkelt redaktionel rettelse (at tee bolden op på teestedet) i klubbens baneregler, hvilket efterkommes.
  • Sponsorudvalg: Intet.
  • Turneringsudvalg: Kører planmæssigt.
 1. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  • Arbejdsgrupperne/medlemsundersøgelser: Der skal lidt mere styr på de forskellige arbejdsgrupper, og det skal sikres, at de medlemmer, der udtrykker ønsker om at bidrage til det frivillige arbejde i klubben, bliver kontaktet. AS tilbyder at være tovholder/kontaktperson for området. Vil tage kontakt til/indkalde de eksisterende grupper i løbet af efteråret.
  • Lade standere på parkeringspladsen. Virker umiddelbart som et godt servicetilbud til ejere af el-biler. Det er dog uklart, om der overhovedet er strøm nok til rådighed, og det er uafklaret, hvor mange standere, der skal til for at dække behovet. Klubben vil kun involveres, såfremt det omkostningsneutralt.
 1. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  • Nu vil jeg så benytte lejligheden til at anmode om, at nogle skjulte bunkere gøres “synlige”!  Det drejer sig om greenbunkeren til venstre for 12. green, samt de 2 bunkere til venstre for 13. green. Jeg har gjort baneudvalgsformanden opmærksom på min holdning til disse bunkere, men det er flere år siden. Finn C.O. Forslaget blev ikke imødekommet med henvisning infotavler på teested og gratis baneguide i GOLFR. PS svarer Finn C.O. direkte.
  • Aftaler vedr. klubmesterskaber (AS). KM og LR sørger for de nødvendige oplysninger.
  • Aftaler vedr. Greenkeepers hævn (AS). Det er klubben, der står for turneringen. KM kommer med de manglende oplysninger.
  • Der mangler datoer for Hjælperturnering og Sponsormatch. KM tager aktion.
 1. Eventuelt
  • Vores bane får generelt megen ros for pasning/klipning og tilstand generelt. Måske skal der lidt mere fokus på bunkers, som vedligeholdsmæssigt er en tung post. Et egentlig bunkers-udvalg/arbejdsgruppe skal måske overvejes.

Referent:       Preben Skellgaard

 

 

 

 

 

 

4 sejre søndag – og så alligevel ikke

4 runde af årets Danmarksturnering blev spillet søndag den 19. juni – og det blev en fantastisk runde for alle 4 hold i Aabenraa Golfklub. Alle hold sikrede sig på banen flotte sejr i virkelig tætte opgør – men desværre blev der sent søndag indgivet protest imod 2. Herrer, der dermed lider et træls “skrivebordsnederlag”.

Ligesom om lørdagen var 1. Dame i 2. division Vest på ingen måde venlige overfor værterne da de søndag sæstede Herning Golfklub i topkampen i deres pulje. Via en “genistreg” og godt spil, blev alle 3 singler vundet og dermed var matchen afgjort. Dagens foursome var tæt på at sikre alle point, men måtte desværre se sig slået 2-0. (Se scores her). Dermed topper 1. Dame nu 2. Div. Vest med 6 point foran Herning Golfklub og Sønderjyllands Golfklub med hver 4 point. I sidste Danmarksturneringsweekend i 2022 – lørdag/søndag den 13/14. august – møder 1. Dame netop Sønderjyllands Golfklub på udebane om lørdagen og Odense på hjemmebane om søndagen. Det bliver en meget spændende weekend. 

1. Herre i 3. division havde ryggen mod muren inden søndagens kamp mod Benniksgaard på hjemmebane. Et nederlag ville betyde nedrykning, men heldigvis fandt holdet det gode spil frem og sikrede sig en smal 7-5 sejr. Hele kampen blev afgjort med 2 utrolige birdies på hul 18 i 1. singlen hvilket betød, at Aabenraa Golfklub vandt denne single og dermed matchen. (se scores her) Nu er 1. Herre igen med i kampen i puljen og kan teoretisk set stadig nå førstepladsen, hvis de vinder stort over både Kaj Lykke Golfklub og Ribe Golfklub, som er modtanderne i sidste runde i august. 

2. Dame i Kvalifikationsrækken var ikke til at stoppe i denne weekend og ej heller i gavehumør, da Royal Oak søndag blev sendt hjem fra Aabenraa Golfklub med et 7-2 nederlag (Se scores her).  Virkelig flot spillet af alle på holdet der nu har sikret sig en delt 1. plads i puljen inden de sidste runder i august. Denne deler de med Barløseborg, som de skal møde på udebane om lørdagen i august – så der er lagt op til et brag af en kamp. Søndag spiller 2. Dame også hjemme i Aabenraa imod Lillebælt Golfklub. 

2. Herre i Kvalifikationsrækken havde søndag besøg af Tønder og som altid blev dette lidt af en gyser. Efter sejre i alle 3 singler men tab af en foursome, afhang udfaldet af hele kampen af den sidste foursome. Her var Aabenraa Golfklub dog nede med 3 med kun 3 huller tilbage at spille – men en delt match ville være nok til at sikre den samlede sejr. På mirakuløs vis vandt Aabenraa Golfklubs foursome de sidste 3 huller, delte matchen og sikrede 2. Herre en sejr på 7 1/2 – 4 1/2 og 1. pladsen i puljen. (Se scores her)

Protest. (opdateres) Det var i hvert tilfælde hvad alle på holdet troede, indtil der sent søndag indløb en protest fra Tønder Golfklub. Aabenraa Golfklub havde skiftet spillere på 1. og 2. holdet fra lørdag til søndag hvilket desværre medfører, at Aabenraa Golfklub har brugt en ulovlig spiller på 2. holdet om søndagen. Det er ingen problem at rykke spillere op på et højere rangerende hold og tidligere tillod reglerne også, at man rykke spillere ned på lavere rangerende hold inden 5. og 6. runde i Danmarksturneringen uden karantæne. Men denne regel er ændret til at gælde allerede fra 4. runde.

Opdateret 20.06 kl. 11:30: Det lader til, at protesten fra Tønder Golfklub er blevet godkendt af DGU. Scores for kampen mod Tønder er ændret og det samme er stillingen. Da det drejede sig om 1. singlen om søndagen betyder det desværre også, at Aabenraa Golfklub ikke kun taberdømmes i denne single – men også i 2. og 3. single – og alle 3 singler tabes med 10/8. Så i stedet for en hårdt tilkæmpet sejr, står 2. Herre nu med et 10 1/2 – 1 1/2 nederlag – og katastrofale 18-30 i tabte huller hvilket betyder, at Aabenraa Golfklub ligger sidst i puljen og ikke længere selv kan sikre sig oprykning. Alle hold har nu 4 point – Tønder fører og det er nu dem i stedet for Aabenraa, der selv kan afgøre oprykningen.

Men som i søndagens sidste foursome hos 2. Herre, så er intet afgjort inden sidste hul eller sidste slag er slået – 2. Herre skal op “på den store klinge” i de sidst 2 runder mod Benniksgaard på udebane og Nordborg på hjemmebane. 

Dog alt i alt en fantastisk søndag for Aabenraa Golfklubs Elitehold og det bliver yderst spændende at følge holdene i de sidste 2 runder den 13/14. august.

Damerne var bedre end Herrerne

Runde 2 af dette års Danmarksturnering blev spillet i dag – lørdag, den 18. juni. Imens begge Damehold fra Aabenraa Golfklub kommer hjem med udebanesejre, blev det desværre til nederlag til begge Herrehold – også på udebane. 

1 Dame i 2. division Vest var denne lørdag på besøg i Odense og her var de ikke venlige overfor værterne. Det blev til en sejr på hele 7-2 og dermed topper Damerne nu deres pulje sammen med Herning, som i dag slog Sønderjyllands Golfklub. (Se scores her). I morgen byder derfor på topbrag, når Aabenraa Golfklubs Damer tager turen til Herning og forhåbentlig også der kan tage hjem med 2 point – vi krydser alle fingre. 

1 Herre i 3. division fik desværre ikke vendt deres dårlige start fra årets første weekend da de i dag gæstede Ribe. Det blev til et nederlag på 8-4 og dermed er 1. Herre desværre stadig uden point i årets Danmarkturnering og på en sidsteplads i puljen. (se scores her) Der er dog mulighed for oprejsning i morgen på hjemmebane imod Benniksgaard, som lørdag tabte til Kaj Lykke og dermed ligger lige foran Herre 1 med 2 point. 

2. Damer i Kvalifikationsrækken fortsætter de gode takter og sikrede sig i dag en flot sejr på 5-4 over Lillebælt Golfklub på udebane. (Se scores her) Dermed ligger 2. Damer nu på en delt 1. plads i deres pulje med 4 point – dog sammen med både Barløseborg og Royal Oak. I morgen kommer Royal Oak på besøg i Aabenraa Golfklub til en meget spændende match hvor Dame 2 kan bruge al den opbakning de kan få. 

2. Herrer i Kvalifikationsrækken slog tidligt i morges ud i Nordborg Golfklub. Efter en flot start på sæsonen med 2 sejr løb de desværre ind i årets første nederlag på 9 1/2 – 2 1/2.  (Se scores her) Dermed indtager Herre 2 nu 1. pladsen i puljen sammen med Nordborg, da Benniksgaard i dagens anden kamp slog Tønder Golfklub. I morgen gæster Tønder så Aabenraa og forhåbentlig bliver de også herfra sendt hjem med endnu et nederlag. 

Se starttidspunkter for i morgen søndag under de respektive puljer – kun Dame 1 spiller på udebane i Herning.  

ALLE interesserede opfordres til at komme ud for at støtte alle vores hold, der på fornemste vis repræsenterer Aabenraa Golfklub i årets Danmarksturnering. Det vil betyde alverden for spillerne med en solid opbakning på hjemmebane. 

Greenkeeperteamet mangler hjælp

Vores flittige og dygtige greenkeepere har i går og vil også i dag være travlt optaget af at klippe noget af vores høje rough hvilket primært gøres, for at holde tidslerne nede.

Nu beder de om frivillig hjælp til at gøre det pænt omkring vores bænk arealer rundt omkring på banen. 

Så har du tid os lyst, så meld dig hos Chefgreenkeeper Per Ditlev på keeper@aabenraagolf.dk eller 20 49 88 50. 

Al hjælp vil blive modtaget med stor tak 🙂 

Elitegolf i weekenden

2. runde af året Danmarksturneringen bliver spillet i weekenden den 18/19 juni – men det bliver kun søndag, holdene kan følges på hjemmebane.

Sponsor for Eliten i Aabenraa Golfklub

Eller det vil sige, 3 af holdene, for vores 2. divisions Damer spiller nemlig ude både lørdag og søndag – først i Odense og så i Herning. Så det bliver til nogle kilometer på landevejene i den weekend hvor meget står på spil for Damerne. Alle hold i puljen har 2 point efter årets første weekend – så alle 4 hold har en realistisk chance for at rykke op – men også for at rykke ned. 

Se stillingen for 2. div. Damer her

Meget anderledes ser det ud for vores 1. Herre, som desværre måtte indkassere 2 nederlag i den første weekend. Så her er kravet klart før weekenden – der skal point på kontoen for ikke at risikere at stå nedrykningstruet, når årets sidste kampe spilles i efteråret. 1. Herre spiller lørdag ude mod Ribe og søndag hjemme mod Benniksgaard. Holdet er sat og vi er sikre på, at alle har forstået alvoren inden denne weekend. 

Se stillingen for 3. div Herre her

Sponsor for Eliten i Aabenraa Golfklub

Dame 2 skal også både spille ude og hjemme i weekenden – lørdag går det til Lillebælt Golfklub og søndag er der chance for revanche hjemme imod Royal Oak. Netop Royal Oak fører puljen med 4 point foran netop Aabenraa Golfklub og Barløseborg GK med hver 2 point. Så dette bliver også en afgørende weekend, hvor alt kan ske i puljen – og det gør den forhåbentlig med 4 point til Aabenraa Golfklubs damer.

Se stillingen for Damer 2 her

Herrer 2 havde en fantastisk første weekend i dette års Danmarksturnering. 2 sejre blev det til hvorfor de nu fører puljen med 4 point foran Nordborg og Tønder begge med 2 point. Og det er netop modstanderne i weekenden – ude mod Nordborg lørdag og hjemme mod Tønder søndag. Kan Herre 2 trække sig sejrrigt ud af begge disse opgør, så vil det se rigtig godt ud før sidste turneringsweekend i efteråret. 

Se stillingen for Herrer 2 her

Vi krydser alle fingre og tæer for, at alle 4 hold formår at sætte point på kontoen her over weekenden ! Det bliver yderst spændende og vi håber, at mange vil kommer forbi søndag for at støtte op om de hold der spiller hjemme – Herrer 1 starter kl. 8:00 – Herrer 2 kl. 9:00 og Damer 2 kl. 10:00.

Vi ses i Aabenraa Golfklub 

Træls afslutning i Frankrig

Det gik desværre ikke helt som håbet for Aabenraa Golfklubs “udsendte” spillere til dette års European Mid-Amateur Championship i Frankrig i den forgange weekend.

For Pernille Midtgaard blev de to første runder endestationen da hendes spil desværre ikke var til at klare cuttet. Humøret var dog stadig højt, for selve turneringen alene har været en kæmpe oplevelse. Selv udtaler Pernille på hendes facebook profil og krydrer det med et meget humoristisk billede:

Det blev desværre til en delt sidsteplads ved dette års MID-Age EM 😕. Fornøjelsen er dog stadig stor og selvom scoren er for høj, er jeg glad for en runde uden værre scores end bogey (blot alt for mange af dem..)
Anderledes træls blev afslutningen for Frederikke Ellehøjgaard som var taget til Frankrig med en målsætning om at forbedre hendes hidtidige bedste placering i EM som nr. 17. Målsætningen var også indenfor rækkevide da Frederikke fredag efter 9 huller lå lunt i svinget til at klare cuttet til weekendens sidste runde. Desværre blev dette spoleret af en hestebremse….. Frederikke fortæller selv:
 Mit EM sluttede desværre også efter 2 runder, da jeg var så uheldig at blive bidt 2-3 gange på min ankel af en hestebremse under torsdagens runde. Jeg reagerer desværre meget voldsomt på bid så jeg måtte fredag spille på penicillin og antihistamin med en ankel i dobbelt størrelse. Det gik også okay på de første 9 huller – men på de sidste 9 slap energien desværre op og jeg måtte tage 3 dumme dobbelt bogeys på kortet. Så jeg spiller desværre mig selv ud af det.
 
Jeg tager dog mange gode ting med hjem fra en super turnering, jeg ved også hvad jeg skal hjem at arbejde på sammen med Ronni. Banen vi spillede på stod helt skarpt og med super hurtigere greens, så det er bestemt ikke den man kan give skylden for det manglende resultat.
Så alt i alt en træls afslutning for både Pernille og Frederikke, men dejligt at se, at de begge har haft en kæmpe oplevelse og begge kommer ud af turneringen med godt humør og gå på mod til resten af sæsonen. 

Klubmesterskaberne i Hulspil 2022 i gang

Sponsor for Klubmesterskaberne i Aabenraa Golfklub.

Klubmesterskaberne i Hulspil i Aabenraa Golfklub spilles altid hen over året. Der er start i maj måned og finalen finder så sted i august måned nogenlunde samtidig med, at spillerne også forbereder sig til Klubmesterskaberne i Slagspil. 

I år er der 12 deltagere hos Damerne og 14 spillere hos Herrerne. 

Runde 2 i årets Klubmesterskaber i Hulspil skal være færdigspillet den 3 juli, så det er lige op over, at vi har alle resultaterne og kan se, hvem der er kommer til at mødes i årets Semifinaler for både Damer og Herrer.

Du kan se Damernes resultater her

Du kan se Herrernes resultater her

Vi ønsker alle spillerne held og lykke i årets turnering og ser frem til de spændende matcher hen over året.